Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘2001’ címkével ellátott bejegyzések

2001. április 13. – Nagypéntek Szűzanya: Gyermekeim! Kövessétek isteni Szent Fiamat, Jézus Krisztust alázatos lélekkel, bűnbánattal teli szívvel. I. Pilátus igazságtalan ítéletét szelíden, szó nélkül fogadja Jézus. – Benneteket is érnek alaptalan vádak, igazságtalan állítások. Ilyenkor ti kihez hasonlítotok: Pilátushoz vagy Jézushoz? II. Jézus vállára veszi a keresztet, hogy beteljesítse az Atya akarata szerinti megváltói […]

Read Full Post »

2001. április 6. – Elsőpéntek Szűzanya: Drága engesztelő gyermekeim! Jöjjetek velem, hogy együtt járjuk Jézus fájdalmas keresztútját és a ti saját keresztutatokat is. I. Az igazságot kutatva ítéli el Pilátus az Igazságot. A Sátán a nagy Vakító, aki mindent elkövet azért, hogy az ember ne ismerje föl az Igazságot, mert elvakítja hamis fényével. – Keressétek […]

Read Full Post »

2001. március 23. Keresztút: Jézus: I. Ma is elítél Engem a világ, mert nem ismer, de nem is akarja igazán megismerni az igazságot. – Legalább ti szeressetek, s ti engeszteljetek szeretetből. II. A világ minden bűnét vettem magamra – a kereszt így az engesztelés eszközévé vált. – Készséges lélekkel, türelemmel fogadjátok életetek különféle keresztjeit. III. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. január 25. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok. Ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik szívetekben építitek Isten templomát és követitek a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért. Az Atya irgalmas szeretetével, ki elküldötte egyszülött szent Fiát értetek becsapott, botladozó gyermekeiért, a […]

Read Full Post »