Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘Magdolna’ kategória archívum

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. december 6. GYŰJTSÉTEK A NYÁJAT MINÉL SZOROSABBRA, MERT A POKOL FARKASAI ÉS KIÉHEZETT HIÉNÁI LESNEK MINDEN EGYES LÉLEKRE. FOGJÁTOK SZOROSAN KRISZTUS KEZÉT! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki egy az Atyával és a Szentlélek Istennel, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1992. december eleje GYÜJTSÉTEK EGYBE A NYÁJAT, HOGY MINDNYÁJAN ELJUSSANAK AHHOZ A FORRÁSHOZ, AHOL AZ ÉLET VIZE BUZOG Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya Isten, a Fiú Isten szent kegyelmével, a Szentlélek közreműködése által. Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1982. december 4. MERT A ROSSZNAK JOBBÁ, A JÓNAK MÉG JOBBÁ KELL LENNI. AKI TÖBBET KAPOTT, ATTÓL TÖBBET IS VÁRNAK. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek Testvérem az Atya, a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Isten nevével és az Úr Jézus szentséges szent […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995. november 29. KÉT ÚRNAK NEM SZOLGÁLHATTOK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a teremtő Atya, a megváltó Fiú, a lelket betöltő Szentlélek Úristen szent nevével, Ámen. Imádkozzunk testvérem! Dicsőítessék és felmagasztaltassék, áldassék és imádtassék a te szent neved, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1997. november 28. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvére_ kik az akol bárányai vagyok, az örök Atya szent nevével, az ő egyszülött szent Fia, az örök Ige és Isten szent Lelkének kegyelme által, ki lelki ajándékait szétosztja […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1998. november 27. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok; az örök Atya: a ti mennyei Atyátok, Jézus Krisztus, a ti megváltó Istenetek – ki alászállt a mennyből, hogy üdvösségetek legyen mindörökké – és Isten szent […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. november 25. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Árrnin vagyok ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki eget és földet alkotta, a mindenség Ura és Istene, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus az isteni Bárány, és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen közreműködése által a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1987. november 23. A SÁTÁN HAMIS ÉRTÉKEKET LENGET Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, Ámen. Imádkozzunk! Dicsőség a magasságos Istennek. Áldassék a Szentháromság! Dicsői­tessék mindöröktől és […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1992. november 21. HÁNY ÉS HÁNY BÁRÁNYNAK KELL SZENVEDNI, HOGY AZ Ő CSALÁDJUKBÓL HÁNYAT, DE HÁNYAT TÉPNEK SZÉT A FARKASOK! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj. Imádkozzunk testvérem! Légy áldott és dicsőítessen meg a te szent neved Atyám, te teremtő, szerető, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1982. november 20. ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, az Ő szent Fia a mi Urunk, Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten szent nevével és az Úr, az Isten, Jézus Krisztus szent kegyelméből. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1986. november 16. KI HOZZÁM JÖN ATTÓL ÉN NEM FORDULOK EL, MERT SZERETEM Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a megváltó Fiú Isten és a Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelme által. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. november 15. JÉZUS TESTI-LELKI TISZTASÁGBA, A GONOSZ, AZ ÉRZÉKEK ÚTVESZTŐJÉBE VEZET BENNETEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindörökké élő Atya, az ő szent Fia, ami Urunk, Jézus Krisztus és a közöttetek élő Szentlélek Úristen szent nevében, a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1985. november 10. IMÁDKOZZ, A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek Úr Isten szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem! Áldás és örökkön dicséret […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1993. november 7. BÍZZATOK BENNEM, HISZ NINCS NAGYOBB SZERETETE SENKINEK, MINT AKI ÉLETÉT ADJA BÁRÁNYAIÉRT, SZEMÉLYVÁLOGATÁS NÉLKÜL Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya – ki eget és földet alkotta és szeretete erejével tart és éltet mindeneket, napját felkelti […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1987. november 5. A VILÁGBAN GYÖTRELMETEK LESZ, DE NE FÉLJETEK ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsértessék a mindenható Atya Isten, a Fiú […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. november 1. AZ ALÁZATOS SZÍVŰEKÉ A MENNYEK ORSZÁGA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme által. Magasztalja lelkünk az Urat és örvendezzünk szent kegyelmében, és adjunk hálát […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1993. október 31. ADD ÁT MAGADAT EGÉSZEN, HOGY ÉN FORMÁLHASSALAK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható és mindörökké élő Atya, az ő egyszülött szent Fia, a halottaiból feltámadott, az egyedüli üdvözítő Jézus Krisztus végtelen kegyelme és a Szentlélek […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1999. október 28. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok. Ne félj! Köszöntelek benneteket testvérem és testvéreim, kik gondolatban, szóban és cselekedetben élik meg hitüket – és erős akarattal követik megváltó Üdvözítőjüket, a tövisekkel teli úton – az Atya irgalmas szeretetével, a Fiú megváltó áldozata […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1997. október 27. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntetek testvérem a mindenható Atya Isten, a mindenség Ura és Istene, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus, a megváltó, egyedül üdvözítő, a második isteni személy, ki az Atyával egylényegű és Isten szent Lelke, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1982. október 25. FÜRDESSÉTEK MEG LELKETEKET A KRISZTUSI SZERETETBEN. EZ OLYAN, MINT A BŐVEN TERMŐ FA. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek Testvérem a mi Urunk Üdvözítőnk szent nevével. Áldott légy testvérem, és áldjon meg a Szentháromság egy Isten, és töltse be lelkedet […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. október 23. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, az örök Íge: Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Ti, akik járjátok […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1985. október 21. ISTEN VÁLOGATÁS NÉLKÜL MINDEN EMBERNEK ELKÉSZÍTETTE AZ Ő AJÁNDÉKÁT A MEGVÁLTÁST, CSAK EL KELL FOGADNI Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicsőség, dicséret és imádat neked mennyei Atyánk. Minden tisztelet és dicsőség neked Uram, Jézus és minden áldás és magasztalás tied Isten […]

Read Full Post »

Régebbi bejegyzések »