Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1986. december 24. Szent este
KÉRJÉTEK ISTEN SZENT LELKÉT, HOGY VILÁGOSÍTSA MEG LELKETEKET, HOGY MINDIG TISZTÁN LÁSSÁTOK AZT AZ UTAT, MIT A TI URATOK ÉS ISTENETEK NEKTEK KIJELÖLT
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a mi Urunk Istenünk, mennyei Atyánk szent nevével, a megváltó Jézus Krisztus szent kegyelméből a Szentlélek közreműködésével. Ámen.
Imádkozzunk testvérem! Minden áldás és dicsőség az Atyának, hála és örök imádás az ő szent Fiának, minden tisztelet és dicséret neked, Szentlélek Isten! Légy üdvözülve, áldva és magasztalva, szentháromságú egy Isten, mindörökké és mindöröktől. Ámen.
Imádunk téged, te felséges Isten, ki közénk jöttél és a bűnös emberért emberré lettél. Legyen áldott a te testetöltésed, legyen áldott a te születésed, a te gyermekséged, az egész megváltói műved, mit üzentél nekünk. A te születésed örömére ujjong a föld, kik a te nyájadból valók, ujjong választott sereged mennyben és a földön. Hozsánna neked Örök Ige, ki öröktől fogva élsz, mindörökké Ámen.
Testvérem imádkozzál és fohászkodjál sokat! Kérd Isten szent Lelkét, hogy megszentelő kegyelmével töltse el a te lelkedet. Erősítsen meg lelkének szent erejével, és világosítsa meg a te lelkedet, hogy mindig tisztán lásd azt az utat, mit a te Urad és Istened neked kijelölt. Mert ez az út jelöltetett ki számodra, min most is jársz. Le ne térj, mert számodra ez az út az, mi a mennyek országába vezet. Más út, mint az üdvösséget elérd, nincs. Járd végig és vállald ezt az utat Krisztusért. Gondjaidat és megpróbáltatásaidat vidd el lélekben a te Urad és Istened szent keresztjének a tövébe, rakd szépen minden nap és önfeláldozón ajánld fel a napi szokásos felajánlásaiddal a bűnösök megtéréséért, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz és a szent Atya szándé­kára. Vedd fel hősiesen keresztedet minden nap. Ne úgy húzd mint koloncot, mitől nem tudsz megszabadulni, hanem hordjad keresztedet hősiesen a válladon. Testvérem, te csak higgy és remélj és nem utolsó sorban, szeress! Engesztelj testvérem embertársaid helyett is, szűkebb családodért válogatás nélkül. Ne félj testvérem a jövőtől, a gonosz megpróbáltatásaitól, hanem Krisztus szent keresztjével szállj szembe vele, segíts a kereszthordozásban másoknak, imádság és böjtölés által, és semmitől ne félj, hanem töretlen hittel, reménytől fellelkesedve küzdjél Isten szent kegyelmével a gonosz ellen, mert erőszakosan támad és támad.
De ne félj! Gondod gondja a te Uradnak, s mint már annyiszor mondtam mindent úgy rendezett a te Urad és Istened, hogy az a te lelked üdvösségét szolgálja, és azt mondom, hogy ebbe nyugodjon bele a te lelked. Ne csüggedj, mert Isten szent kegyelmének ereje őriz és véd téged. Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, a Szentlélek egyesítő ereje és világosítsa, töltse be a te lelkedet.
A mi Urunk; Jézus Krisztus őrizzen és erősítsen Téged az örök életre Ámen.
Ármin.

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.