Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1999. október 28.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen.

Ármin vagyok. Ne félj!

Köszöntelek benneteket testvérem és testvéreim, kik gondolatban, szóban és cselekedetben élik meg hitüket – és erős akarattal követik megváltó Üdvözítőjüket, a tövisekkel teli úton – az Atya irgalmas szeretetével, a Fiú megváltó áldozata által, ki kiitta kelyhét az utolsó cseppig, hogy aki megfürdette lelkét a Bárány vérében, annak örök élete legyen Jézus Krisztusban mindörökké, a Szentlélek Úristen kiáradása által, Amen. A szentháromságú egy igaz Isten irgalmas szeretete által, most és mindörökké, Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Áldassék és dicsőíttessék a Te szent neved mennyei irgalmas, szerető Atyám, teremtő egy igaz Istenünk, ki öröktől és mindörökké élsz és uralkodol, te aki nem voltál és nem leszel, hanem időn és téren felette élsz, és Tied az örök jelen. Mert te Atyám, szerető Isten vagy, mert szeretetből teremtetted az embert, üdvösségre és örök életre, hogy ahol te vagy ott legyenek a tieid is. Időbe és térbe helyezted őket és szent Lelkedet helyezted lelkükbe és nem szolgának, hanem szabad akaratú embernek teremtetted őket. Mindegyiknek egy bizonyos időt és bizonyos élet-utat adtál, hogy kiérdemeljék és beteljesítsék istengyermeki méltóságukat. Törvényeidet helyezted lelkükbe, mit egyben életükkel beteljesíteni rendeltél; az Istenszeretet törvényét és az emberszeretet törvényét, mert testvérei vagyunk egymásnak. Ezért rendelted és hoztad meg törvényeidet, s mint útjelezőt adtál a tieidnek: Szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Testvéreim, ha beteljesítették volna az Atya akaratát, a földi életetek már a mennyek országának az erőcsarnoka lehetett volna. Ti pedig emberek, a pokol tornácává tettétek. Szerető mennyei Atyátok elküldötte egyszülött fiát; Jézus Krisztust – kit prófétái által tudtul adta a választott népnek, hogy a jövendölések által felismerje az ember Jézus Krisztusban az Atya egyszülöttjét – őt pedig üldözték és kínhalálra adták. Ez a sors vár az őt követőknek, kétezer év múlva is. Ezért kérünk irgalmas Atyánk Jézus Krisztusban és általa, szabj határt a sátánnak, taszítsd le trónjáról és könyörülj esendő, botladozó gyermekeiden. Sokszorozd meg Szentlelked kegyelmének erejét, hogy felismerje a világ, hogy te vagy Uram Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ki benned hisz, ha meghal is élni fog. Mint már oly sokszor kéri az a kicsi nyáj, ki követi Krisztusát, add ó, mennyei Atyám, hogy szent Fiad keresztáldozata oly sok ember részére ne legyen hiábavaló áldozat. Ámen.

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Elmélkedjetek a fentieken. Mit is mondott Uratok Jézus Krisztus apostolainak ott a Getzemáni kertben? „Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Ezt üzemi nektek is testvéreim. Ébren legyetek és imádkozzatok, engeszteljetek, lelkeket mentsetek. A feladat ez. Oly régóta figyelmeztet benneteket az én Uram és Istenem megváltó Üdvözítőtök általam. Még ti is testvéreim sokszor közömbösen elmentek mellette. Még az elvetett mag sokszor kövekre és bozótba hullik, ahelyett, hogy meleg emberi szívekben verne gyökeret. Rázzátok fel alvó lelketeket. Még most is két Úrnak akartok szolgálni, NEM VESZITEK ÉSZRE, HOGY A SZAKADÉK FELETT ÁLLTOK, MELY BÁRMELY PIILANTBAN A MÉLYBE RÁNT?

Ébredjetek már fel végre, hogy nincs megállás. Az emberiség két részre szakad; áldozatokra és gyilkosokra. A sátán tombol, szedi áldozatait, tudja, hogy ideje lejár. A gyűlölete az egekig csap, minden lelket akar, mert a bukott angyalok nagyon gyűlölnek benneteket. De ti, kik Krisztuséi vagytok, ti legyetek biztosak benne, hogy Uratok Istenetek nem hagy el benneteket semmiképp. Ti pedig láncoljátok magatokat Krisztus keresztjéhez. Minden cselekedetetek, munkátok imádság legyen. Minden reggel ajánljátok fel magatokat, minden cselekedeteteket Istennek. Este pedig köszönjétek meg azt a napot, mit magatok mögött hagytatok, örömével, szenvedésével és kérjétek Isten Szent Lelkét, hogy őrizze lelketeket, mikor testi szemeitek becsukódnak, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária szent és szeplőtelen szent szívének győzelméért a gonosz felett, a lelkek megmentéséért. Ámen.

Testvérem és testvéreim! Fontoljátok meg a fentieket. Nyitott szemmel éljetek a világban. Ne legyetek közömbösek. Fogjátok fel már végre, hogy hova rohan az emberiség, mert a gyilkolás a gyermek szívekben tombol. A média (az újság, a rádió, a tévé) az erkölcstelenséget reklámozza és képekben mutatja a gyilkolást, mint tananyagot tanítja és képekben, élőben tárja az ifjúság elé. A drogok kábítják és fosztják meg emberi méltóságuktól az ifjúságot. A munkanélküli pénzszerzés. Az úgynevezett szekták, mik egyháznak nevezik magukat, Istentől kapott szabad akaratuktól fosztják meg a lelkeket és a legnagyobb bűnre, amire nincs bocsánat, az öngyilkosságba kergetik a lelkeket, teszik ezt a jó látszatával.

Ez a ti világotok testvéreim! Ez az egyik fele, a másik pedig a képmutatók, szeretnek jónak látszani látszólag nagyokat imádkoznak, de mikor színt kell vallani, mégis az ördög oldalára állnak.

De van egy kicsi nyáj, az engesztelő, kicsi lelkek, kik kereszttel a vállukon követik Urukat, Istenüket mindhalálig. Hisz mondotta Uratok Istenetek: „Ne félj, te kisded nyáj, mert Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot.” De azt is mondotta Uratok: „Azt akarom, hogy én vagyok, ott legyetek ti is, és én az élet koszorúját adom nektek,” Amen.

Testvéreim, ti csak higgyetek, reméljetek és szeressetek! Imádkozzatok, engeszteljetek, mentsétek a lelkeket. Tegyetek jót, ahol csak lehet. Ne törődjetek, ha kinevetnek, ha kigúnyolnak. Jusson eszetekbe, hogy Uratokkal, Jézus Krisztussal Isten egyszülött fiával is ezt tették. Nem ígért nektek üdvözítő Istenetek sikerekben gazdag életet, hanem azt mondotta: „Aki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” Ígért még nehéz, tövisekkel teli utat, mert itt a földön ő is ezt az utat járta végig. De van még egy nagy ígérete. „Ki kitart mindvégig, az üdvözül.” És én az élet koszorúját adom neki, mert azt akarom, hol én vagyok, ott legyetek ti is, Amen.

Most búcsúzom testvérem és testvéreim! Áldjon meg benneteket szerető, irgalmas, mennyei Atyátok, Jézus Krisztus, üdvösségetek legyen benne mindörökké. Isten Szent Lelke pedig őrködjön felettetek, őrizze lelketeket az örök életre, Amen. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen közbenjárótok és menedéktek Urunknál, Istenünknél, Szent Mihály védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai imádkozzanak értetek.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.