Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2020. április

A vértanúk szívének egészen meg kell hasadnia, mielőtt életüket adják 2019. 04. 14, Vasárnap Az Úr olyan lelkeket mutatott a Mennyben, akik az életükben megtanulták magukhoz ölelni a keresztet. Minden szenvedésüket Istennek ajánlották fel. Jézus azt mondta: „Csak azok méltók hozzám, akik a keresztet elfogadják és egyesítik az Én szenvedésemmel. Nagy boldogságban részesültek ezek a […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015. Április 14. Jézus: A bűn fogalma és fajtái Jézus: Drága, szeretett Gyermekeim! Én vagyok, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus. Eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Lángoló szeretettel köszöntelek titeket és Szent Sebeimből irgalmasságom sugarát bocsátom rátok. Az erények ismertetése után hozzáfogunk ezek ellentétének, a bűnnek tárgyalásához. A Katolikus Egyház Katekizmusa így határozza meg […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Mulasztások   Kedveseim,a húsvéti szent időt használjátok fel arra, hogy lelketeket a tőletek telhető legjobban előkészítitek. Ha lemondotok a kényelemről és továbbra is éberen őrködtök lelketek felett, akkor biztosak lehettek abban, hogy jól felkészültök a rátok váró eseményekre. Gondoljátok el, milyen komolyan számon kéri tőletek a Szentháromság azokat, amiket elmulasztotok megtenni, pedig rendelkezésetekre állt a […]

Read Full Post »

Egy kis magyar zarándok csoport beszámolója a krakkói zarándoklatukról az irgalmasság ünnepén. 2012. 04. 14-16. Röviden ismertetjük mindazokat a kegyelmeket, melyben az égiek részesítettek mindnyájunkat, akik jelen voltunk, és akiket a szívünkben elvittünk. Folyamatosan tapasztaltuk a Szentháromság, égi Édesanyánk, a boldogok és szentek vezetését. A Szűzanya nagy szeretettel kísért az úton és nagy örömét fejezte […]

Read Full Post »

2010. április 14. szerda, Szentlélek: Krisztus feltámadása Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé Szentlélek Istenem! Ma a Te tanításodat hallgatjuk. Segíts nekem, hogy üzenetedet méltóképpen tudjam közvetíteni. Szentlélek Isten: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni Személy és eszközömön, Éva hangján szólok hozzátok. Ma Jézus Krisztus feltámadásáról […]

Read Full Post »

1995. április 14. Nagypéntek Szűzanya: Drága engesztelő gyermekeim! Lélekben egyesüljetek Velem, hogy így járjuk végig Szent Fiam gyötrelmes keresztútját. Szeplőtelen Szívem mindenben együttérzett és együttszenvedett isteni Fiammal. Az Utolsó Vacsorán Jézus átadta önmagát övéinek, hogy Szent Testével és Vérével megerősítse, táplálja lelküket. Most pedig megváltói szeretetét bizonyítja, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Nagyhét 2014 2014. 04. 13. VIRÁGVASÁRNAP Kedveseim, virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét. Jézus életének szenvedés története éljen szívetek középpontjában, hogy amikor a dicsőséges feltámadásának fénye Húsvétkor felragyog, ne veszítsétek el a reményt. Csak a feltámadásban érthetitek meg a szenvedés misztériumát. Engedjétek magatokba ezt a nagy titkot, és soha ne kételkedjetek Jézus Krisztusban, mint Üdvözítőtökben, hiszen Ő […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Irgalmasság vasárnapja 2012 Kedveseim, ahogy közeledik Jézus irgalmasságának vasárnapja, úgy ontja a kegyelmi záporát azokra a lelkekre, akik készen várják ezt a szent napot. Legyetek nyitottak és befogadó készek a kegyelem elfogadására! Mindenkit hozzatok a Szentháromság elé, és hajoljatok meg ajándékai előtt! Ne csak szeretteiteket hozzátok el a kegyelem forrásához, Jézushoz, hanem minden megátalkodott lelket […]

Read Full Post »

2001. április 13. – Nagypéntek Szűzanya: Gyermekeim! Kövessétek isteni Szent Fiamat, Jézus Krisztust alázatos lélekkel, bűnbánattal teli szívvel. I. Pilátus igazságtalan ítéletét szelíden, szó nélkül fogadja Jézus. – Benneteket is érnek alaptalan vádak, igazságtalan állítások. Ilyenkor ti kihez hasonlítotok: Pilátushoz vagy Jézushoz? II. Jézus vállára veszi a keresztet, hogy beteljesítse az Atya akarata szerinti megváltói […]

Read Full Post »

Oroszország 2018. 04. 13, Péntek Korábban hallottam, hogy az orosz nép ismét Putyint választotta vezetőnek. Ekkor láttam, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta Putyin és az egész orosz nép előtt. Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, hogy a számtalan felajánlott ima és áldozat Oroszország javára vált, ugyanis az orosz nép közel áll a megtéréshez. […]

Read Full Post »

2015. április 12. délután itthon az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Ma van az irgalmasság vasárnapja, Isten irgalmasságának az ünnepe. Ma még járulhattok a kegyelem trónusához. Gyónhattok, áldozhattok, még teljes búcsút is nyerhettek. Sokan élnek ezzel a páratlan nagy lehetőséggel. De sajnos sokkal többen vannak, akik hátat fordítanak Nekem. Őket is ide várom. Imádkozzatok értük! Nyisd […]

Read Full Post »

A Szent Mihálynak való odaszentelődés 2015. 04. 12. Isteni Irgalmasság Vasárnapja Szent Mihály Barlangjában Monte San Angelon A barlangban szentmise közben lelki szemeimmel azt szemléltem, hogy a Szentháromság trónusához sereglett minden angyal, és a Mennyei Atya így szólt: „Szent Mihály, jöjj elém!” Az angyalok közül kilépett egy gyönyörű és ifjú arkangyal, akinek alázata és szeretete […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Isten irgalma Kedveseim, mindig álljatok ellen a kísértésnek, amely arra akar rávenni benneteket, hogy hanyagoljatok el mindent, amit a Szentháromság kér tőletek. Úgy sikerülhet ellenállnotok a gonosz erők fondorlatainak, ha mindenkor éberen őrködtök mind az érzékeitek, mind a lelketek fölött. Magatok erejéből, ez szinte lehetetlen feladat. De ha segítségül hívjátok a Szentháromság személyeit, és tőlük […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. április 12. JÖJJ, Ó ÉDES JÉZUS, ÉS LAKOZZÁL BENNÜNK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Testvérem, köszöntse lelkünk az […]

Read Full Post »

Az emberiséget nem hagyom magára próféták nélkül 2020. 04. 11, Nagyszombat „Uram, a járvány az egész társadalom életet megváltoztatja beleértve az Egyházat is. Mindez Medjugorjéra is hatással van.” Jézus: „Gyermekeim, Medjugorjéban valóban minden csendbe merült, hiszen nincsenek zarándokok, akik jelen lennének a tereken, a hegyeken, a templomokban és a szálláshelyeken. Korábban mondtam, hogy Édesanyám jelenései […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Növekedés alázatban Kedveseim, élvezzétek mindazokat az előnyöket, amelyekben a Szentháromság részesít benneteket! Ahogyan a meghozott áldozatok számát növelitek, úgy bontakozik és erősödik lelketekben a kegyelem! Vannak olyan ajándékok, amelyek hajtásai már szárba szökkentek, de ezek legtöbbje el van rejtve előletek, hogy még nagyobb buzgósággal dolgozzatok az isteni művön. De olyan területek is bontakoznak szívetekben, melynek […]

Read Full Post »

2010. április 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága Jézusom! Te, Aki meghaltál értem a keresztfán, kérlek, fogadj be engem a Te irgalmas Szívedbe! Szíved legyen az én lakásom, örök menedékem. Védj meg engem a sátán támadásaitól! Te légy az életem központja, öröme, békéje és biztonsága. Te légy a cél, Akihez költözöm. A Te irgalmad öleljen körül engem […]

Read Full Post »

2020. április 10. Nagypéntek délután az Úr Jézus: „Most egy Keresztutat diktálok neked.” I. Pilátus halálra ítéli Jézust „Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Vétkeiteket vettem Magamra. Ártatlanul fizettem értetek hatalmas váltságdíjat. Az ár: értetek kiontott drága Szent Vérem, értetek adott életem volt. Rettenetes kínszenvedések árán. Gyermekeim! Szálljatok magatokba! Tartsatok bűnbánatot, mert ha nem tértek […]

Read Full Post »

Nagypéntek 2020. 04. 10, Nagypéntek Du. 15 óra Az Úr kérte, hogy olvassam el ezt az evangéliumi részletet: „Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján […]

Read Full Post »

Gyümölcsoltó Boldogasszony más napján 2018. 04. 10, Kedd Álmomban egy néhány hónapos kisgyermek jelent meg az otthonomban. Ez a gyermek fiú volt, és a semmiből jött elő. Megmagyarázhatatlan módon olyan szeretetet éreztem iránta, mintha már régóta ismertem volna. Néha előfordult, hogy elsírta magát és azt mondta szomorúan: „Édesanyám!” Én nem tudtam, hogy ki az édesanyja, […]

Read Full Post »

2009. április 10. Nagypéntek éjjel Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Látod, mindennek eljön a maga ideje. Eljött az Én kereszthalálom órája is, amelyre egész életemen át készültem. Így fog beteljesülni mindaz, amit előre megmondtam neked. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Elhurcolnak, és megölnek titeket az Én nevemért. Készüljetek fel erre! Tudjátok hogyan? Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében, […]

Read Full Post »

Húsvét nyolcada 2012 Kedveseim, húsvét nyolcadában folyamatosan és bőven árad a kegyelem. Ha jól használjátok fel az időt, akkor gazdagon részesít benneteket kincseiből a Szentháromság. Hozzatok áldozatokat, hogy minél többet halmozzatok fel azokból az értékekből, melyeket felkínálnak nektek! Figyeljétek meg a tavasszal megújuló természetet! Szinte minden nap újabb csodás látvány tárul elétek az isteni gazdagságból. […]

Read Full Post »

Régebbi bejegyzések »