Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘Magdolna’ kategória archívum

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994. augusztus 13. SZÍVETEKBEN, LELKETEKBEN LEGYETEK VELEM! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki az eget és a földet teremtette, ki törvényt szabott mindannak ki él és mozog, kiket a teremtő erő tart és éltet. A Fiú, az elsőszülött Jézus Krisztus, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1992. augusztus 11. AMI A TI ÜDVÖSSÉGETEKKEL ÖSSZEFÜGG, AZT AZ ÚR KINYILATKOZ­TATTA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, az öröktől élő, és a Fiú, az örök Ige, és a Szentlélek Úr Isten, kinek Lelke a teremtés kezdetén ott lebegett […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1987. augusztus. 5. SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. Áldjon meg téged a szentháromságú egy igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Áldjuk az egek Urát a mindenható Örök Istent, dicsőítsük az […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1985. augusztus 4. AKI ÁRRAL SZEMBEN HALAD, CSAK AZ HALAD ELŐRE Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Ánnin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség neked Urunk és Istenünk, minden szentség forrása. Testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995.július 30. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki egek és föld alkotója, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, Isten egyszülöttje, a világ megváltója, az emberiség megváltója, láncaitok megoldója, az üdvösségetek szerzője, és Isten szent Lelkének; a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1996. július 28. SZERESSÉTEK EGYMÁST, MINT ÉN SZERETTELEK TITEKET Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik nem ajkatokon hordjátok Krisztust, hanem a szívetekben. Így ajkatok a szív bőségéből nyílik imára és Isten dicséretére és így szavaitokon keresztül árad belőletek […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1982. július 24. HAGYATKOZZATOK TELJESEN JÉZUS KRISZTUSRA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus csendesítse el lelked viharát, amint lecsillapította a haragvó tengert. Legyen a te lelked mindig nyugodt, és teljesen hagyat­kozzál az Üdvözítő Jézusra. Legyél nagyon erős, és […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1997. július 23. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből Ámen. Amin vagyok, ne félj. Köszöntelek testvérem az örökkön élő Atya, aki nem volt és nem lesz, hanem mind­örökké élő Isten, kié az örök jelen, mert mint mondotta Mózesnek az égő csipkebokor­ban: “Vagyok, aki van!”. Az ő szent […]

Read Full Post »

Magyarország szerepe Isten terveiben

2012. 07. 22, Vasárnap A Golgota hegyén Jézus nagyon szenvedett a kereszten. Sokszor feljajdult fájdalmában. A pápa a kereszt előtt térdelt és sírva figyelte Jézus minden kínszenvedését. Segíteni akart Jézuson, de ő maga is gyenge volt. Ekkor Jézus így szólt hozzá: „Fiam, ahogyan a bűn egyre jobban növekszik a földön, úgy szenvedéseim is egyre nagyobbak […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1993. július 21. MERT MINÉL NAGYOBB A BŰN ÉS A KÁROMLÁS HATALMA ÉS EREJE, AZÁLTAL GYARAPSZIK ÉS ÖLT HATALMAS MÉRETEKET A SÁTÁN EREJE Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus irgalmas kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével, a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1992. július 19. A LELKEK, AKIK MÁR MEGSZABADULTAK A TEST BÖRTÖNÉBŐL AZOKAT ISTEN A JÓSÁGOS ATYA MEGÍTÉLI ÉLETÜK SZERINT Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten szent nevével, a Szentlélek Isten kiáradása által. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1994.július 17. IMÁDSÁG ÉS MUNKA EGYENÉRTÉKŰ, MIT ISTENETEKNEK AJÁNLATOK Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, ki eget és földet alkotta, a Fiú, ki megváltotta a világot, a Szentlélek Úristen, ki megszentelte mindeneket, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. július 12. A MENNYEK ORSZÁGA AZ ERŐSZAKOSAKÉ Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei édes Atya, az ő egyszülött Fia, a világ megváltója, a lelket betöltő és mindöröktől munkálkodó Szentlélek Isten szent nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelméből és általa. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1986. július 9. ENGEM SZERESS MINDENKIBEN ÉS ÉRETTEM SZERESD EMBERTÁRSAIDAT, MERT SZENT LELKEM MINDEN LÉLEKBEN MUNKÁLKODIK Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia, a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicséret és dicsőség Neked az Örök Atyának, az egyszülöttjének, mindöröktől és mindörökké. Ámen. […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1985. július 7. AZ IGÁM ÉDES ÉS AZ ÉN TERHEM KÖNNYŰ, MERT MEGKÖNNYÍTEM AZT Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia, a lelket betöltő szent erővel a Szentlélek Úr Isten szent nevével, kit épp úgy imádunk, […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. július 4. MINT AHOGY A FIÚ EGY AZ ATYÁVAL, ÚGY AZ EMBER EGY LEGYEN KRISZTUSSAL, ÉS ÍGY EGGYÉ LEGYEN MINDENKI AZ ATYÁBAN Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség és dicséret neked Uram […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1999. június 27. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Armin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az Atya Isten szeretetével, atyai megbocsátó irgalmával, hisz elküldötte közétek az ő egyszülött gyermekét; Jézus Krisztust, hogy mit az ősszülők hagytak rátok – az áteredő bűnt, mi atyáról […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1995.június 25. AKI KÖVETNI AKAR, AZ MINDEN NAP TAGADJA MEG MAGÁT, VEGYE FEL KERESZTJÉT ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az örök Atya, ki atyai szeretettel veszi körül az övéit, a Fiú, ki üdvösségetek szerzője, Jézus […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. június 23. A KEGYELEM BETÖLTI A VILÁGOT, CSAK BE KELL FOGADNI Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1997. június 20. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem és testvéreim a mennyei örök Atya, ki atyja mindnyájotoknak, kik mint a szőlőtőn érlelitek lelketek gyümölcseit, lelketek és engesztelésül a lelkek megmentéséért, hogy sokszoros termést hozzatok Isten országáért. Köszöntelek ben­neteket a […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. június 12. Pünkösd másodnapja Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok. Ne félj! Köszöntelek testvérem! Teremtő mennyei Atyátok irgalmas szeretetével, szent Fia; Jézus Krisztus megváltó áldozatával, a Szentlélek Úristen lelket betöltő kiáradása által építi lelketekben és szívetekben Isten templomát, a dicső Szentháromság: az […]

Read Full Post »

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1983. június 10. A TE GONDOD, URAD, ISTENED GONDJA IS! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Testvérem imádkozz! Próbálj Jézussal, a mi Urunkkal lélekben mindig eggyé lenni. Mert neked csak akarni kell és azt, Ő az Isten, Jézus Krisztus megadja neked. Legyél végtelen nagy […]

Read Full Post »

Régebbi bejegyzések »