Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘Ackermann Éva’ kategória archívum

ÉGI ÜZENETEK 2015. május 12. Szűzanya: Az első parancs elleni bűnök 1. Szűzanya: Drága, engesztelő Gyermekeim! Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket. Ez a szép tavaszi hónap, május, az Én hónapom. Várlak benneteket a májusi litániákra. Ilyenkor gyönyörűség Szívemnek hallgatni dicséreteiteket és könyörgéseiteket. Komoly és megtisztelő feladat számomra, hogy a tízparancsolatról s ezen belül az […]

Read Full Post »

2011. május 11. szerda Szűzanya: „Harmadnapra föltámadott a halottak közül…” (Hiszekegy) Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Égi Édesanyátok, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma azt mondom el nektek a Hiszekegyből, hogy „Harmadnapra föltámadott a halottak közül…” Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Cassius a katonáival őrt állott Jézus sírja előtt. Bent a sírboltban változatlanul […]

Read Full Post »

A Szentlélek szavai a 4. parancsolatról: Tiszteld atyádat és anyádat! Én: Édes Jézusom, szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé! Szentlélek Úristen! Nagy szeretettel és érdeklődéssel várjuk tanításodat. Jöjj Szentlélek! Támogass engem, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni bölcs Szavaidat! Szentlélek Isten: Drága, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, a harmadik Isteni személy, a Szentlélek Isten, és eszközömön, Éván […]

Read Full Post »

2012.05.08 ÉGI ÜZENETEK Szentlélek: A búcsú Drága Gyermekeim! A mai világban Istentől és a vallástól eltávolodott emberek szemében a búcsú sátrakat és körhintákat jelent, vendégeskedést, ünnepi ebédet, ajándékozást. Sejtelmük sincs arról, hogy a búcsú egyrészt a helyi templom védőszentjének az ünnepe, másrészt egy nagy lelki ajándék a hívők számára. A búcsú annyit jelent, mint elengedés. […]

Read Full Post »

2010. május 5. szerda, Jézus: Az Eucharisztia I. Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Köszönöm, hogy ma Te tanítasz minket, nagy örömmel várjuk szavaidat. Szentlélek Úr Isten, jöjj, segíts, hogy méltóképpen tudjam közvetíteni Jézus Krisztus üzenetét. Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Ma megkezdjük az Eucharisztiáról szóló tanítás-sorozatunkat. Most az Eucharisztia előképeiről, az Eucharisztiáról, mint […]

Read Full Post »

2011. május 4. szerda Szűzanya: „Alászállt poklokra…” (Hiszekegy) Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok és eszközöm hangján szólok hozzátok. Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek benneteket. A „Hiszekegynek” ezt a nehezen elképzelhető mondatát szeretném kifejteni előttetek: Alászállt a poklokra. Sok ember fejében megfordul, hogy nincs is pokol. Pedig létezését a Szentírás sok […]

Read Full Post »

Mennyei Atya: III. parancs: Az Úr napját szenteld meg Én: Édes Jézusom, nagyon szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé. Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy újból leereszkedsz hozzánk kicsiny teremtményeidhez, és tanítani fogsz minket. Szentlélek Úristen: Segíts, hogy méltóképpen tudjam közvetíteni a Mennyei Atya Szent Szavait engesztelő testvéreimnek! Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek! Én vagyok a […]

Read Full Post »

2012.05.01 ÉGI ÜZENETEK Mennyei Atya: A szentgyónás kegyelmi hatásai Drága Gyermekeim! Eddig a szentgyónásról, mint fontos szentségről tanítottunk titeket, ma pedig annak kegyelmi hatásairól lesz szó. Amikor megtörténik a feloldozás és így szól hozzátok a gyóntató pap: „Én téged feloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”, akkor e szavak hatására belső […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2014.04.29 Jézus: Jézus élete XXIX. A tábor hegyi színeváltozás Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Lángoló Szent Szívem összes szeretetével köszöntelek mindannyiatokat. Eszközöm hangján szólok hozzátok, Én folytatom életem történetét. Miután apostolaimmal végigjártam Szidon és Tírus határait, Caesarea vidékére mentem. Ez a vidék a Jordántól keletre fekvő hegyes pusztaság. Itt is sok beteget meggyógyítottam és […]

Read Full Post »

2010. április 28. szerda, Szentlélek Isten: A kiengesztelődés Én: Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Szentlélek Istenem, köszönöm, hogy újra leereszkedtél közénk és tanítasz minket. Kérlek légy velem, hogy bölcs szavaidat akadály nélkül tudjam közvetíteni. Szentlélek: Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni Személy és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a […]

Read Full Post »

Szűz Mária: 2. parancs: „Isten nevét hiába ne vegyed!” Én: Édes Jézusom, szeretlek! Tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Édesanyánk! Nagy örömmel fogadjuk tanításodat. Szentlélek Úristen! Jöjj, segíts, hogy Szűzanyánk szavait méltóképpen közvetíthessem testvéreimnek. Szűz Mária: Drága, engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok égi Édesanyátok. A 2. parancsról szeretnélek tanítani benneteket, mely így szól: „Isten nevét […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015. Április 21. Szentlélek: A bűn osztályozása súlyossága szerint 1. (Halálos bűn) Szentlélek: Drága, engesztelő Gyermekeim! Én állok előttetek, a Szentlélek Isten, a harmadik isteni Személy. Mindegyiketek szívébe egy fényes sugarat küldök: a bűnök megkülönböztetésének ajándékát. Ugyanis az elkövetett vétséget súlyossága alapján osztályozni kell. E szerint kétféle bűn létezik: bocsánatos és halálos.Drága Gyermekeim! […]

Read Full Post »

Jézus: I. parancsolat Jézus: Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Én: Édes Jézusom, szeretlek. Tégy engem békéd eszközévé. Drága Üdvözítőnk! Szomjasan várjuk tanításodat, nagy szükségünk van Szavaidra. Szentlélek Isten! Kérlek, segíts, hogy Jézus Urunk bölcs beszédét akadálytalanul tudjam közvetíteni lelki testvéreimnek. Jézus: Drága Engesztelő […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015. Április 14. Jézus: A bűn fogalma és fajtái Jézus: Drága, szeretett Gyermekeim! Én vagyok, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus. Eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Lángoló szeretettel köszöntelek titeket és Szent Sebeimből irgalmasságom sugarát bocsátom rátok. Az erények ismertetése után hozzáfogunk ezek ellentétének, a bűnnek tárgyalásához.A Katolikus Egyház Katekizmusa így határozza meg ezt […]

Read Full Post »

2010. április 14. szerda, Szentlélek: Krisztus feltámadása Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé Szentlélek Istenem! Ma a Te tanításodat hallgatjuk. Segíts nekem, hogy üzenetedet méltóképpen tudjam közvetíteni. Szentlélek Isten: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni Személy és eszközömön, Éva hangján szólok hozzátok. Ma Jézus Krisztus feltámadásáról […]

Read Full Post »

2012.04.10 ÉGI ÜZENETEK Jézus: Az elragadtatás Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok, Jézus Krisztus, a feltámadt Jézus. Egyik kezemben a győzedelmi zászló van, a másik kezemet, pedig most arra használom, hogy körbe megyek köztetek a testemet körüllengő gyönyörű, hófehér ruhámban, és mindegyiketeknek a homlokára rajzolok egy keresztet, az Én jelemet, hogy megjelöljelek titeket, hogy […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015. Április 7. Szűzanya: Az isteni erények Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Édesanyátok vagyok, az Üdvösség Anyja és sugárzó mennyei dicsőségemben állok előttetek. Köszönöm, hogy újra itt vagytok és érdeklődéssel hallgatjátok tanításomat. Múltkor az emberi erényekről volt szó, melyek az emberben szabályozzák és irányítják a helyes gondolatokat és cselekedeteket. Ezen belül megismertétek a sarkalatos […]

Read Full Post »

2010. április 7. Jézus: Tanítás az álprófétákról Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Szentlélek Isten, jöjj, segíts, hogy Jézus Krisztus üzenetét akadály nélkül tudjam közvetíteni. Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Üdvözítőtök és Éván, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma egy nagyon időszerű kérdéssel foglalkozunk, az álprófétákkal. Kik […]

Read Full Post »

2011. április 06. szerda Szűzanya: „Meghalt és eltemették…” (Hiszekegy) 1.rész Szűzanya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Égi Édesanyátok és eszközöm hangján szólok hozzátok! Forró édesanyai szeretetemmel köszöntelek benneteket. A „Hiszekegy”-ből ennek a mondatnak első része következik: „Meghalt és eltemették” Ó, Gyermekeim! Szívem újra éli ezeket az utolsó, végtelenül fájdalmas perceket. Drága Szent Fiamat […]

Read Full Post »

Szűzanya a 13.,14.,15. stációról Szűzanya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, égi Édesanyátok és Éva hangján keresztül szólok hozzátok. Ma a 13., 14., és a 15. stációról tanítalak benneteket: Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe fektetik, Jézus holttestét sírba teszik, Jézus feltámadt a halálból. Kezdjük a 13. stációval: Jézus testét leveszik […]

Read Full Post »

2012.04.03 ÉGI ÜZENETEK Szűzanya: Jézus érdemszerző szenvedése Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ti vagytok a legbátrabbak, a leghűségesebbek, mert még most is eljöttetek, amikor sokan otthon maradtak az ünnepi készülődés miatt. Ma Jézus érdemszerző szenvedéseivel foglalkozunk. Az Én Szent Fiam szenvedésével és halálával elégtételt adott […]

Read Full Post »

ÉGI ÜZENETEK 2015.március 31. Mennyi Atya:Az erények Mennyei Atya: Drága Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok és eszközöm, Éva hangján szólok hozzátok. Köszönöm, hogy újra eljöttetek, meghallgatni tanításunkat és menteni a lelkeket. Örülök, hogy már egy ideje a három értékes rózsafüzérrel töltitek az irgalmasság óráját. Ilyenkor irgalmasságom lángja leszáll közétek és szándékaitokat meghallgatom. […]

Read Full Post »

« Újabb bejegyzések - Régebbi bejegyzések »