Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2020. február

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Ha rábízzuk magunkat Istenre, minden ügyünket átveszi tőlünk Kedveseim, minden erőtökkel engedjétek, hogy átjárjon benneteket a Szentháromság tüze. Ez a láng, ha akarjátok, felemészti egész bensőtöket és így tudtok Isten szent eszközévé válni. Természetesen nem emberi erőfeszítésről van szó, csupán arról, hogy mindent tegyetek meg annak érdekében, hogy szabaddá váljatok a kegyelmek befogadására, hordozására és […]

Read Full Post »

2008. február 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Kevesen vannak az igazak, akik színem előtt állnak. Hirdesd a világnak: Már közel az óra, amikor megítélem a világot. Megfizetek kinek-kinek cselekedetei szerint. Mint ahogy a virág elhervad, és a fa levele lehull, úgy az emberi élet is véget ér ezen a földön. Az emberek nem tudják, hogy […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. február 5. A KEGYELMET FÉLTVE ŐRIZZÉTEK SZÍVETEKBEN, MERT A KEGYELMET KÖNNYEBB MEGKAPNI, MINT MEGTARTANI Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, az Úr Jézus Krisztus szent kegyelméből és az ő szent akaratából. Dicséret […]

Read Full Post »

2014. február 4. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan beköszönt a nagy figyelmeztetés. Sok ember nagyon sokat fog szenvedni. Imádkozzatok a bűnösökért, akiknek ez lesz az utolsó mentőövük, hogy megóvjam lelküket az örök kárhozattól. Ha megtérnek, üdvözülnek. Ha megátalkodottak maradnak, elkárhoznak. Most nagy eseményeknek lesztek tanúi. Eljön az […]

Read Full Post »

A megtérés Kedveseim, gondolkozzatok el azon, mi mindent tett veletek az Úr, mert bizony, ha nem emelt volna fel titeket az Ő irgalmába, most képtelenek lennétek életeteket hozzá igazítani. Amikor az ember eljut életének nagyon mély pontjához, ahonnan semmilyen kiutat nem lát, akkor teljesen kétségbe esik és megadja magát. Akkor eldobja magától annak lehetőségét is, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1991. február 4. A TI UTATOK A KERESZTÚT, MI A GOLGOTA MAGASLATÁRA VEZET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsőítessék a […]

Read Full Post »

Mindszenty üzenete

„Imádkozzunk az egyéni lélek mélyén, a család szentélyében, és a hívek közösségében: a magyarság legyen az imádság nemzete.” Mindszenty

Read Full Post »

2014. február 3. Szentmisén felajánláskor a Szentlélek váratlanul így imádkozott bennem: „Drága Jézusom! Vegyél el tőlem minden vigaszt, minden örömöt, ami nem Belőled forrásozik! Te légy az én egyedüli vigaszom és boldogságom! Ámen.”Szentáldozás után Jézus: „Azt akarom, hogy szent légy, és szentek legyenek azok is, akiket eléd vezetek. Irányítsd lépteiket a szentség útjára!”   2015. […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Az Isten akaratában járás jelei Kedveseim, minden nap figyeljétek a Szentháromság személyeit, akik különböző módon jeleznek, hogy miben tértetek el az általatok kiszabott úttól. Ha valóban Isten akaratában jártok, akkor a bennetek lakozó békesség igazolja számotokra a helyes irányt. Viszont, amikor nyugtalanság vagy feszültség kíséri cselekedeteiteket, akkor álljatok meg, mert valahol célt tévesztettetek. Biztonságban járni […]

Read Full Post »

2020. február 2. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. Sokan […]

Read Full Post »

Mária ünnepek

2016. 02. 02. Szeretetláng átadás Szűzanya Gyermekeim, édesanyaként jelentkezem és nagy szeretettel összefoglak benneteket, akik ma összegyűltök Szent Fiam templomban való bemutatásának ünnepén. Vigasztalódjatok Simeon és Anna próféta asszony szavain, amiknek hallatán magam is elcsodálkoztam és mélyen gondolkodóba estem. Az Úr ezen prófétái által kinyilvánult Szent Fiam dicsősége, és mindazok a tettek, amelyeket gyermekem végbevitt. […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Szeretetláng átadás 2016. 02. 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Gyermekeim, édesanyaként jelentkezem és nagy szeretettel összefoglak benneteket, akik ma összegyűltök Szent Fiam templomban való bemutatásának ünnepén. Vigasztalódjatok Simeon és Anna próféta asszony szavain, amiknek hallatán magam is elcsodálkoztam és mélyen gondolkodóba estem. Az Úr ezen prófétái által kinyilvánult Szent Fiam dicsősége, és mindazok a tettek, amelyeket […]

Read Full Post »

A Szűzanya Szeretetlángjának ünnepe A távolból egy fehér galamb repült Szeplőtlen Szent Szívbe és ennek hatására úgy tündökölt és ragyogott Édesanyánk Szent Szíve, mint a Nap, melynek sugarai megvilágítják a Földet, de most különösen az országunkat. Láttam, ahogyan a Szűzanya országát ez a fény teljesen befedi és általa egy nagy tisztulás vette kezdetét. A sötétséget […]

Read Full Post »

2014. február 2. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Kislányom, kérek tőled valamit. Amikor bejössz a templomba, hagyj kint mindent világi dolgot, gondot! Add át ezeket Nekem! Itt bent a templomban csak Engem imádj és dicsőíts!” Örömmel adtam hálát az Úrnak, hogy ezt kérte tőlem, mert Őt imádni és dicsőíteni a legnagyobb boldogság itt a földön, és […]

Read Full Post »

2010. február 2. Mennyei Atya: Mit tanított Krisztus a munkáról? Én: Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te az Ég és Föld hatalmas Ura leszállsz közénk kicsi gyermekeidhez és tanítasz minket. Szentlélek Úristen! Segíts nekem, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni Mennyei Atyánk Szent szavait! Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én […]

Read Full Post »

2009. február 2. Az 5 Szent Seb rózsafüzér előtt Én: Ezt az „5 Szent Seb rózsafüzért”szeretném felajánlani Csabáért, egy kaposvári súlyos beteg fiatal családapáért, aki szklerózis multiplexben szenved, előrehaladott csontritkulásban. Názáreti Jézus, betegek gyógyítója Hozzád fordulok segítségért a Te Édesanyád Szeplőtelen Szívén keresztül. Ha megegyezik akaratoddal és lelke javát szolgálja, gyógyítsd meg őt. Drága Szűzanyánk! […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Istenre figyelés – másokra figyelés Kedveseim, figyeljetek feladataitokra, mert a Szentháromság elvárja tőletek a pontosságot és a precizitást. Nektek is gyakorolnotok kell az isteni szeretetből fakadó másokra való odafigyelést, odahallgatást. Ez legyen alapja emberi kapcsolataitoknak. Ehhez azonban el kell hagyni magatokból mindent, ami gátolja az igaz testvéri közeledést. Úgy tudtok igazán jól másokra figyelni, ha […]

Read Full Post »

2012.02.01 ÉGI ÜZENETEK Szentlélek: A nyugalmi ima Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a nyugalmi imáról fogok beszélni nektek. Két héttel ezelőtt, amikor a szentté válás útjáról beszéltünk, akkor megállapítottuk, hogy a harmadik szakasznak a szemlélődés a jellemző imája. A szemlélődés […]

Read Full Post »