Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘1996’ címkével ellátott bejegyzések

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 27. HIGGYETEK FELTÉTEL NÉLKÜL! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen szent nevével. Dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, most és mindörökkön örökké. Áldunk, imádunk szent Atyám, a te végtelen nagy szeretetedért, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. november 25. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Árrnin vagyok ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki eget és földet alkotta, a mindenség Ura és Istene, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus az isteni Bárány, és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen közreműködése által a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. október 23. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, az örök Íge: Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Ti, akik járjátok […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. szeptember 22. HIGGYETEK, REMÉLJE TEK ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN SZERESSETEK Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim Jézus Krisztusban. A mindörökké élő Atya, kinek szeretete átöleli és betölti a világot, a megváltó Jézus Krisztus, az üdvösségszerző, az Atya egyszülöttje, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. augusztus 27. NE FÉLJ TE KICSI NYÁJ, MERT ATYÁTOKNAK ÚGY TETSZETT, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei ö._ök Atya – a mindenség Ura és Istene – az ő e_szü­löttje, Jézus Krisztus, a megváltó […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. július 28. SZERESSÉTEK EGYMÁST, MINT ÉN SZERETTELEK TITEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik nem ajkatokon hordjátok Krisztust, hanem a szívetekben. Így ajkatok a szív bőségéből nyílik imára és Isten dicséretére és így szavaitokon keresztül árad belőletek […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996.április 21. ÉLETETEK NEM ÖNCÉLÚ Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, az Atya egyszülöttje, az üdvösségszerző Jézus Krisztus és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen nevével, a dicső szenthárom­ságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk testvérem és […]

Read Full Post »

1996. április 5. – Nagypéntek Szűzanya: Gyermekeim! Jöjjetek Jézussal és Velem együtt ma a Kálváriára. Mindenben Őt kövessétek, s vezetésemhez igazodjatok. Szívem Szeretetlángja által megvilágítom életutatokat. I. állomás: Pilátus bár fölismerte az igazságot, félt ahhoz igazodva cselekedni. – Könyörögjetek a megvilágosodás kegyelméért s azért, hogy legyen bátorságotok az igazságot követni. II. állomás: Jézus Szívéhez öleli […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ENGESZTELJETEK, ENGESZTELJETEK, ENGESZTELJETEK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a mindenható örök Isten, ki teremtője és a mennybéli örök atyja az embemek (mert mindnyájan örökösei vagytok a mennyek országának), az Atya egyszülött szent Fia […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. március 1. VÁLJATOK KRISZTUSOKKÁ ITT A FÖLDÖN, A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya – ki atyja mindenkinek, mert szent akarata által lett, ami lett égen és a földön, az ő szent Fia, az Atya […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. január 29. NINCS NAGYOBB SZERETET, MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, ég és föld Ura és Istene, a ti szerető Atyátok, az ő első­szülött Fia, a világ Megváltója és Üdvözítője, Istene, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. január 17. SOKAN VANNAK A MEGHÍVOTTAK, DE KEVESEN A VÁLASZTOTTAK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj. Köszöntelek testvérem és testvéreim az Úrban, úgymint az örök Atya, az Atya egyszü­löttje; Jézus Krisztus, ki a világ megváltó és üdvözítő Istene, és Isten […]

Read Full Post »