Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

‘Mária Magdolna’ kategória archívum

Brüsszel és a Szent Anna-rét 2017. 04. 26, Szerda Mennyei Édesanyám lélekben elvitt engem Brüsszelbe, az Európai Parlament épületébe, ahol a politikusok Magyarországról vitáztak és komoly kritikákat fogalmaztak meg kormányunk intézkedései ellen. Közben hallottam a magyarok imáit, akik szüntelen Istenhez és a Szűzanyához fohászkodtak, hogy Orbán Viktor mindvégig kitartson és az Európai Unió ne tudjon […]

Read Full Post »

Jézus üzenete a magyarokhoz Ezt az üzenet és az „új rózsafüzéreket” is, amelyeket ezen a honlapon közlünk, egy 18 éves lányon keresztül kaptuk, aki a múlt év szeptembere óta kap folyamatosan az égiektől üzeneteket, beszélget a Mennyei Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel, a Szűzanyával, és szentekkel. Ezeket a beszélgetésit, amelyeket egy idő óta látomások is kísérnek, […]

Read Full Post »

Házi oltár 2016. 04. 21, Csütörtök A szobám mellett van egy előszoba, ahol egy oltár áll. Jézus megáldotta a Szentháromság nevében, és így szólt: „Áldottak azok az otthonok, ahol oltárok vannak. Bizony mondom nektek, hogy ezek a családok ezerszeres áldásban részesülnek. Az oltárokban Atyám nagy örömét leli, és különösen boldog, amikor időt töltötök imádságban előtte. […]

Read Full Post »

Vác

Ma délután Shiny Sabu India Kerala államában élő fiatal édesanya, feleség tanúságtételt tett előttünk a váci Szent Anna Piarista Templomban. Miközben folyamatosan lefordították nekünk Shiny beszédét rendkívüli kegyelmekben részesültünk, amit bizonyára mások is tapasztaltak. Őrangyalaink elvezettek minket egy csodálatos forráshoz. A mi Urunk személyesen kínált meg mindenkit ebből a forrásból, majd így szólt: „Gyermekeim, Én […]

Read Full Post »

Az irgalmasság kilencede és az engesztelők Nagypénteken miközben az irgalmasság kilencedét imádkoztuk, Jézus ezt üzente: „E kilenced alatt irgalmas szívembe emellek titeket és ott hordozlak benneteket az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig, addig, amíg lelketek makulátlan hófehér tiszta nem lesz. Szent Véremben fogtok megfürdeni és új életet kezdeni. Az örök üdvösség felé vezető utatokon ez egy fontos […]

Read Full Post »

Egy kis magyar zarándok csoport beszámolója a krakkói zarándoklatukról az irgalmasság ünnepén. 2012. 04. 14-16. Röviden ismertetjük mindazokat a kegyelmeket, melyben az égiek részesítettek mindnyájunkat, akik jelen voltunk, és akiket a szívünkben elvittünk. Folyamatosan tapasztaltuk a Szentháromság, égi Édesanyánk, a boldogok és szentek vezetését. A Szűzanya nagy szeretettel kísért az úton és nagy örömét fejezte […]

Read Full Post »

Oroszország 2018. 04. 13, Péntek Korábban hallottam, hogy az orosz nép ismét Putyint választotta vezetőnek. Ekkor láttam, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta Putyin és az egész orosz nép előtt. Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, hogy a számtalan felajánlott ima és áldozat Oroszország javára vált, ugyanis az orosz nép közel áll a megtéréshez. […]

Read Full Post »

A Szent Mihálynak való odaszentelődés 2015. 04. 12. Isteni Irgalmasság Vasárnapja Szent Mihály Barlangjában Monte San Angelon A barlangban szentmise közben lelki szemeimmel azt szemléltem, hogy a Szentháromság trónusához sereglett minden angyal, és a Mennyei Atya így szólt: „Szent Mihály, jöjj elém!” Az angyalok közül kilépett egy gyönyörű és ifjú arkangyal, akinek alázata és szeretete […]

Read Full Post »

Gyümölcsoltó Boldogasszony más napján 2018. 04. 10, Kedd Álmomban egy néhány hónapos kisgyermek jelent meg az otthonomban. Ez a gyermek fiú volt, és a semmiből jött elő. Megmagyarázhatatlan módon olyan szeretetet éreztem iránta, mintha már régóta ismertem volna. Néha előfordult, hogy elsírta magát és azt mondta szomorúan: „Édesanyám!” Én nem tudtam, hogy ki az édesanyja, […]

Read Full Post »

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 2018. 04. 08, Vasárnap Az Isteni Irgalmasság órájában (15:00-16:00) Láttam, hogy Magyarország fölött megnyílt az égbolt, melynek közepén Jézus megjelent és az oldalából kifolyó vér és víz kiáradt az egész országra. Ez hatalmas ajándékot jelentett, mert Isten kegyelmének fénye a sötétség árnyékát kiszorította nagyon sok területről hazánkon belül. Ám láttam olyan […]

Read Full Post »

Nagypéntek 2015. 04. 03. A Mennyei Atya a Földre tekintett és így szólt szeretett Fiához: „Szent Fiam, miközben az emberiséget szemlélem az égből, mindig Magam előtt látlak, hiszen Érted alkottam az egész világmindenséget. Már kezdettől fogva tudtam, hogy elküldelek Téged az emberek közé, hogy megismertesd velük az igaz Isten személyét és tulajdonságait, vagyis Engem. Tudtam, […]

Read Full Post »

Újabb engesztelő csoport felajánlása a Szent Korona előtt 2015. 04. 02, Nagycsütörtök A Világ Győzedelmes Királynője így imádkozott a Szent Korona előtt a Mennyei Atyához: „Drága Atyám, szomorúságom pillanataiban a Szent Korona vigaszt jelent számomra. Amikor rátekintek, Szeplőtelen Szívemben feltör minden jó emlékem, amely magyar népemhez kapcsol engem. Sokan kívánták a Szent Koronát megkaparintani, de […]

Read Full Post »

Húsvétvasárnap A Mennyben mindenki aranyszínű ruhát viselt a feltámadás ünnepe alkalmából. Mindenhol boldogság, öröm és béke uralkodott. Jézus kísért végig engem, majd találkozhattam Mózessel és Illéssel is. A szívem tele volt hálával és boldogsággal a Szentháromság iránt. Ezért fel sem tudtam fogni, hogy bűnös ember létemre találkozhattam e két hatalmas szenttel. Illés annyit mondott nekem: […]

Read Full Post »

Magyarország felajánlása a Fiúnak 2018. 03. 28, Szerda Ma a Fiúnak ajánlottam országunkat a Szent Korona előtt. A felajánlás alatt az angyalok körbe vettek minket és nemzetünk védő angyala tömjénezőt tartva a kezében körbejárta a Szent Koronát, miközben a tömjénfüst folyamatosan áradt. Az ima fénysugárként hatolt fölfelé ajkunkról és eggyé vált a tömjénfüsttel, amely a […]

Read Full Post »

Az ítélő Isten 2015. 03. 27, Péntek Két szeráf angyal kísérte el a Mennyei Atyát egy helyre, ahol az Ő Szent Jogara található. Amikor Isten a kezébe vette a jogart, azt mondta: „E jogar jelképezi az Én hatalmamat minden nép fölött és igazságosságomat, amelyet azokkal szemben alkalmazok, akik megsértik Szent Nevemet és minden művemet, amit […]

Read Full Post »

Szűzanyának szentelődés Vácon Szentmise A mai napon a sátán rendkívülien támadott minket. Nem akarta, hogy eljussunk Vácra és, hogy megerősítsük fogadalmunkat a Szűzanyának. De Isten kegyelmének köszönhetően mégis eljutottunk. Az Égiek nagy vigaszt adtak a szívembe. A következő látomást adták: A mennyben Jézus így szólt Szent Édesanyjához: „Édesanyám, kísérd elém a gyermekeimet, látni akarom őket […]

Read Full Post »

2. felajánlás a Szent Korona előtt 2015. 03. 22, Vasárnap Egy második csoport felajánlása (13-an voltak jelen) Az angyalok sorfalat alkottak egymás mellett és leborultak a Szent Korona előtt, amelynek jobb oldalán újra ott térdelt a Világ Győzedelmes Királynője. Felajánlásunk során Jézus eljött közénk, kezébe vette a koronát és átadta a köztünk lévő papnak e […]

Read Full Post »

Az első felajánlás a Szent Korona előtt 2015. 03. 21, Szombat Jézus kérésének megfelelően ezen a napon megtörtént az első felajánlás. Ezalatt jött a következő üzenet. Jézus: „Drága gyermekeim, miközben odatekintek az Országházra, áldásomat küldöm felé, és amikor bementek oda, akkor Én veletek fogok tartani Édesanyámmal. Számomra fontos a Szent Koron misztériuma, amit Magam adtam […]

Read Full Post »

A felajánlás előzménye 2017. december elején láttam, hogy a Sátán megjelent a Szent Korona előtt és arra törekedett, hogy a koronát megsemmisítse, hiszen a vereségét okozza. Ahogyan a Sátán megközelítette a koronát azonnal kővé dermedt, mert nincs ereje fölötte. A Mennyei Atya hangját hallottam, aki így szólt: „Bár e világ fejedelme vagy és a világtörténelem […]

Read Full Post »

2016. 03. 19, Szombat (Pécs, Pálos templom) Jézus: „A magyarok megkapták az engesztelő hivatás küldetését, melynek lelkiségét már az őseitek is hordozták az évszázadok folyamán. E két napos zarándoklat célja, hogy az engesztelők egységben működjenek azokkal a pálos szerzetesekkel és keresztény királyokkal, akik az életüket Isten szolgálatára szentelték. Európa régen a kereszténység bástyája volt, ám […]

Read Full Post »

Még egy kis haladék, de már közel az idő 2016. 03. 16, Láttam a Szűzanyát, a Mennyei Atya előtt térdelt kezében a Jelenések könyvével, ami nyitva volt. Isten felemelte jobb kezét és olyan nyelven (talán arámul) beszélt, amit nem értettem. Megrendülve néztem, hogy az Úr szava által a Jelenések könyvéből egyre több szereplő jön elő, […]

Read Full Post »

Magyarország felajánlása a Világ Győzedelmes Királynőjének a Szentkorona előtt 2015. 03. 15, Vasárnap Jézus lélekben a magyar Szent Koronához vezetett, és azt mondta: „Elérkezett az idő, hogy a magyar Anyaszentegyház Szent István királyhoz hasonlóan felajánlja Magyarországot szeretett Édesanyámnak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ezt a felajánlást elsősorban az Egyház vezetőitől kérem. Ha megteszitek ezt a […]

Read Full Post »

« Újabb bejegyzések - Régebbi bejegyzések »