Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘1995’ címkével ellátott bejegyzések

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 27. HIGGYETEK FELTÉTEL NÉLKÜL! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen szent nevével. Dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, most és mindörökkön örökké. Áldunk, imádunk szent Atyám, a te végtelen nagy szeretetedért, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. december 22. NE FÉLJ, ÉN VELED VAGYOK MINDEN NAP Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az öröktől és örökké élő Atya Isten, az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus és Isten szent Lelke által. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Áldott légy te örökkön […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. november 29. KÉT ÚRNAK NEM SZOLGÁLHATTOK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a teremtő Atya, a megváltó Fiú, a lelket betöltő Szentlélek Úristen szent nevével, Ámen. Imádkozzunk testvérem! Dicsőítessék és felmagasztaltassék, áldassék és imádtassék a te szent neved, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. október 15. AZT MONDJÁK, HOGY ITT VAGYOK, OTT VAGYOK, NE HIGGYETEK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lel­kének; a Szentlélek Útisten kegyelméből, a dicső Szentháromság nevében és akarata […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. szeptember 17. BOLDOG AZ A SZOLGA, KIT URA ÉRKEZÉSE ÉBREN TALÁL Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvéren a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a közöttetek élő Szentlélek Úristen szent kegyelméből. Imádkozzunk Testvérem! Imádunk egy igaz […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. augusztus 29. MÁRIA TÁRSMEGVÁLTÓKÉNT JÁRTA KRISZTUS KERESZTÚTJÁT Dícsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindöröktől és mindörökké élő egy igaz Isten, a dicső Szent­háromság; úgy mint Atya, Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen kegyelméből. Ámen. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995.július 30. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki egek és föld alkotója, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, Isten egyszülöttje, a világ megváltója, az emberiség megváltója, láncaitok megoldója, az üdvösségetek szerzője, és Isten szent Lelkének; a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995.június 25. AKI KÖVETNI AKAR, AZ MINDEN NAP TAGADJA MEG MAGÁT, VEGYE FEL KERESZTJÉT ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki atyai szeretettel veszi körül az övéit, a Fiú, ki üdvösségetek szerzője, Jézus […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. május 21. NE FÉLJETEK, ÉN VAGYOK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, ki eget és földet alkotta és szeretetének teljességével tart és éltet mindeneket, az ő szent Fia, az Atya egyszülöttje, a földre szállott Isten, a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. április 16. AZT AKAROM, AHOL ÉN LESZEK, OTT LEGYETEK TI IS Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által, Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az örök Atya, az ő szent Fia, aki meghalt és feltámadott, mert közöttetek él és veletek van mindvégig, hogy országába vigye […]

Read Full Post »

1995. április 14. Nagypéntek Szűzanya: Drága engesztelő gyermekeim! Lélekben egyesüljetek Velem, hogy így járjuk végig Szent Fiam gyötrelmes keresztútját. Szeplőtelen Szívem mindenben együttérzett és együttszenvedett isteni Fiammal. Az Utolsó Vacsorán Jézus átadta önmagát övéinek, hogy Szent Testével és Vérével megerősítse, táplálja lelküket. Most pedig megváltói szeretetét bizonyítja, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. március 13. NEM MINDENKI ISTEN SZEGÉNYE Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem! Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy. Áldott legyen a te szent neved mindenben és mindörökké. Jöjjön el a te országod. Szólítsd magadhoz a tieidet Jézus Krisztus, a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. február 26. KOPOGTASSATOK ÉS AJTÓT NYITNAK NEKTEK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, Jézus Krisztus és a Szentlélek Úristen szent nevével a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent nevével, a Szentlélek Isten kiáradása által. Ámen. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. január 19. A BŰN UTÁN JÖN A BŰNHŐDÉS Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Úristen szent és szentséges szent nevével, a Szentlélek kiáradása által. Imádkozzunk testvérem! Imádunk és áldunk mennyei […]

Read Full Post »