Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2019. május

Kegyelmek a kápolnáért küzdőkre való tekintettel 2015. 05. 02, Szombat Mennyei Atya szent trónján ült, Magyarországra nézett és így szólt Szent Fiához: „Fiam, a magyar nép mindig közel lesz Atyai Szívemhez. Mert a magyar engesztelők egyszerű életükkel és az életszentségre való törekvésükkel kiemelkednek minden nemzetből, amelyeket szüntelenül szemlélek a világban. Úgy döntöttem, hogy a mai […]

Read Full Post »

A Szűzanyával való kapcsolat Kedveseim, helyezzétek szíveteket a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe úgy, hogy engedjétek és akarjátok a Vele való teljes egyesülést! Álljatok szorosan mellé, fogjátok kezét, és bízzátok magatokat teljesen őrá. Meglátjátok, mily nagy szeretettel vezet benneteket életetek göröngyös útjain. Szívvel-lélekkel tárjátok fel neki minden ügyeteket és engedjétek, hogy ő cselekedjen! Mindent ővele beszéljetek meg, […]

Read Full Post »

2012.05.01 ÉGI ÜZENETEK Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó. Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső […]

Read Full Post »

Május legyen a Szűzanyának szentelt hónap Kedveseim, ez a hónap legyen minden engesztelő számára az Édesanyánknak szentelt hónap! Hiszen nagyon sok kegyelmet esd ki számotokra a Szűzanya. Mutassátok meg neki, iránta való szereteteket azzal, hogy még jobban ráhagyatkoztok és kéritek minden ügyetekben a segítségét. Fejezzétek ki gesztusaitokkal és kedveskedéseitekkel, hogy mennyire egy családba tartoztok vele. […]

Read Full Post »

2009. május 1. Első pénteken du. 3 órakor, a kegyelem órájában itthon a keresztutat imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezeket az elmélkedéseket mondta a lelkemben: I. állomás: Jézust halálra ítélik „Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Nemsokára titeket is halálra ítélnek, mert az Én követőim vagytok.” II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet „Magamra vettem […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1991. május (?) HA FELADATOTOK NEM ENGEDI AZ ÁLLANDÓ IMÁT, MERT TESTILEG ÉS SZELLEMILEG LEFOGLAL, LEGYEN A MUNKA IS IMÁDSÁG, MIT TI MINDIG FELAJÁNLOTOK URATOKNAK, ISTENETEKNEK Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből a Szentlélek Úr […]

Read Full Post »