Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2020. május

2014. május 2. Szentségimádáson Jézus… „Drága gyermekeim! Az óra itt van. Térjetek meg! Nem győzöm eleget hangoztatni, hogy mindennél jobban őrködjetek lelketek üdvössége fölött! Gyermekeim! Ez a legfontosabb. Sokkal előbbre való minden másnál, mert a földön minden mulandó, minden itt marad. De a lelketek halhatatlan, örökké él, mert maga az Isten lehelte belétek, amikor megfogantatok […]

Read Full Post »

Kegyelmek a kápolnáért küzdőkre való tekintettel 2015. 05. 02, Szombat Mennyei Atya szent trónján ült, Magyarországra nézett és így szólt Szent Fiához: „Fiam, a magyar nép mindig közel lesz Atyai Szívemhez. Mert a magyar engesztelők egyszerű életükkel és az életszentségre való törekvésükkel kiemelkednek minden nemzetből, amelyeket szüntelenül szemlélek a világban. Úgy döntöttem, hogy a mai […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

A Szűzanyával való kapcsolat   Kedveseim, helyezzétek szíveteket a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe úgy, hogy engedjétek és akarjátok a Vele való teljes egyesülést! Álljatok szorosan mellé, fogjátok kezét, és bízzátok magatokat teljesen őrá. Meglátjátok, mily nagy szeretettel vezet benneteket életetek göröngyös útjain. Szívvel-lélekkel tárjátok fel neki minden ügyeteket és engedjétek, hogy ő cselekedjen! Mindent ővele beszéljetek […]

Read Full Post »

Szent József 2019. 05. 01, Szerda Láttam, ahogyan Szent József Jézus előtt térdelt és könnyeit hullatta a világban élő családokért. Szent József szomorúan figyeli, hogy a családok milyen könnyen széthullanak. Az ördög elérte, hogy a családtagok egymás ellen forduljanak. Hallottam, hogy Szent József ezt mondta: „Uram, fájdalommal szemlélem, hogy a családokban milyen erős a gonosz […]

Read Full Post »

2012.05.01 ÉGI ÜZENETEK Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó. Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső […]

Read Full Post »

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Május legyen a Szűzanyának szentelt hónap Kedveseim, ez a hónap legyen minden engesztelő számára az Édesanyánknak szentelt hónap! Hiszen nagyon sok kegyelmet esd ki számotokra a Szűzanya. Mutassátok meg neki, iránta való szereteteket azzal, hogy még jobban ráhagyatkoztok és kéritek minden ügyetekben a segítségét. Fejezzétek ki gesztusaitokkal és kedveskedéseitekkel, hogy mennyire egy családba tartoztok vele. […]

Read Full Post »

2009. május 1. Első pénteken du. 3 órakor, a kegyelem órájában itthon a keresztutat imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezeket az elmélkedéseket mondta a lelkemben: I. állomás: Jézust halálra ítélik „Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Nemsokára titeket is halálra ítélnek, mert az Én követőim vagytok.” II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet „Magamra vettem […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1991. május (?) HA FELADATOTOK NEM ENGEDI AZ ÁLLANDÓ IMÁT, MERT TESTILEG ÉS SZELLEMILEG LEFOGLAL, LEGYEN A MUNKA IS IMÁDSÁG, MIT TI MINDIG FELAJÁNLOTOK URATOKNAK, ISTENETEKNEK Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből a Szentlélek Úr […]

Read Full Post »