Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘1994’ címkével ellátott bejegyzések

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 27. HIGGYETEK FELTÉTEL NÉLKÜL! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen szent nevével. Dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, most és mindörökkön örökké. Áldunk, imádunk szent Atyám, a te végtelen nagy szeretetedért, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 6. GYŰJTSÉTEK A NYÁJAT MINÉL SZOROSABBRA, MERT A POKOL FARKASAI ÉS KIÉHEZETT HIÉNÁI LESNEK MINDEN EGYES LÉLEKRE. FOGJÁTOK SZOROSAN KRISZTUS KEZÉT! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki egy az Atyával és a Szentlélek Istennel, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. november 15. JÉZUS TESTI-LELKI TISZTASÁGBA, A GONOSZ, AZ ÉRZÉKEK ÚTVESZTŐJÉBE VEZET BENNETEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindörökké élő Atya, az ő szent Fia, ami Urunk, Jézus Krisztus és a közöttetek élő Szentlélek Úristen szent nevében, a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. október 9. JÖJJETEK ATYÁM ÁLDOTTAI Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Úristen szent kegyelméből. Áldassék a dicső Szentháromság öröktől örökké. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Imádtassék a te szent neved Atyám, te egy igaz […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. augusztus 13. SZÍVETEKBEN, LELKETEKBEN LEGYETEK VELEM! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki az eget és a földet teremtette, ki törvényt szabott mindannak ki él és mozog, kiket a teremtő erő tart és éltet. A Fiú, az elsőszülött Jézus Krisztus, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1985. augusztus 4. AKI ÁRRAL SZEMBEN HALAD, CSAK AZ HALAD ELŐRE Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség neked Urunk és Istenünk, minden szentség forrása. Testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994.július 17. IMÁDSÁG ÉS MUNKA EGYENÉRTÉKŰ, MIT ISTENETEKNEK AJÁNLATOK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, ki eget és földet alkotta, a Fiú, ki megváltotta a világot, a Szentlélek Úristen, ki megszentelte mindeneket, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. május 24. NINCS ELREJTETT TETT, NINCS ELREJTETT GONDOLAT, ISTEN SZÍNE ELŐTT ÁLLTOK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk, a megváltó Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, a Szentlélek Úristen szent nevével, a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből. Imádkozzunk […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. április 17. LEGYEN A JELMONDATOTOK, IMÁDKOZNI ÉS DOLGOZNI Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható örök Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus és a Szentlélek Úristen szent nevében. A dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelmében, erejében […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. március 20. MARADJATOK MEG KICSINEK, NAGYON KICSINEK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, a mindörökké élő Atya Isten, az örök Ige, a megváltó Isten egyszülöttje, Jézus Krisztus, és a közöttetek munkálkodó – ki lelketeket Isten templomává teszi – a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. február 13. MINT AHOGY A MENNYBOLTON TÖRVÉNYEK URALKODNAK, UGYAN­ÚGY ÉS UGYANAZ A TÖRVÉNY URALKODIK A LELKEK VILÁGÁBAN. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Imádkozzunk testvérem! Áldott vagy Istenünk, mindenható, örök Atyám! Ki szent Fia által nyilatkoztatta ki magát az embernek, mint […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. január 28. LEGYETEK ÉBEREK, NAGYON ÉBEREK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható örök Atya, kinek szeretete határtalan és végtelen, az ő szent Fia, ki az Atya iránti szeretete által és irántatok érzett végtelen szeretete által alászállt a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. január 5. BIZZATOK BENNEM ÉS ÉN EMBERHALÁSZOKKÁ TESZLEK BENNETEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örökké élő Atya, az ő egyszülöttjének, Jézus Krisztus szent kegyelméből az Isten szent Lelkének egyesítő ereje által. Imádkozzunk testvérem! Adjunk hálát az örökké élőnek, a […]

Read Full Post »