Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘Ackermann Éva’ kategória archívum

ÉGI ÜZENETEK 2012.12.04. Szűzanya: A teremtés célja Szűzanya: Ma két kérdésről fogok beszélni nektek: 1.) Mi volt Isten célja a teremtéssel, 2.) Mi a teremtett világ célja. 1.) Vizsgáljuk meg az első kérdést, hogy miért teremtette Isten a világot? Emlékeztetlek benneteket teremtéssorozatunk első részének befejező akkordjára. Éppen Én tanítottalak akkor benneteket és képzeletetek elé idéztem […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010.12.01. szerda Szűzanya: Ne vígy minket a kísértésbe…” Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket. Örülök, hogy újra taníthatlak titeket. Eszközömnek csak a hangját vettem kölcsön. A valóságban itt állok az ő baloldalán kitárt kezekkel és Én beszélek hozzátok. Elég nehéz kérés megmagyarázása jutott nekem: „És ne vígy minket a […]

Read Full Post »

”Az első célunk azzal, hogy megengedjük a szenvedést: az a lélek tisztulása! Jézus a szenvedésről I. Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus, a ti Megváltótok és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a szenvedésről tanítalak benneteket. Vizsgáljuk meg először, honnan ered a szenvedés? A szenvedést, a rosszat, a betegséget, a halált nem Mi teremtettük, […]

Read Full Post »

2011.11.30 ÉGI ÜZENETEK Szűzanya: Vigasztalások, lelki szárazságok Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok mennyei Édesanyátok, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. És külön köszöntöm azt a gyermekemet, aki ma először jelent meg közöttünk. Ma a vigasztalásokról és a lelki szárazságokról lesz szó. Isten a lelki fejlődés útján járó gyermekeit vigasztalásokkal és lelki szárazságokkal borítja el. A […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015. November 24. Szentlélek: A nyolcadik parancsolat: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen I. Szentlélek: Ma Én, a Szentlélek Isten, a 3. Isteni Személy tanítalak benneteket a Nyolcadik parancsolatról, mely így szól: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Hálából isteni szeretetem felvilágosító fényét küldöm értelmetekbe és szívetekbe. Nézzétek csak lelki […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010.11.24. szerda Jézus: „Bocsásd meg vétkeinket…” Jézus: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ma a „Miatyánk”-nak számotokra egyik leglényegesebb kérésével foglakozunk: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Mindnyájatok életében vannak rossz és sajnálatraméltó lépések, kapott és adott sebek, melyek hátráltatják a lelki életben való előrejutást. Ezért második nagy adomány, amit Istentől kértek […]

Read Full Post »

Szentlélek Isten tanít: Az alázatról Szentlélek: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a 3. Isteni Személy, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma az egyik legfontosabb lelki tulajdonságról szeretnélek tanítani benneteket, az ALÁZATRÓL. Így imádkoztok Hozzám a Szentlélek Rózsafüzér első hetedében: „Szentlélek Úristen! Add meg nekem az Úrfélelemnek ajándékát, írts ki szívemből minden […]

Read Full Post »

2009.november Szűz Mária: Milyen volt Jézus arca Én: Édes Jézusom, nagyon szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Édesanyám: Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy Szent Fiad arcáról beszélj nekünk. Ki ismerné jobban az Ő arcát, mint te, aki szülted és felnevelted. Szentlélek Istenem! Segíts, hogy méltóképpen tudjam közvetíteni Égi Édesanyánk szavait. Szűzanya: Drága Engesztelő Kicsinyeim! Ne féljetek, […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2014.11.18 Jézus: Jézus élete LI. Jézus utolsó átkai a farizeusokra Jézus: Drága Engesztelő Gyermekeim! Dicsőségem teljességében, ragyogásában, hófehér ruhában, aranyövvel a derekamon állok itt előttetek. Szent Szívem fölött kissé széthúzom a ruhámat, és a lándzsa által okozott Sebhelyből annyi kegyelemsugarat árasztok rátok, ahányan itt ültök. Ó, Kicsiny, megváltott Engesztelőim! Érezzétek valóságos jelenlétemet! Szeretettel […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010. november 17. Szentlélek: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” Szentlélek: Drága Engesztelőim! Ma elérkeztünk a „Miatyánk” 4. kéréséhez: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. Ez a kenyér-kérés 3 féle fogalmat jelent: a testi táplálékot, Isten Igéjét és az Eucharisztiát. 1.) A mindennapi kenyér, amit kértek, elsősorban életetek fenntartásához szükséges élelem. Jézus imájában […]

Read Full Post »

Szentlélek Isten a megbocsátásról Én: Édes megszentelő Lélek! Lelkem Vigasztalója, lelkem művelője. Ó, mennyire szeretlek! Köszönöm, hogy ma Te fogsz tanítani minket. Lobbantsd lángra a szívemet, hogy méltóképpen tudjam közvetíteni drága szavaidat. Szentlélek: Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a 3. isteni személy. Én ültetem lelketekbe az erényeket, ezért most Én foglak tanítani benneteket […]

Read Full Post »

2009.november 16. ,Szűzanya: Krisztust nem feledjük Én: Édes Jézusom szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Édesanyánk, nagy örömmel várjuk újra kedves szavaidat Jézus Urunkról, hiszen olyan bensőségesen tudsz Róla szólni. Szentlélek Istenem segíts, hogy akadály nélkül tudjam közvetíteni Szűzanyánk tanítását. Szűzanya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok égi Édesanyátok és Éva hangján szólok hozzátok. […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2012.11.13. Szűzanya: A teremtés I. Szűzanya: Drága Gyermekeim! Ma a hitetekhez tartozó nagyon fontos témasorozatot indítunk a teremtésről. A zsidóság és a kereszténység a Szentírás kinyilatkoztatása alapján egyértelműen vallja és tanítja, hogy a világot Isten teremtette. A „Hiszekegy”-ben, a hosszabbik változatában így szoktatok imádkozni: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010.11.10. Szűzanya: Legyen meg a Te akaratod… Szűzanya: Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket. köszönöm hűségeteket és kitartásotokat, hogy minden szerdán itt vagytok. Ma a „Miatyánk” 3. kéréséről lesz szó: „Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a földön is.” Mielőtt kifejteném előttetek, mit is jelent ez a kérés, két emberi […]

Read Full Post »

2011.11.09 ÉGI ÜZENETEK Szűzanya: A hét főbűn I. Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok. Eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma nagy örömmel tapasztalom, mint mindig, hogy újra itt vannak az én leghűségesebb, legszeretettebb gyermekeim. Ezért most körbemegyek, mindegyiketek előtt megállok, átölellek benneteket két karommal, és a homlokotokra egy édesanyai szerető csókot lehelek. És […]

Read Full Post »

Mennyei atya: Jézus istenségének történelmi bizonyítékai Én: Édes Jézusom! Nagyon szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé Mennyei Atyám! Ég és Föld Ura! Leborulok nagyságod előtt és így köszönöm meg, hogy tanítasz bennünket, kicsinyeket. Szentlélek Úristen! Kérlek, gyújtsd lángra a szívemet, hogy Mennyei Atyánk szavait méltóképpen tudjam közvetíteni! Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2013.11.05 Mennyei Atya: Jézus élete IX. Serdülő és ifjúkora Mennyei Atya: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Atyai szeretetem melegével köszöntelek benneteket. Szeretlek titeket tanítani, mert szavaimat örömmel és feszült figyelemmel, összeszedetten hallgatjátok. Ma Szent Fiam, Jézus serdülőkoráról és ifjúkoráról fogok beszélni. A négy evangéliumban életének […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010.11.03. Jézus: Jöjjön el a te országod… Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a ti Üdvözítőtök, Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy újra eljöttetek engesztelni, lelkeket menteni és tanításainkat meghallgatni. Ma a „Miatyánk” második kérésével foglalkozunk: „Jöjjön el a te országod!” Ez a kifejezés, hogy „Isten országa” többféle fogalmat jelent, de elsősorban a […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015.Október27. Szűzanya: A hetedik parancsolat I. Szűzanya: Drága Engesztelőim! Anyai szeretetem összes melegével köszöntelek mindannyiatokat, a távolból és közelből jövőket egyaránt. Nagy boldogság látnom, hogy ilyen sokan összejöttetek engesztelni Istent a világ bűneiért, menteni a lelkeket és meghallgatni égi tanításainkat. Jutalomból ezért keblemből kiemelem édesanyai szívemet, melyen szeretetlángom lobog, és magasra emelem, egyenként […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2010. október 27.szerda Szentlélek Isten: „Szenteltessék meg a te neved!” Szentlélek: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a 3. isteni személy. Szeretettel köszöntelek benneteket és áldottak legyetek, mert vállaltátok az áldozatot, hogy Elénk jöjjetek. Ma legszebb imádságotoknak, a Miatyánknak az első kéréséről lesz szó: „Szenteltessék meg a te neved!” Ezt a mondatot […]

Read Full Post »

2008. október 27.-én hétfőn a Mennyei Atya beszél a szentmiséről. Én: Mennyei Atyám! Lélekben leborulok Fenséged előtt és megköszönöm, hogy újra leereszkedsz hozzánk és tanítasz bennünket. Szentlélek Úristen! Alázattal kérlek, ma is légy segítségemre, hogy méltóképpen ejtsem ki Atyám szavait! Mennyei Atya: Szeretett, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, a ti Mennyei Atyátok és eszközömön, […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENET 2010.10.20.szerda, Szűzanya: …Aki a Mennyekben van… Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én szólok hozzátok, égi Édesanyátok. Szívem összes melegével köszöntelek benneteket. ma folytatjuk a „Miatyánk”-ról szóló tanítás-sorozatunkat. Múltkor a „Miatyánk” szót ismertétek meg közelebbről. Ma ez a kifejezés következik: „Aki a Mennyekben van”. A „Mennyekben” szó alapjában véve nem helyet, valamiféle teret jelent, amit […]

Read Full Post »

Régebbi bejegyzések »