Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások
2011.09.07 ÉGI ÜZENETEK
Szentlélek: A remény
Szentlélek: Drága engesztelő Gyermekeim! Én vagyok a Szentlélek Isten, a 3. isteni személy, és eszközömön keresztül szólok hozzátok.
A reményről foglak tanítani benneteket. Emlékezzetek vissza, hogy a múlt szerdán a hitről volt szó, mert azt magyaráztuk nektek, hogy annak, aki a tökéletesség útjára lép, egy szilárd, tökéletes jellemet kell kialakítani magában, és utána erre a szilárd jellemre rá kell építeni a természetfeletti jellemet, amelynek három alapja van: a hit, a remény és a szeretet.
Ma a reményről tanulunk. Drága Gyermekeim, remény nélkül az élet lehetetlen, nagyon fájdalmas, depressziót okoz, sőt öngyilkossághoz vezethet, ha valakiben nincs semmi remény. Én most azt szeretném nektek mondani, hogy lehet reménykedni a földi dolgokban, pl. az anyagi gondokban, hogy majd sikerülnek, a betegségekben, hogy majd meggyógyulsz belőle, vagy sikered lesz a munkában, amibe belefogtál, de kell reménykedni az Örök Életben is. Most egy példát szeretnék nektek elmondani arra, milyen az ember lelke, amikor egészen reménytelen, és milyen akkor, amikor végre tud remélni. Egy főnővérről van szó. Hirtelen nagyon rosszul lett a szívével. A kórházban rögtön ott a helyszínen kivizsgálták, és megállapították, hogy súlyos infarktust kapott, nagyon súlyosat. De azon kívül más egyéb szívproblémákat is megállapítottak nála. Azt mondták, hogy a műtétet nagyon gyorsan el kell végezni, és hogy a műtét sikerének az esélye nagyon kicsi. Szegény nővér gondolkodott, mit csináljon. Még fiatal, 45 éves, van egy kislánya, még szeretne élni. Végül is úgy döntött, hogy műtsék meg. Hozzá kell tenni, hogy teljesen ateista. 10 éves koráig vallásosan nevelődött, még elsőáldozó is volt, aztán teljesen elfordult Istentől, nem járt többé templomba. A barátok, a főnökök, a tanárok teljesen a rossz útra terelték a meggyőződését. És így ment neki a műtétnek, ilyen hitetlenül.
Túl volt a műtéten, a Mennyei Atya nem engedte, hogy meghaljon a műtét alatt. De utána rizikós volt, hogy életben tudják-e tartani vagy sem. A műtét után két nappal meglátogatta az egyik beosztottja, egy nővérke, aki őt nagyon szerette. És látja, hogy hullik a könnye. Ezt a főnővért Erzsikének hívják. –Miért sírsz Erzsikém? Ne szomorkodj, olyan rossz nézni. – Hát hogyne sírnék, amikor tudom, hogy meg fogok halni.
– Nem fogsz meghalni. Lehetséges, hogy megsegít a Jó Isten. – Engem? Hát tudod, hogy ki vagyok én? Ismersz te engem, a lelkemet egyáltalán? Volt két abortuszom. Fiatal lány koromban váltogattam a fiúkat, azután nem is mentem férjhez, csakúgy összeálltam egy barátommal. Egy darabig együtt éltünk, és ebből a kapcsolatból született a lányom. De ez a férfi elhagyott, azóta egyedül vagyok, keresem a társamat. És hirtelen elkapott ez a betegség, hát azt hiszed, hogy nekem megbocsátana Isten, ha egyáltalán van Isten, ha egyáltalán van Mennyország és Pokol. Azt hiszed, hogy én nem a pokolba jutnék? Teljesen oda való vagyok, ha van Pokol. És erre azt mondja a nővérke neki: – Nehogy azt hidd! Téged ugyanúgy szeret Jézus, mint engem, aki napi áldozó vagyok. Meg akarja menteni a lelkedet, lehet, hogy a testedet is. Csak tudod mire vár? Az első lépésedre, hogy fordulj hozzá a szívedből a gondolataiddal, a szavaiddal és mondd, hogy Jézusom, megbántam bűnös életemet, gyónni akarok, meg akarok tisztulni. Bocsáss meg, hogy ilyen mélyen és ilyen sokszor megbántottalak. Ha ezt a lépést megteszed, Jézus lehajol hozzád, magához ölel, és nem engedi, hogy elvesszél. – Elég nehéz elhinni. De hát én nem tudok elmenni most gyónni, hogyan mennék el innen a kórházból. – Nem úgy van az, bízd rám magadat, már röpülök is, és ha megengeded, hozok neked egy papot. És talált is egy fiatal papot a városban, aki még abban az órában eljött a súlyos beteghez. Vitte a szentségeket, meggyóntatta, megáldoztatta, föl adta neki a betegek szentségét. És mikor a pap végzett, és elment, bement a nővérke hozzá. – Na, hogy érzed magad? És egy mosolygó főnővért talált. Nagyon boldog vagyok, mert már tudom, hogy szeret Jézus, mert mindent megbocsátott nekem. És ha meg kell halnom, akkor már tudom, hogy nem a pokolba kerülök. Tele vagyok reménnyel, tudom, hogy szeret engem. – Na látod, mondtam én, nem lesz semmi baj.
És képzeljétek csak el, Drága Gyermekeim, ez a főnővér napról-napra jobban lett! Eltelt két-három hét, és azt mondták az orvosok, hogy most már hazamehet pihenni. Semmi problémát se találtak a szívénél, óvatosan élje az életét. Meggyógyította Jézus az orvosok segítségével, de meggyógyította az Ő szeretetével, a reménnyel.
Drága Gyermekeim, a remény olyan dolog, hogy lehet bűnös is. Pl. van vakmerően reménykedő, pl. azt gondolja magáról, hogy igaz, hogy elkövettem ezt a bűnt is meg amazt is, meg még el is fogok követni sok-sok bűnt, de engem szeret Isten, és én nem kárhozhatom el. És nem lép ki a bűneiből, mégis reménykedik. Az ilyen remény nagyon káros, árt a léleknek. Azután van olyan remény, ami szintén bűnös, hogy csak magába bízik, nagyon reménykedik magában. Emlékezzetek a Szentírásból Szent Péter apostolra, azt mondta, ha mindenki megbotránkozik benned Uram, én biztos, hogy nem botránkozom meg. Péter apostol háromszor is megtagadta félelmében, túlságosan bízott magában. Azután vakmerő az, aki megmászta a hegyeket, a havas hegycsúcsokat és arra gondol, hogy úgysem hal meg, őrá vigyáz a Jó Isten. És ő eddig sem halt meg, és most sem fog meghalni. És egyszer csak mégis lezuhan, és meghal.
Drága Gyermekeim, a remény legszebb formája, amikor az Örök Életben reménykedtek. Az „Úr Angyala”-ra gondoljatok, amikor az Üdvözlégy Máriát mondjátok, az utolsó Üdvözlégy Máriát…, és itt tulajdonképpen Jézus ígéreteiről van szó, Jézus ígéreteket adott nekünk, megígéri nekünk a békét és a nyugalmat, az Ő szent békéjéből ad nekünk. Olyan nyugtalanok voltunk még az előbb, féltünk, és Ő mind elvette tőlünk, mert ráhagyatkoztunk, gyermeki módon. Azután ígéri nekünk Jézus az Örök Életet. Ennél gyönyörűségesebbet nem ígérhet nekünk. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit ott tapasztalunk – ígéri nekünk Jézus. Legyünk örökké hálásak ezért az ajándékért, amit Én, Szentlélek Isten ültettem a szívetekbe.
Most pedig itt állok előttetek, hófehér, hosszú, földi érő szárnyakkal. Szárnyamat kiterjesztem, és ezekből a szárnyakból reménysugarakat küldök mindenkinek a szívébe, mindenkinek, aki most itt van, hogy reménykedjen, bízzon, reménykedjen ebben a földi életben és elsősorban az Örök Életben.
Megáldalak benneteket a remény lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

1982. szeptember 7.

IMÁDKOZZATOK MÁSOKÉRT, MERT AZ AZ EMBER, KI NEM IMÁDKOZIK MÁSOKÉRT, HITE LEHET NAGY, DE NINCS BENNE SZERETET.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek Testvérem az Úr, Jézus Krisztus szent erejével és vérének harmatával, ami lemossa, és fehérré teszi lelked a bűnbánat szentsége által.

Ne legyél kicsinyhitű. Tudja a te Üdvözítőd, hol élsz. Ott élsz, ahol a sátán is fészket rakott és a bűn fészkel. De ne félj, gondja a te Uradnak a te gondod és megkönyörül rajtad. Őrködik a lelkeden az Üdvözítő Jézus. Ezért adott melléd engem, hogy el ne vessz. Helyes az út, amin haladni akarsz és haladsz. Még egyszer mondom, ne légy kicsinyhitű. Kérd a krisztusi segítséget, kérd a lelki békét. Te már tudod, mi a fegyvered a gonosz ellen: ima, fohász. Ebből te nem fogysz ki soha. Ez egyedül rajtad múlik. Imádkozz a fiadért, mert neked kell először kiérdemelni részére a kegyelmet. Ebben sem légy kicsinyhitű és imádkozz azért is, akivel az eskü köt. Tudja a te üdvözítő Jézusod, hogy ti ketten úgy illetek, vagy tartoztok egymáshoz, mint a tűz a vízhez. De ne félj, te csak állj szilárdan. Legyél erős hitben és szeretetben. Még egyszer mondom, hagyatkozz egészen a te Uradra és Istenedre, ne félj semmitől!

Testvérem ma is fogsz kapni tanítást. Mindent úgy írj le, ahogy én mondom, és nagyon figyelj. Tanítani kell az embereket Krisztust szeretni. Ki kell használni minden alkalmat, mert az idő sürget. Közel, nagyon közel van a nagy megpróbáltatások ideje. Fel kell készülni, mert mint már mondottam, addig sosem késő megtérni Istenhez, míg a lélek a testben van. Ezt nemcsak neked mondom, hanem mondom a nővérednek is. Igenis, hirdetni kell a rettenetes napok közeledtét. Hisz olvassátok a Szentírásban: ”Hegyek omoljatok ránk és rejtsetek el minket!”. Higgyetek ennek az isteni kinyilat­koztatásnak. Ne elégedjetek meg azzal, hogy a ti lelketek legyen készen! Mert írva van: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Ez tehát a parancs. Ezért mondom, nem elégedhetsz meg azzal, hogy a Te lelked készen áll. Nem lehetsz nyugodt, ha te szereted embertársaidat, neked a felebarátod lelke legyen olyan fontos, mint a magadé. Kérlek Testvéreim! Ezt jegyezzétek meg és tegyetek eleget ennek a legfőbb törvénynek. Az, hogy embertársaitok hogy fogadják, hogy hogyan dönt, az már nem tartozik rátok. De ne mulasszatok, és ne lankadjon a hitetek, ha úgyis látjátok, hogy hiába fáradoztatok. Mégis mondom, hogy ti ezt nem tudjátok megítélni. Mert egyetlen egy ember lelkét sem látjátok. Ezt csak az Atya és az Ő szent Fia Jézus Krisztus tudja. Imádkozzatok magatokért és másokért, mert nem igaz, hogy a ti másokért elmondott imátok elszáll a semmibe. Felhasználja a ti Atyátok és Jézus Krisztus a részükre.

Emberi hasonlattal élve: valaki meghal és az összegyűjtött vagyonát, amiért ő dolgozott meg, arra hagyja akire, és akikre akarja, pedig ők nem fáradoztak meg érte, és mégis teljes joggal az övék, ők használják fel a javat maguk részére. Az pedig tőlük függ, hogy megbecsülik-e, vagy elprédálják. Ehhez már az adakozónak semmi köze. Igenis, az imádság érdemét miért nem adhatnád át bárkinek? – az már a te Urad dolga, hogy hasznosítja részére. Ugyanakkor az Üdvözítő Jézus Krisztus rólad, mint adakozóról sem feledkezik meg.

Igenis, szerezzetek érdemeket másoknak is! Mert az az ember, aki csak magának harácsol és a másiknak, aki erre rászorul nem ad, az önző. Akkor miért ne lenne önző az az ember, aki csak kizárólag magáért imádkozik. Ez az ember hiszi Istent, és tudja az ima érdemét, és még hite is van.

Még többet mondok, még nagy hite is lehet, de nincs benne szeretet. Mert a szeretet adakozó. Mert az az ember, aki szeret is, a hit mellett azt szeretné, hogy az embertársai is megkapják mindazt a jót, mit Ő Istentől remél. Még egyszer hangsúlyozom, mint már mondottam is: a ti Atyátok nem veszi el ami a tietek. Mert az érdem kettős, de ti ne az érdemért tegyétek, hanem mert van bennetek szeretet is hitetetek mellett.

Mára búcsúzom és ez nemcsak neked szól, ez szól a nővérednek is és minden hívő embernek. Áldjon meg Testvérem a mindenható Atya, a Fiú Isten és a Szentlélek Úristen és áldjon meg és őrizzen meg a mi Urunk, Jézus Krisztus benneteket az Örök üdvösség számára. Ámen.

Isten gyógyítása

Kedveseim, engedjétek, hogy begyógyítsa sebeiteket a Szentháromság. Ez csak akkor lehetséges, ha minden nehézségeteket, melyek valaha is értek benneteket, tiszta szívből átadjátok a Fölségesnek. Azt is kérjétek, hogy ne csak begyógyítsa fájdalmas sérüléseiteket, hanem ezeket a területeket árassza el kegyelmével. Így helyre állítja bennetek az eredeti jó állapotot. De nemcsak helyreállítja, hanem meg is újítja Szentlelkének működését, hogy úgy tudjon használni titeket, ahogyan azt eltervezte. Ez az isteni működés tegyen alkalmassá titeket a rátok bízott feladatok elvégzésére.

2013. 09. 06. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-04-08-18-30

2013. szeptember 6. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Meg akarom menteni a lelketeket. Ne kövessetek el bűnt! Határolódjatok el a bűntől, és minden bűnre vezető alkalomtól! Tartsátok tisztán a gondolataitokat! Ne hallgassatok olyan zenéket, és ne nézzetek olyan filmeket, amelyek bűnre csábítanak benneteket! Gondolataitokat mindig csak a jóra, a szépre és a nemes dolgokra irányítsátok! Azokra, amelyek építik, és nem rombolják a lelketeket. Aki pedig kedves akar lenni Színem előtt, az állandóan Engem lásson a keresztfán. Belőlem erőt merítetek a sátán ellen. Velem együtt legyőzitek az összes kísértést. Belőlem árad a szeretet. Úgy szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Szeressetek viszont Engem úgy, hogy életszentségben éltek! Adjátok át Nekem az életeteket, hogy szentekké formáljalak, és üdvözítselek benneteket! Ne féljetek ettől! Bízzatok Bennem! Százszor, milliószor jobbat és többet kaptok Tőlem, mint amit Miattam elhagytok. Mert Én csak azt kérem, hogy a bűnnel szakítsatok, amely eltorlaszolja előttetek a Felém vezető utat. Én a mennyország boldogságát kínálom nektek, amelyet már itt és most megtapasztaltok, odaát pedig a maga teljességében fogtok birtokolni örökre.

Gyermekeim! Itt és most választanotok kell: üdvösség vagy kárhozat. Nem lehet kétfelé sántikálni. Ha Engem választotok, szakítanotok kell a világgal, és annak élvezeteivel. De ha Engem megvettek, örökre elvesztek.

Gyermekeim! Közel az óra, sőt már itt is van, amikor nem lesz többé idő. Ez azt jelenti, hogy véget ér ez a korszak, és egy új, boldog jövő következik, amelyben meg lesz láncolva, és a pokol fenekére lesz taszítva a sátán. Nem tudja többé kísérteni és félrevezetni a népeket. Ez lesz az ezer éves béke uralma.

Gyermekeim! Aki ezt az új kort megéri, vagy beleszületik, az mind boldog és szent lesz. Készüljetek, mert eljövök megítélni a világot! Fogadjátok meg szavaimat, és éljetek tanításom szerint! Erre áldalak meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Lukács 2, 15. „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott.”

2018. szeptember 6. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Máté 21, 25: „A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.” 22, 6: „…a többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették és megölték.”

„Drága kislányom! Ma is ugyanúgy van, mint ahogy az Evangéliumban kinyittattam veled: az igaz prófétákat és az Én igaz, hűséges szolgáimat megölik.

Az üldözés már a kapuban van. Készüljetek! Készítsétek a lelketeket, mert hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem. Lélekben legyetek elszántak, erős hitűek, ragaszkodjatok törvényeim megtartásához! Váltsátok tettekre tanításomat és üzeneteimet! Így hűségesek lesztek Hozzám mindhalálig. Én pedig fejetekre teszem az örök élet koronáját.

Drága gyermekeim! Az idő itt van. Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amelyet még nem látott a Föld. Éljetek halálra készen, maradjatok hűségesek Hozzám! Az idő eljött. Isten igazságos haragja lesújt a Földre. Mert hiába volt a sok üzenet, figyelmeztetés, kérlelés: semmit sem használt. Hiába küldtem el Édesanyámat Fatimába és a világ számos pontjára, ahol megjelent, és kérte a bűnbánatot, az engesztelést, a békét: az emberek süketek és vakok voltak, és sajnos ma is ilyenek maradtak. Ezért ki kell inni a büntetés serlegét minden bűnösnek a Földön. Titeket viszont, akik hűségesek és engedelmesek maradtatok Hozzám, megóvlak mindattól, ami ennek a bűnös világnak készült.

Benneteket irgalmas Szívembe rejtelek. Én vagyok a ti Menedéketek, Védőpajzsotok, Gondviselő, Szerető Megváltó Istenetek. Szűz Anyátok oltalma alatt mindig biztonságban vagytok. Soha ne féljetek, ne izguljatok! Mindig csak kérjetek Bennünket, imádkozzatok – az ima soha ne fogyjon el az ajkatokról. Akkor csodákat és különös pártfogásunkat fogjátok megtapasztalni egész életetekben. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítések: 2Kor 9, 8: „Isten pedig elég hatalmas, hogy minden kegyelmét bőven árassza rátok, hogy mindig, mindennel teljesen el legyetek látva, és bőven teljék minden jótéteményre” Máté 15, 16: „Jézus felelte”

1982. szeptember 6.

RÁZZÁTOK FEL ALVÓ LELKETEKET, MERT KÖZTETEK A SÁTÁN ARAT, GONDOLKODJATOK ÉS GONDOLKODJATOK!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj.

Köszöntelek Testvérem a Jézus Krisztus szent nevével. Áldott legyen mindörökké! Ámen.

Örülök és örömmel tölt el testvérem az, hogy te lelkedben felkészültél az isteni igazságok befogadására és a Szentlélek Isten segítségét kéred, hogy a tanítást amit rajtam keresztül kapsz, megérthesd és erre a nagy kegyelemre méltó akarsz lenni. Az akaratod nagy és továbbra is törekedj a tökéletesedésre. A tanítás, mit kapsz az nem az enyém, azt én is úgy kapom a mi Urunk, Jézus Krisztustól azért, hogy közvetítsem neked, de nem azért, hogy magadnak megtartsd, hanem azért hogy tovább add!

Testvérem, ne légy kicsinyhitű. Kérd a te Urad Istenedet, hogy erősítse meg a hitedet. imádkozzál, fohászkodjál! Imádkozni kell a bűnösök megtéréséért, mert ha sejtenétek milyen ereje és hatalma van az imának, akkor sokkal többet fordulnátok a ti Uratok Istenetekhez. Ez rejtve van előtted egy bizonyos fokig. Ennek felismerése is a hívő lelkeké. Mert Krisztus a bűnös emberért halt meg, de azért a bűnös emberért, aki hisz. Krisztus vére csak azét, annak a bűnös embernek a bűnét mossa le, aki hisz benne és bizalommal van iránta. Krisztus csak a hívő emberért halt meg. Viszont hívő ember minden ember lehet. A kegyelem minden embernek, még a gonosztevőnek is felkínálja a megváltást. De azt kell megint mondani, hogy mégis kevés ember, aki é1 vele a maga akarata által. De vannak, akik sok-sok megpróbáltatás, szenvedés árán jutnak el idáig, mert mint mondottam a kegyelem minden eszközt felhasznál a lelkek megmentéséért.

Sok-sok embert Isten végtelen nagy-nagy kegyelme vezet e1 ahhoz a forráshoz, ahol az örök élet forrása buzog. De ez mind úgy történik, hogy az emberi szabad akaraton nem esik csorba. Elveszni csak a legmegátalkodottabb lélek veszik el. Mikor kérdezték az Üdvözítőt az apostolok: “Mester, ki üdvözül?” – erre Jézus Krisztus azt felelte: Embernek lehetetlen, de Istennek semmi sem lehetetlen”.

Tehát Istennek minden lehetséges. A Ti mennyei Atyátoknak az az akarata, hogy mindenki üdvözüljön. De Isten szabad akaratot adott minden embernek, ami soha csorbát nem szenvedhet. De Isten tudta, mennyire esendő az ember, ezért nem hagyta magára, és mindvégig segíti, míg a lélek a testben van, hogy örök üdvössége legyen.

Ideát már számot kell adni tetteitekről. Isten végtelen nagy kegyelme megengedte, hogy bűneiteket letörlesszétek. Mert ugyan ki üdvözülne? Ki meri azt mondani, hogy bűntelen? Ezért mondotta Krisztus az isteni Üdvözítő, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.

Megtisztul a lélek ideát, de kínban és gyötrelemben, de Isten végtelen nagy irgalma megengedte, hogy a földön is letörlesszétek bűneiteket. Mondom, boldog az az ember, ki tiszta lélekkel lépi át az örök élet kapuját, de még egyszer mondom, Istennek minden lehetséges. Ezért mondom, hinni és hinni kell. Soha ne kételkedj! Te tudod azt, hogy minden úgy történik, hogy a te üdvősségedet szolgálja. Küzdeni kell a bűnök ellen. Törekedni kell a tökéletesedésre. Legyen bennetek a nagy akarat.

Küzdeni és még egyszer küzdeni! Mint már mondottam, a szenvedésre nagyon nagy szükségetek van, fogadjátok el úgy, mint Jézus Krisztus is elfogadta a keresztet. Öleljétek magatokhoz ezt a nagy kincset, mert ez az életre vezető kapunak a kulcsa.

Higgyétek és ismételten mondom a szenvedésnek nagyon nagy érdeme és súlya van, amit ti Krisztusért és neki felajánlva fogadtok el. Ne féljetek! Krisztus nem enged benneteket elveszni, ha Ti is Krisztusban akartok élni. A ti Üdvözítőtök őrködik felettetek, hogy erőtőkön felül ne kísértessetek, mert az erőt a kísértés arányában kapjátok. De ehhez nektek akarni kell és hinni az isteni gondviselésben, mert ha ez nincs, mind elvesznétek. Ezért mondottam, hogy imádkozni kell a bűnösök megtéréséért, mert az isteni irgalom felhasználja a részükre. Legyetek ti is könyörületesek, irgalmasak, – mint már mondottam – hatalmatok van az ellenetek elkövetett bűnnel szemben, mivel embertársatok titeket megterhelt, megbocsátani.

Mint már mondottam, gyakoroljátok mindazt a jót, mit a ti Atyátok és Jézus Krisztus.

Ébredjetek hát fel, hogy kik vagytok! Méltóságotok végtelen, mert Isten gyermekei vagytok, de ti lemondtatok erről a méltóságról, múló örömökért és megaláztátok magatokat a poklok tüzéig. Ti magatok terhelitek meg lelketeket, ami lehúz. Rázzátok fel alvó lelketeket! Mert köztetek a sátán arat. Ismerjétek meg magatokat, és még egyszer azt mondom gondolkodni és gondolkodni kell! Ha a gondolataitok által eljutottatok Istenhez, forduljatok hozzá gyermeki szeretettel és bizalommal és meghallgat benneteket.

Mára búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mennyei Atya, aki szereti és vonzza gyermekeit, az Üdvözítő Jézus Krisztus, aki a mennyek országát megnyitotta, a Szentlélek Isten, a kegyelmek hordozója, és a lelkedben munkálkodó Isten. A mi Urunk Jézus Krisztus áldása kísérjen végig, míg meg nem érkezel!

2018. szeptember 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az üldözés már itt van. Bár még nem érzitek a bőrötökön, de készüljetek, mert hamar eljön. Figyeljétek a jeleket!

Az idő rövid. Úgy dolgozzatok, mintha örökké itt lennétek! Úgy éljetek, mintha még ma meghalnátok! Nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Ezért kértem tőletek szüntelen készenlétet. Örüljetek, hogy a konkrét időt nem tudatom veletek, mert amint apostolaimnak is mondtam, most nektek is megismétlem: nem tudnátok elviselni mindannak a tudását, ami rátok, keresztényekre és a világra vár.

Láthatjátok, hogy az értékek felborultak. Olyan most a világ, mint egy hatalmas város, közlekedési lámpák nélkül. Minden autó kényére-kedvére száguldozik, nincs sebességhatár, nincs irány, és egymásnak ütköznek, és nagy romhalmaz válik belőlük. Ez zajlik ma a lelkekben: apraja-nagyja elfordult Tőlem, akik nem ismernek, nem is keresnek. Én csak egy kigúnyolt, megunt figura vagyok. Csak a testükkel foglalkoznak. Az érzékiség a tetőfokára hág. Nem kell az értelem, ész nélkül élnek úgy, mintha ennek az életnek soha nem lenne vége. Lelkük bűzlő hulla, mivel soha nem tartanak bűnbánatot: a bűn fogalmát nem is ismerik már. Csak a testüknek élnek és az élvezeteknek, és annak, amit még kimondani is szégyen. Nem ismerik a szemérmet, sem a bűnt, amely a pokolra taszítja őket. A sátán félrevezeti őket, könnyen a csapdájába esnek, vergődnek, de nincs segítség, mert nem kiáltanak Hozzám.

Gyermekeim! Iszonyú sok ember kárhozik el. Ez így nem mehet tovább: meg kell fenyítenem ezt a vesztébe rohanó világot. Milyen Atya lennék, ha ezt nem tenném meg?!

Kicsi gyermekeim! Éjjel-nappal adjatok Nekem hálát mindazért a nagy kegyelemért, hogy Hozzám tartoztok, hogy törvényeimet ismeritek és azok szerint éltek.

Az idő itt van, szinte már el is jött, amikor tűz által tisztítom meg a világot. Először lelki tüzet bocsátok rájuk: a nagy felismerést, hogy bűnben élnek. Az Én szememmel fogják látni rútságukat és nyomorúságukat, és azt a helyet, amelyet cselekedeteikkel kiérdemeltek. Ekkor a jobbak, akik még nem merültek el a bűn tengerében, meg fognak térni, segítségért kiáltanak Hozzám, és Én kiemelem őket bűneik verméből, amelyben sínylődnek. Megadom nekik a kivezető utat a sátán csapdájából, megmutatom nekik irgalmas szeretetemet. Ezek meg fognak térni Hozzám, és hálát adnak, hogy megóvtam őket a kárhozattól, amit megérdemeltek volna. Ezek a frissen megtért lelkek hozzátok fognak folyamodni, keresztényekhez, hogy tanítsátok őket igazságaim megismerésére. Akkor egy Evangélium milliószor többet fog érni, mint egy darab kenyér, amely megadja a tisztánlátást, és lelkeket ment. De sokan lesznek, akik nem térnek meg, és azok lesznek ennek a világnak az elpusztítói. Ők fogják okozni azt a fizikai tüzet, ami az emberek 2/3-át és a világot elpusztítja. Mondom nektek: ők soha nem látják meg isteni Arcomat, és örökkön-örökké fognak égni a pokolban.

Minden össze fog omolni egy pillanat alatt: nem lesz áram, nem lesznek gépek, csak a pusztaság, a sivárság, a nyomorúság és a büntetés. Ha nem rombolnám le ezt a civilizációt, még több lelket rontanának és fertőznének meg. Ha látnátok, hogy mennyit rombol és pusztít a sátán ezek által az eszközök által Úr az internetre, az okos telefonokra gondol], hogy mennyi ártatlan gyermek életét rontják meg, és taszítják őket a pokolba: gyermekeim, belehalnátok a fájdalomba. Én most ugyanazt szenvedem el értük és miattuk, amit a keresztfán, agóniámban. Szüntelen kiáltom Atyámnak: bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De egyetértek Atyámmal, hogy ezt nem lehet tovább tűrni. Ezért ne csodálkozzatok, ha egy váratlan pillanatban fel fognak búgni a vészjelző szirénák, és megindul a bombazápor, amely válogatás nélkül fog ölni, gyilkolni, pusztítani. Éljetek halálra készen!

Mindennap többször is mondjátok el magatokért az elrejtő imát: Nekem hatalmam van kimenteni titeket minden veszedelemből, de a bizalmatok mértékében kapjátok kegyelmemet.

Ima rejtettség védelméért

„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, a Szűzanya, és Szent József palástja alatt, a szent angyalok keze által abba a csipkebokorba, amelyből az Úr Jézus töviskoronáját vették, hogy semmilyen pokoli, testi vagy világi támadás ne tudjon nekünk ártani, sem testvéreinknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”

Gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. Lejár a haladék. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom, amely végtelenül tökéletes és mély, és megítéli a szíveket és a veséket, és minden embernek megfizet cselekedetei szerint. Fogadjátok isteni áldásomat, amely megvéd titeket, mert Szent Véremmel borítalak be benneteket, Véremmel jelöltelek meg titeket, hogy a veszedelem napján kikerüljétek a csapdákat, és megmeneküljetek az örök haláltól. Édesanyám istenanyai palástját rajtatok tartja mindvégig. Fogadjátok megerősítő áldásomat, mint gyászoló apa áldását, aki fiait és leányait siratja. Mert nagy lesz a büntetése ennek a Földnek. Ahogy bűnei az egekig fölhatolnak, úgy süllyednek az alvilág mélységébe. Áldásom rajtatok marad mindvégig, a világ végezetéig, és mindörökké az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 24, 21-22: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.

Róma 9, 28: „Szavát ugyanis beteljesíti és sietve végrehajtja az Úr a földön.”

Félelem és aggódás

Kedveseim, mindig legyetek hűek ahhoz a hivatáshoz, amit a Szentháromságtól kaptatok! Kegyelmei özönét árasztotta rátok, ezért legyetek hálásak mindenkor! Kérjétek, hogy őrizzen meg benneteket küldetésetekben! Segítsen kegyelmeivel, hogy mindvégig állhatatosan kitartsatok, még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Kérjétek, hogy vegyen el tőletek minden félelmet és aggódást a jövőtöket illetően, és engedjétek magatokat karjaiban tartani. Hittel, nagy bizalommal, és a Szentháromság, valamint Égi Édesanyánk iránti nagy szeretettel tűrjetek el mindent, hogy győztesen kerülhessetek ki a küzdelmekből. A hit pajzsa biztosítja számotokra a célba érkezést. Imádkozzatok, kérjetek, és akkor megadatik nektek!
2012.09. 05. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/felelem-es-aggodas

Az engesztelés lényege

Kedveseim, tartsatok ki az imában és az engesztelő felajánlásban! Ne keressétek a kényelmeteket, mert az eltérít az engesztelés szellemétől! Napról napra formálódjatok, hogy egészen Krisztust öltsétek magatokra. Tanulékony szeretettel szolgáljátok a Szentháromságot és a felebarátot! Ne válogassatok! Fogadjatok el Isten kezéből minden helyzetet zúgolódás nélkül! Ez az igazi engesztelésnek a lényege. Mindig egyesüljetek lélekben Jézussal, így Ő veszi át tőletek a hordozás terhét. Alázatos és engedelmes szeretettel hozzátok meg mindennapi felajánlásaitokat, és akkor békesség száll lelketekre.
2012.09. 04 Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/az-engeszteles-lenyege

2012. szeptember 4. Szentségimádáson Jézus:

„Drága kislányom! Készülj! Egy nem várt esemény következik. (Ez azokra vonatkozik, akik nem ismerik, vagy nem fogadják el a próféciákat. Mária Julianna) Beteljesülnek a próféciák. A nagy figyelmeztetés már itt csoszog a küszöbön. Ma is úgy lesznek, mint a tíz szűzről szóló példabeszédben. Aki készenlétben vár, az bejön a menyegzőre. Aki nem, az kinn reked.

Gyermekeim! Imádkozzatok, mert mondom nektek, a felkészülési idő immár lejár. Kezdetét veszi az ítélet haragja. Minden népet megítélek a számból kijövő kard, az általam hirdetett Ige által. Ez lesz a mérce. Minden embernek csak két kérdést teszek fel: Szerettél-e? Követtél-e? Ha a szeretet vezérelte gondolataidat, szavaidat, tetteidet, megmentetted a lelkedet. De ha te akartál igazságot szolgáltatni, és a gyűlöletre gyűlölettel válaszoltál, akkor az Én igazságosságommal, az Én ítéletemmel fogsz szembesülni. Mindenkinek azt adom vissza, amit ő adott a felebarátjának.

Drága gyermekeim! Az idő közel. Az ítélet minden emberhez közeleg. Ez alól kivételt képeznek azok, aki tisztára mosták lelkük köntösét drága Szent Véremben, a bűnbocsánat szentségében. Ők már átmentek az ítéleten, mert magukat vádolták bűneik miatt. Szívből megbánták azokat, és erős fogadást tettek, hogy soha többé nem követik el. Én Magam oldoztam fel őket felszentelt papjaim keze által. Én mondtam ki felettük papjaim ajka által a megbocsátás szavait.

Gyermekeim! Amíg itt éltek a földön, a legnagyobb, amit megtehettek, a bűnbánat. Ha megbánjátok bűneiteket, és jóváteszitek azokat, akkor bejöhettek az Isten Szent Színe látására a mennybe. Ha megátalkodottak maradtok, akkor a sátán martalékai lesztek mindörökre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás, és a szenvedéseknek soha nem lesz vége. Igyekezzetek tettekre váltani figyelmeztetéseimet, mert hamar lezárul ez a korszak. Megtisztítom ezt a világot. Utána egy új korszak következik. A szeretet és a béke uralma. Ez a szentek kora lesz. Mindenki imádni fog Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én pedig kinyilatkoztatom Magamat nekik. Kimondhatatlan boldogságban és lelki gazdagságban fognak élni. Úgy, mint az első keresztények.

Gyermekeim! Készüljetek, mert ez a korszak már itt van a küszöbön. Örüljetek és ujjongjatok, mert Isten meglátogatja az Ő népét. Velük fogok lakni, és ők Énvelem. Népemnek fogom őket nevezni, ők pedig az Istenüknek fognak Engem hívni. Mindez a megújult Egyházban teljesedik be. A Szent Eukarisztia, és a hívő nép között. Készüljetek! Már most örvendezzetek, mert véget vetek ennek a kornak, amelyben a sátán az úr. Megtisztítom a világot a rossztól, a bűntől, és akik megmaradnak, mint teljes szívükből fognak imádni Engem, és a Legszentebb Szentháromságot. Megszűnik a kapzsiság, és a helyébe lép az adakozás. Az új korban gyermekeim egyszerűségben és (a mai fogalmak szerint) szegénységben fognak élni. De lélekben kimondhatatlanul gazdagok lesznek. A szeretet és a béke fog uralkodni a szívükben, ezért köztük lesz a mennyország. Ez lesz az a földi paradicsom, amelyről beszéltem nektek. Én Magam fogok gondoskodni népemről. Nem fognak nélkülözni, mert lesz mit enniük, a föld megtermi gyümölcsét. Aki pedig szűkölködik, azt a többiek fogják segíteni. Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek így imádkozott bennem:

„Jézusom szeretlek. Imádlak mindenek felett. Kérlek, jöjj el értem! Úgy várlak! Várom, hogy eljöjj értem, és Magaddal vigyél a mennybe! Minden vágyam ez. Elepedek a vágytól, hogy megláthassam dicsőséges Arcodat, hogy halljam zengő, fenséges Hangodat! Jézus! Jézus! Jézus! A Te neved maga a mennyország, mert a Te neved azt jelenti: szabadító. Te megszabadítasz az ellenségtől, a pokoli hordáktól. A Te Véred adott nekünk örök életet. A Te Tested és Véred a mi lelkünk tápláléka a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Jézusom, most még szelíd szavad hív: Térjetek meg! Keljetek fel bűneitekből! De jaj azoknak, akik elengedik fülük mellett jóságos szavaidat, mert holnap már, mint félelmetes Bíró fogod kimondani a rettegett szavakat: Távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és csatlósainak készült! Mert meg van írva a Szentírás utolsó oldalán a Jelenések könyvében: „A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak.” (Jel.22,15. A kutyák a hitetlenségben megátalkodott emberek.)

Jézusom, köszönöm, a Te kegyelmedet, hogy én Téged követhetlek. Mindig kaptam Tőled elegendő keresztet ahhoz, hogy szorosan a Te nyomdokaidban járhattam. Köszönöm bölcs atyai fenyítésedet, amikor ezt érdemeltem. Köszönöm, hogy elhívtál Szent Édesanyád közbenjárására. Köszönöm, hogy naponta táplálod lelkemet drága Szent feltámadott Testeddel és Véreddel a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Felsorolni nem vagyok képes, mi mindent köszönhetek Neked. Most már csak egyet kérek: Végy fel szentjeid sorába! Akkor, amikor Te akarod. Úgy, ahogy Te akarod. Hiszem, és tudom, hogy ez a Te akaratod, mert Te minden embert az üdvösségre szántál. Ámen.”


2016. szeptember 4.
Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Készüljetek! Eljött az óra, amikor szétválasztom a búzát a pelyvától, az igazakat a képmutatóktól. Eljött az igazak üldözésének ideje, mert mindaz, aki buzgón akar élni Krisztusban, üldözést szenved.

Gyermekeim, vigyázzatok, a tét nagy: aki mindvégig hűséges, az üdvözül. Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám és az Ő szent angyalai előtt.

Gyermekeim, készüljetek, mert itt van a számadás ideje. Megfizetek mindenkinek tettei szerint. Éljetek úgy, mint az okos szüzek, legyetek a kegyelem állapotában, amíg még lehetőséget kaptok rá, járuljatok a szentségekhez, gyónjatok, áldozzatok, mert mondom nektek: hamarosan lezárul a kegyelem ideje, amelyet felvált igazságosságom jogos haragja. Elkülönítem a bálványimádókat az igazaktól és mindenki megkapja azt a helyet, amit kiérdemelt.

Kicsinyeim, készüljetek, hamarosan a véreteket fogják ontani Értem, de legyetek tudatában annak, hogy ha bátran szembe szálltok üldözőitekkel és kitartotok Mellettem mindhalálig, örök boldogsággal jutalmazlak meg benneteket. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.

Ezt üzenem X-nek: Drága kisfiam! Szememnek fénye, lelkemnek vigasza, Szívemnek édes kis csöppsége te vagy. Majd csak a Mennyben tudod meg, mennyire szeretlek téged. A keresztfán a Véremet ontottam a te üdvösségedért. Most pedig, hogy eltaláltál Hozzám és örök hűséget fogadtál Nekem, megtisztítottalak, megszentellek és befejezem benned művemet, amit elkezdtem. Szent papom leszel, mert öröktől fogva így akartam. Ezt a csodálatos, bár nehéz hivatást szántam neked, amelyhez minden kegyelmet és erőt megadok, hogy véghezvidd rád vonatkozó örök szent tervemet. Kisfiam, vedd nagy kegyelemnek, hogy szólok hozzád és mindazt, amit neked mondok, váltsd tettekre és adj hálát szüntelen minden szóért, minden kegyelemért. A rejtekben helyet készítettem neked, biztonságban maradsz, mert azt akarom, hogy az új világban is hirdesd tanításomat és üzeneteimet. Te leszel a hírmondó, a túlélő, akit megőrzök, mint szemem fényét, hogy végbe vidd örök tervemet. Maradj hűséges Hozzám mindhalálig! Te mindig csak Engem adj az embereknek! Nagy szentet formálok belőled. Már itt a földön a szentség hírében fogsz meghalni. Rengeteg lelket fogsz Hozzám vonzani, vezetni. Különlegesen sok kegyelmet kapsz Tőlem, a szellemek elbírálására és a rád bízott lelkek vezetésére. Kérd mindig, hogy Én gyóntassak általad, Én vezessem a lelkeket és akkor sok szentet fogsz fölnevelni.

Kisfiam! Légy mindig nagyon alázatos, engedelmes és hűséges gyermekem! A szent alázat az alapja minden erénynek és az engedelmesség az életszentségnek. Végy mindig Rólam és Égi Édesanyádról, az Én Szent Anyámról példát! Mi legyünk a példaképeid és minden döntéshelyzetben úgy cselekedjél, ahogy a te helyedben Én, vagy Édesanyám tennénk. A kegyelem ideje hamar lezárul, de te soha ne félj, mert igazságosságom haragja csak azokat sújtja, akik erre rászolgáltak. Mindazok, akik engedelmeskednek Nekem, különleges védelmemet élvezik, gondviselő, hűséges szeretetemet soha nem vonom meg tőlük. Ne félj akkor sem, ha körülötted hullahegyeket látnál, mert téged jól elrejtelek és biztonságba helyezlek. Tudom, hogy szívesebben megérkeznél Hozzám már most a Mennybe, de Én is csak akkor mehettem vissza Atyámhoz, amikor a feladatot, amelyet Rám bízott, elvégeztem. Így minden ember, aki Nekem szolgál, csak akkor jöhet Hozzám, ha elvégezte, amit rá bíztam. Örülj annak, hogy szándékom van veled, mert ha beteljesíted rád vonatkozó örök szent tervemet, hatalmas jutalmat kapsz érte Országomban, és rengeteg lelket mentek általad. Készülj, hamarosan fölszentelnek és elkezded földi pályafutásodat, a lelkek megmentését. A napot mindig kezdd imával! Elfoglaltságaid közepette, a nap folyamán mindig röpíts Felém egy-egy fohászt! Főleg a szeretetedre, a teljes ráhagyatkozásodra szomjazom és a bizalmadra, amit oly kevés embertől kapok meg. Tudatosítsd magadban, hogy állandóan Szent Színem előtt jársz-kelsz, dolgozol. Mindig az Én Jelenlétemben vagy. Látom gondolataidat, ismerem érzéseidet, hallom szavaidat, szüntelen őrködöm feletted. Én indítalak minden üdvös cselekedetre. Naponta gyakran mondd Nekem: „Uram, add meg a tisztánlátást, hogy mindig fölismerjem és megtegyem a Te szent akaratodat!” Kérd meg Szent Mihályt, hogy szüntelen legyen melletted, mondd gyakran a Szent Mihályhoz szóló imát, hogy megőrizzen ellenfelem csapdáitól, kísértéseitől, kavarásától. Ha nem ragaszkodsz senkihez és semmihez ehhez a földön és tekintetedet szüntelenül csak Rám szegezed, akkor nem talál fogást rajtad a gonosz és nyugodtan, nagy lelki békében élhetsz és dolgozhatsz. Jóért és rosszért egyaránt adj hálát mindig! A jelszavad legyen a szent közömbösség! Ne sértsen a kritika, a bírálat, a rossz emberek gúnyolódása, se a dicséret ne tegyen felfuvalkodottá, mert mindannyian csak annyik vagytok, amennyik Isten szemében vagytok. Ne az embereknek, hanem mindig csak Nekem akarj megfelelni! Minden az Én kegyelmem, ti pedig por és hamu vagytok, de ha megteszitek akaratomat, nagy szentek lesztek a Mennyben és ragyogni fogtok, mint a Nap.

Drága kisfiam, te itt most, az Én iskolámban, Tőlem kapod a lelki vezetést, amely a szentté formálás. Ezt nem helyettesítheti senki és semmi. Emellett lehet lelki vezetőd, akinek engedelmeskedni tartozol, de Én soha nem fogom keresztezni az ő tanácsait, hisz Egytől fakad minden, Én indítom őt is, téged is. Így egységben vagytok, mert minden az Isten kegyelme. Isten áll legfelül, minden Belőle forrásozik, és akik Őt szolgálják és követik, azok egységben vannak. Légy áldott, gyermekem, és áldjad mindazokat, akiket eléd vezetek, és már most imádkozz érte, hogy nagy és magasztos feladatodat Hozzám méltóan, hűségesen és engedelmesen betöltsd, maradéktalanul beteljesítsd rád vonatkozó örök szent tervemet. Sokat bíztam rád, sokról kell majd számot adnod Előttem, de ha mindvégig kitartasz, mindent könnyűnek és édesnek fogsz érezni. Erre áldalak meg téged Szívem túlcsorduló szeretetével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 25, 21: „Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”

2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor megtapasztaljátok azt a békét és örömöt, amit Én érzek bennetek. Akkor a Mennyországot fogadjátok magatokba, Aki Én Magam vagyok. Mert a Menny a szeretet és a béke végtelen kiáradása.

Gyermekeim! Vágyakozzatok az Isten Országába, amelyet Atyám kezdettől fogva nektek készített. Azoknak, akik Őt szeretik.

Kicsinyeim! Ne hagyjátok, hogy a gondolataitokat lefoglalják a világ dolgai! Minden itt marad. Minden elmúlik. Emeljétek fel tekinteteket Rám, a Megfeszítettre! Nézzétek, mennyit szenvedtem azért, hogy megnyissam előttetek Országom kapuját! A kapu Én Magam vagyok. Aki Rajtam keresztül megy be, az legelőt talál. Örök boldogságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak általam, mint egy kapu által mehettek be az örök életre.

Kicsinyeim! Fogjátok fel: az élet Én vagyok! Szavaim lélek és élet. Örök élet mindazok számára, akik megfogadják és tettekre váltják tanításomat. De az örök halál leselkedik mindazokra, akik süketek szavaim meghallására.

Gyermekeim! Ti döntitek el örök sorsotokat. Én mindnyájatokat megváltottalak. De csak azok nyerhetik el az örök boldogságot, akik együtt működnek kegyelmemmel.

Kicsinyeim! Az idő lejár. Irgalmasságomat felváltja igazságosságom. Addig vonuljatok fedezékbe, amíg a kegyelem ideje tart. Most még feloldozást nyerhettek bűneitek alól. Most még a szívetekbe fogadhattok. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a sátán elvesz Engem tőletek. Megfoszt a szentségektől. Templomaimat bezárják. Az igaz tanítás helyett eretnekségeket hirdetnek. Most jöjjetek Hozzám! Most még köztetek vagyok. Imádjatok, dicsőítsetek, kérjetek! Minden kéréseteket meghallgatom. Az idő még rendelkezésetekre áll. De már nem sokáig.

Drága gyermekeim! Ma még kérlellek benneteket. De amikor lelketek kilép porsátor testetekből, meg kell, hogy ítéljelek. A ma még a tiétek. A halál hirtelen jön. Utána már nem tudtok megtérni. Vegyétek komolyan figyelmeztetésemet, melyet nagy szeretetettel intézek hozzátok. Megáldalak titeket Szívem végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

ÉGI ÜZENETEK
2012-09-04
Jézus: Az érdemszerzés
Jézus: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, Jézus Krisztus, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Az érdemszerzésről szeretnélek tanítani benneteket.
Az érdem annyit jelent: jutalomra méltó cselekedet. Itt ne földi jutalomra gondoljatok, hanem égi jutalomra. Ha valaki becsületesen, kiemelkedően, példamutatóan végzi a munkahelyén a feladatait, prémiumot, fizetésemelést kap. Ha az iskolában a tanuló tudásával, szorgalmával kiválik a többiek közül, akkor oklevelet vagy könyvjutalmat kap. Ha a sportoló helyezést ér el a versenyen, arany-, ezüst- vagy bronzérmet kap.
Ezek csak földi érdemek, jócselekedetek, amelyeknek nincs szerepe az üdvösségszerzésben. Egy példát szeretnék mondani nektek a földi érdemszerzésre. Van egy asszony, aki milliárdos, a Föld leggazdagabb emberei közé tartozik. Rajong a színészekért, rockénekesekért és operaénekesekért. Egy alapítványt létesített a támogatásukra. Az a kívánsága, hogy ez az alapítvány a halála után is működjön, hosszú évtizedeken át. Ismertté vált, mert nagylelkűségét TV-ben, rádióban, folyóiratokban, mindenütt közzétette. Jogában áll hatalmas vagyonát bármire fordítani, de ha még a hajléktalanszállások alapítását vállalta volna, akkor is csak földi érdeme lenne. Tudjátok miért?
Mert nyilvánosan teszi, hogy az embereknek bemutassa, milyen jóságos ő. Fontos szabály: Ne tudja a balkéz, hogy mit tesz a jobb!
A bűnös ember, aki még nincs a kegyelem állapotában, bizony csak földi érdemeket tud szerezni, amelyekért csak itt a földön kaphatja meg a jutalmát, az égben nem, mert a halálos bűnben élő ember jócselekedete az üdvösség szempontjából semmit sem ér.
Az életből szeretnék bemutatni nektek egy nyugdíjas tanárnőt. Irodalom szakos és gyakorló újságíró. Nagyon szereti a festményeket. A lakásában a falak a mennyezetig sűrűn tele vannak aggatva jobbnál-jobb képekkel. Férje még fiatalon meghalt, gyermekei rég kirepültek. Van egy barátja, akivel évek óta együtt él. Azzal foglalkozik, hogy jónevű festőművészeknek kiállításokat rendez „ingyen”, és ő maga nyitja meg. Cserébe ajándékképeket kér. Amúgy a szerencsejátékok rabja, kaszinókba jár. Földi jócselekedetnek számít, hogy elősegíti a festőknek a kiállítási lehetőséget és növeli a hírnevüket. De mivel súlyos bűnök tapadnak hozzá, nem fogadja be kegyelmeimet, melyeket felebarátain keresztül küldök neki, jócselekedete a szememben értéktelen. Mégsem mondok le az Én gyermekemről. Most éppen a szenvedés kegyelmével látogattam meg. Várom a megtérését.
Eddig a földi érdemszerzésről beszéltem nektek, ezután az égi érdemszerzést szeretném megvilágítani előttetek. Csak azok a gyermekeim képesek az égi érdemszerzésre, akik megigazultak, a megszentelő kegyelem állapotában vannak, nincs halálos bűnük. Atyám és Én csak az olyan jócselekedeteket jutalmazzuk, melyeket tiszta lélekkel, de legalábbis súlyos bűntől mentesen tesztek. Ezzel kapcsolatban felmerülhet bennetek a kérdés, hogy mi történik akkor, ha hirtelen kegyelmi állapot közben elkövettek egy halálos bűnt. Vajon ami jót előtte tettetek az mind elvész? A következő esettel válaszolok erre. Sándor buszsofőr. Munkájában megbízható, lelkiismeretes. Szívesen visz csoportokat zarándokutakra. Azon kevesek közé tartozik, aki még imádkozza a rózsafüzért is a hívekkel együtt vezetés közben. Hűséges férj és jó családapa. Rendszeresen jár a vasárnapi szentmisékre, gyónik és áldozik. A megszentelő kegyelem állapotában van. Egyik hétköznap a helyi járatra felszáll egy csinos fiatal nő. Sok az ülőhely, mégis ott marad Sándor mellett és minden női báját felhasználva, el akarja csábítani. Másnap megint felszáll még kacérabban öltözve. Harmadik nap is, de akkor már találkára hívja. Az Én gyermekem nem tud ellentmondani a kísértésnek, és igent mond. Rendszeresen találkozik vele, és bizony megtörténik a házasságtörés. Minden jótette, ami eddig jellemezte, elveszett a Szememben.
Sándor régebbi jócselekedetei elhalnak előttem, nem szerezhetnek neki érdemeket a Mennyben. De abban a faluban, ahol a leány lakik, van Sándor feleségének egy barátnője. Észreveszi a párocskát, ahogy csókolóznak, és azonnal felhívja az asszonyt a friss hírrel. Mire Sándor hazaér, kisírt szemű, feldúlt feleség várja. Bocsánatot kér, mélyen megbánja, elmegy gyónni és soha többé nem tér vissza a leányhoz. És most figyeljetek, Gyermekeim. Ahogy az én bűnbánó fiam megkapta a feloldozást, és újra elnyerte a megszentelő kegyelmet, előző jócselekedetei feléledtek és érdemszerzőkké váltak.
Drága Gyermekeim, tudnotok kell, hogy csak itt a földön tudtok érdemeket szerezni, a másvilágon már nem. Azt is megmondom nektek, hogy felebarátaitoknak nem tudtok érdemeket szerezni, arra csak ők maguk képesek.
Vizsgáljuk meg, hogy a megszentelő kegyelem állapotában lévő ember milyen érdemeket tud szerezni magának!
1.) Eléri a sok jócselekedettel a kegyelem növekedését és így mindig magasabbra jut a lelki fejlődés fokozatain. Két barátnő együtt jár a vasárnapi szentmisére: Jutka és Olgi. Juka ott van a hétköznapi szentmisén is. Napi áldozó és hetente gyónni megy. Naponta 2-3 órát elmélyülten imádkozik, minden csütörtökön virraszt és heti 1 alkalommal engesztelő közösségbe jár. Olgi a vasárnapi szentmisén nem áldozik mindig, csak néha. Évente 3-4 alkalommal végez szentgyónást. Reggel, délben, este elhadar egy Miatyánkot. Arra nagyon ügyel, hogy ne legyen halálos bűne. Mindketten a megszentelő kegyelem állapotában vannak, de Jutkában egyre növekszik a kegyelem, Olgiban pedig egy helyben topog.
2.) A megigazult ember kiérdemli magának az Örök Életet, természetesen az Én kereszthalálom nélkül ez számára lehetetlen lenne.
3.) A kegyelmi állapotban kiérdemelhetitek a mennyei dicsőségetek növekedését, arra az időre, mikor majd üdvözültök, ugyanis a szentek mennyei boldogságának foka a földön szerzett életszentség fokától függ. Akiben itt a földi életében jelentősen növekszik a kegyelem, annak majd nagyobb lesz a mennyei dicsősége. Így van ez ott fent!
De nehogy azt higgyétek, hogy a szentek irigyelik egymást. Mindenki teljesen boldog lesz. Ha egy nagy kondért teletöltünk vízzel színültig lesz, egy csepp se fér már bele. Ha egy vödröt megtöltünk, az is egészen tele lesz. És ha egy gyűszűt színültig töltünk, az is csordultig lesz. Így vannak a szentek: mindenki tele van boldogsággal, csak egymáshoz viszonyítva különböző mértékben.
Végül megállapíthatjuk, hogy a megigazult gyermekeim nem azért tudnak érdemeket szerezni maguknak, mert a megszentelő kegyelem állapotában vannak, hanem azért, mert az érdemszerzésben Isten, segítő kegyelemmel támogatja, azaz értelmét és akaratát vezeti és irányítja a cselekedetekben.
Drága Engesztelőim, most is itt van az egész Szentháromság és Édesanyám. Én, Jézus királyi ruhában ülök, korona a fejemen, piros palást a vállamon. Előttem áll egy haldokló asszony és az ő életkönyve a kezemben. Az egyik oldalán a Sátán kajánul leselkedik rá, a mások oldalán őrangyala áll. A könyvből megmutatom neki az életét. Az égi érdemszerzés szempontjából nézzük végig. A gyermekkora felhőtlen és nyugodt. Meghatódottan nézi magát hosszú, hófehér elsőáldozó ruhájában és beleláthat repeső, tisztaságtól ragyogó, ártatlan lelkébe. 16 évesen belekeveredett a diszkók hangos, hamis örömöket nyújtó világába. Ital, cigaretta, kábítószer és szex, ezek indították el a lejtőn. A templomtól rég elszakadt, szüleitől elköltözött. 23 évesen egy koncerten megismerkedett egy rock-zenésszel, akivel összeköltözött. Szedte a fogamzásgátlót, mégis teherbe esett. Ezt követte az abortusz. A zenész sorozatosan megcsalta. Egy bárban énekesnőnek vették fel. Züllödt párkapcsolatokban élt. Körülbelül 40 évesen kezdett érdeklődni az okkult dolgok iránt. Spiritiszta szeánszokra jár, emiatt idegei kimerültek, és a pszichiátriára került. A kábítószer ide is elkísérte és túladagolásban halt meg.
Most itt áll előttem remegve, félve, arcát kezébe temetve. Én becsukom az élet könyvét és így szólok hozzá: Gyermekem, hoztál-e magaddal valami érdemet, jócselekedetet? Nem Uram, semmit. Hirtelen trónom elé érkezik egy ragyogó fénysugár: vallásos, mélyen hívő nagyanyjának esdeklő imája. Az irgalmas rózsafüzért mondta haldokló unokájáért. Ezt a fényt bűnbánattá alakítottam és belehelyeztem szegény reszkető lelkébe. Azonnal leborult Előttem és zokogva kért bocsánatot. A gonosz kinevette és belekapaszkodott a karjába, hogy magával viszi. Engesztelő Gyermekeim. ti is segítsetek neki! Már csak egy tized van hátra a nagymamának, erősítsétek az imáját, mondjátok vele együtt: „Örök Atya, felajánlom neked, szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak…” Ó, milyen sok fénysugár hullik imátok által e szegény gyermekemre, egészen beburkolja a fény. Odalépek hozzá, tekintetemmel elparancsolom a Sátánt mellőle, és lehajolok, felemelem és így szólok hozzá.
-Légy boldog bűnbánó kicsi lélek, mert mások együttérző imája megmentett a kárhozattól a tisztítóhely legmélyebb fokozatára.
Drága Kicsinyeim, gyűjtögessétek szorgalmasan érdemszerző jócselekedeteiteket, az égi kincseket, melyek belépők lesznek nektek a Mennyországba. Megáldalak titeket az égi érdemszerzés lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Megmaradni a Szentháromság szeretetében

Kedveseim, maradjatok meg a Szentháromság szeretetében. Ez a szeretet tesz képessé arra, hogy minden nehézséget le tudjatok küzdeni. Isten szeretete olyan erőforrás, mely egyedül képes megváltoztatni mindazt, ami helytelen, és jóra tudja fordítani az emberben lévő bűnös hajlamokat, ha azokat átadjátok Neki. Ne halogassátok beismerni gyengeségeiteket! Szabaduljatok meg korlátaitoktól! Engedjétek a Szentléleknek, hogy szabadon átjárja bensőtöket! Akkor felszabadultok minden görcsös letapadástól és egyre jobban át tudjátok adni magatokat az isteni kegyelem működésének.

2013. 09. 03. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-04-08-14-22

2013. szeptember 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Eljövök megítélni a világot. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. De már látszanak a jelek. Egyik nagy természeti katasztrófa a másikat éri. Ellenfelem, a sátán mindenfelé zűrzavart kelt. Már nem kellenek az igaz értékek: az életszentség, a szent tisztaság, a jó erkölcs, a becsület és a tisztesség. Ezeket felváltotta az érzéki vágyak kielégítése, az anyagi haszon hajhászása, és az uralkodás mások fölött. Már nem kell a béke, a nyugalom. Az országok háborúznak egymással, és a családokban sincs béke. Mindez azért van, mert sem Én, sem törvényeim nem kellenek. Ahonnan Engem kirekesztenek, oda azonnal beteszi lábát a sátán. Ahol ő van, ott van a hazugság, a szenvedés, a nyugtalanság, és a káosz. Ha nem tértek meg Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez, elkárhoztok. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy nincs pokol, és nincs számonkérés. Mindezek vannak, elolvashatjátok az Evangéliumban. Én a teljes igazságot hirdetem nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert mondom nektek, számot adtok Nekem minden bűnötökről. A halál hirtelen jön. Utána már cselekedeteitek következményei miatt fogtok örökké szenvedni, vagy ha életszentségben éltek, az örök boldogság vár rátok. Térjetek meg Hozzám, még ma, amikor még nem késő. Megáldalak mindnyájatokat Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. szeptember 3. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim, készüljetek! Most egyre sötétebb korszak következik. Az Antikrisztus kora. A pokoli hordák uralma, amelyben a pokol összes ördöge ki lesz engedve a földre. Mindez azért lehetséges, mert rengeteg ember él bűnben, ezzel teret engedve a sátánnak. Mert csak annyi ördög jöhet ki a pokolból, amennyit az emberek magukra szabadítanak súlyos bűneikkel. Ha egy ember életszentségben él, nem vétkezik és imádkozik, az visszaparancsolja a kísértőt a pokolba, mert nem működik vele együtt. De ha valaki szóba áll a kísértővel, már ki is szabadította. A saját kárára és mások szerencsétlenségére, mert szóba állt vele, és bűnt követett el. Ilyen egyszerű. Ezért figyelmeztettelek benneteket oly sokszor: ne álljatok szóba a sátánnal, és ne kövessetek el bűnt! A bűn a legrosszabb, mert az embert megkötözi, és a rablánc végét maga a sátán fogja, aki a pokolra akarja taszítani. Ha ez az ember még nem teljesen elvetemült, belekapaszkodik irgalmamba, amely kihúzza a csapdából, és megmenekül. De ha rabjává vált a bűnnek, úgy hogy nem is akar kimászni belőle, akkor ellenfelem az örök kárhozatra taszítja. Én minden embernek megmutatom Magam, mielőtt végleg elválik lelke a testétől, és felajánlom neki az üdvösséget. Előtte azonban megmutatom neki egész életét, és azt, hogy cselekedetei alapján mit érdemel. Sokan választják az üdvösséget, és boldogan mennek a tisztítótűzbe, mert tudják, hogy onnan a mennybe jönnek. De vannak megátalkodottak, akik gyűlölnek Engem, ezért visszautasítják a nekik felkínált üdvösséget. Ők örökre a sátán foglyai lesznek a pokolban, ahol a kínok kínja vár rájuk. Ezért tanította a gyermekeknek Édesanyám Fatimában a fohászt: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.”, amit a rózsafüzér tizedek után kért. Mondjátok gyakran ezt az imát a rózsafüzéren kívül is! Amikor bűnről hallotok, vagy gonosz emberrel találkoztok, vagy bármikor, amikor eszetekbe juttatom. Hatalmas ereje van. Megbénítja a sátánt, a bűnös feleszmél, és megkapja a megtéréséhez szükséges kegyelmet.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek, mert nagyon sokaknak hamarosan meg kell állni Szent Színem előtt, hogy ki-ki elvegye jutalmát vagy büntetését a szerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

Gyermekeim, készüljetek! A halál itt kopogtat az ajtón. Éljetek halálra készen! Éljetek életszentségben, hogy ha bármikor kiszólítalak benneteket ebből a világból, a jobbomra tudjalak állítani. Higgyétek el, egyedül ez a fontos! Ne törjétek magatokat világi hívságok után! Minden itt marad. De a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Legyetek irgalmasok, hogy nektek is irgalmazni tudjak! Éljetek szentül, bármilyen életállapotban vagytok! Erre Én példát adtam nektek. Vegyetek példát a szentekről! Ne mondjátok: „unalmas az ima, és a szenteket követni.” Ezt a sátán hazudja nektek. Szentjeim élete csupa gyönyörűség és boldogság, mert ők szüntelenül Velem, a szentek Szentjével társalognak az imában, és élvezik szeretetemet, amely a mennyország előszobája. A Szentmise és a Szentáldozás pedig maga a mennyország, mert Velem, az Istennel egyesülnek, eggyé válnak, Belém istenülnek. Én pedig eggyé válok velük, ami a legnagyobb ajándék, mert Magamat, a második Isteni Személyt adom nekik. Fogjátok fel végre, hogy nincs ennél hatalmasabb ajándék! Csak nyissátok meg a lelketeket kegyelmem befogadására, és akkor mindig csak egyet akartok: tiszta lélekkel egyesülni Velem, az Atya egyszülött Fiával, Megváltótokkal, Aki egy lettem közületek, amikor Szent Anyám méhében megtestesültem. Emberré lettem azért, hogy Magamra vehessem ártatlanul a ti bűneiteket, és meghaljak a ti üdvösségetekért. Ha mindezt felfogjátok, szemétnek tekintetek mindent, és mindig csak Rám szomjaztok. Eladtok mindent, hogy Engem, a legdrágább igazgyöngyöt megszerezzetek. Itt lakom köztetek a tabernákulumban. Csupán bűneitektől kell megszabadulnotok, és akkor akadálytalanul közeledhettek Hozzám. Tisztuljatok meg a Szentgyónás szentségében! Fogadjatok be Engem a Szentáldozásban hótiszta lelketekbe! Fel nem tudjátok fogni, mekkora kegyelem, mekkora kincs vagyok, Akit magatokkal vihettek földi zarándokutatokon, és a mennyben is a tiétek maradok örökre. Itt a földön elveszítetek mindent és mindenkit. Tárgyakat, személyeket. Egyedül Én vagyok a tiétek, de csak akkor, ha a szívetekbe fogadtok. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szent László üzenete a magyaroknak

Szent László jelent meg előttem, fehér ruhában. Jobb kezében rózsafüzért, bal kezében pedig kardot tartott, majd így szólt hozzánk: „Szeretett testvéreim, Isten gondoskodott arról, hogy felismerjétek őt, a világ teremtő urát. Értelmet adott nektek, mely mintegy vevőkészülék, felfogja Isten igazságát. Az már rajtatok múlik, hogyan viselkedtek vele szemben: elismeritek vagy elutasítjátok. Mindkettő vallásos magatartás, kapcsolat Istennel, csak az egyik hódol Istennek, a másik lázad ellene, ahogy Lucifer is tette. Az emberek mindig törekedtek kapcsolatot teremteni Istennel, ezért sokféle vallás keletkezett. Ezek azonban tele vannak tévedésekkel, hibás elképzelésekkel, költészettel. Az igazi kapcsolat az, amelyet maga Isten létesít veletek, mégpedig úgy, hogy felismerhetitek és igazolni tudjátok. Isten ezt a kapcsolatot egyszülött fiában, Jézus Krisztusban valósította meg. Csak általa juthattok az Atyához. Jézus Krisztust viszont a keresztény vallás követi. Legyetek testetekben tiszták, lelketekben fényesek, szívetekben bátrak, miként a vad oroszlánok. Amikor tehetitek, vonuljatok félre és imádkozzatok! Istennek köszönhettem minden győzelmemet. Az emberek bátor Lászlóként emlegettek, így lettem a katonák védőszentje, akik a csatában így kiáltottak hozzám: Szent László, segíts! Ti is kiáltozzatok és kérjétek segítségemet! Szükségetek van rá. Kegyes királyként uralkodtam Magyarország felett. A megbocsátás volt az egyik legfőbb erényem. Bocsássatok meg egymásnak, éljetek békében! Ne engedjétek a gyűlöletet beköltözni szívetekbe! Isten megbocsát nektek, de előtte bocsánatot kell kérnetek és meg kell, hogy bánjátok vétkeiteket. Imádkozom értetek. Megáldalak titeket az irgalom lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Ezután Nagy Magyarország térképét láttam, melynek közepére Szent László király egy nagy keresztet rajzolt. A kereszt közepén a Szentlélek állt, aki a négy égtáj felé áldását adta Magyarországra. Országunk határain felsorakoztak a magyar szentek, akik égő gyertyát tartottak a kezükben és azt mondták nekünk. „Várjátok a vőlegényt, mert hamarosan eljön közétek! Készüljetek fel az isteni vőlegénnyel való találkozásra! Éljetek a megszentelő kegyelem állapotában, mert ha nem úgy éltek, akkor ki lesztek zárva az örök boldogságból, mint a balgák, akik a halálos bűn állapotában voltak. Jézus mondta, legyetek éberek gyermekeim, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát!” Jézus megmutatta, hogy második eljövetele előtt, egy természetfeletti jelenség történik majd, mint halálakor, és az angyalok az egész világon ezt fogják kiáltani: „Eljött közétek Megváltótok, áldjátok és dicsérjétek szent nevét minden jóságáért és irgalmáért, mellyel megajándékozott titeket!” Jézus Magyarországra is ellátogatott. Ekkor országunk már egészen tiszta volt. A Mennyei Atya a Szűzanyát állította elénk, aki kezében égő gyertyát tartott és hófehér ruhát viselt. A Mennyei Atya így szólt hozzánk: Drága gyermekeim, vegyetek példát a Szűzanyáról, aki égő lámpása által boldogan várta a vőlegényt a nap minden órájában és percében!”
Nagyfalu 2011.09.03 Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/szent-laszlo-uezenete-a-magyaroknakElsőszombat Nagyfaluban
2011. 09. 03.

Látomásban az égiek megmutatták, hogy milyen lesz a Nagy Csoda Nagyfaluban. Az egység keresztje felett megnyílt az égbolt, melyből egy mennyei fény áradt a keresztre. A kereszt fölött egy nagy fény volt látható, melyben Jézus feltámadt és megdicsőült Szent Arcát lehetett látni. Ezt a természetfeletti jelenséget senki sem tudja elpusztítani. Jézus azt mondta: „E csoda az idők végéig fenn fog maradni.” Az Újvilágban már nem lesz szükség a csodára és megtérésre, mivel már nem lesz bűn. A csoda helyszínét angyalok fogják őrizni. Sokan fognak ide elzarándokolni, hogy megtérjenek és meggyógyuljanak. Lesznek, akik feladatot fognak kapni Jézustól, amit mielőbb teljesíteniük kell, mert kevés lesz az idő. Az emberek vágyódni fognak arra, hogy újból visszatérhessenek a csoda helyszínére. Viszont lesznek olyanok, akik azzal a hátsó szándékkal mennek oda, hogy megsemmisítsék a csodát. Ezek az emberek is meg fognak térni, ahogy meglátják Jézus Szent Arcát. Jézus megmutatta, hogy a csoda helyszíne olyan lesz, mint az ő szeretet-hajléka. Tiszta szívvel, lélekkel és őszinte bűnbánattal szabad csak majd megközelíteni Istennek e szeretet-hajlékát. Rengeteg zarándok fog eljönni ide, mert itt személyesen találkozhatnak Istennel. Sokszor órákig is el fog tartani mire mindenki sorra kerül. A Szentháromság azt mondta: „Nagyfalut örökre lepecsételtük magunknak.”
Mialatt a keresztutat jártuk, azt láttam, hogy Éva asszony a keresztre feszített Jézus előtt térdelt. Imájával közbenjárt értünk, hogy kiesdje számunkra a szükséges kegyelmeket a Szűzanya segítségével. A Szentlélek vezetett minket fenn a Szentháromság hegyén. Az égiek mindvégig mellettünk voltak.
Az egység keresztjénél a Mennyei Atya a kis Jézussal és a Szűzanyával eljött közénk, és nagy szeretettel áldását adták ránk. Majd Jézus így szólt: „Szeretett gyermekeim! Atyámmal és Szentlelkemmel együtt mindenütt jelen vagyunk. Bennünk éltek, mozogtok és vagytok. Nem úgy vagytok Istenben, mint a ködben, vagy a vízben. Ha lehetséges volna, hogy mi elhagyjunk benneteket, akkor abban a pillanatban megszűnnétek létezni. Ti mindnyájan a mi ölünkben vagytok. De mivel szabad akaratot adtunk nektek, így önállóan eldönthetitek, hogyan akartok élni: nélkülünk, vagy velünk.” Ezután a Szentlélek olyan kegyelmekkel ajándékozott meg minket, melyek növelték bennünk az erényeket, és amelyek segítenek nekünk felkészülni az ő eljövetelére.
A rózsafüzér úton a dicsőséges rózsafüzér második titkát imádkoztuk: „Aki a Mennybe fölment!” A Nap fénye 2-3 percig a kép felé sütött. A fényben a feltámadt Jézus állt, aki így szólt hozzánk: „a Mennyország örököseivé teszlek titeket, és otthont adok nektek Atyám országában.”
A közös szentségimádás alatt Éva asszony a Szűzanyával és Jézussal mindvégig jelen volt köztünk. A Szűzanya mindnyájunkat a tenyerébe vett, és felemelt minket Jézus Irgalmas Szent Szívéhez. Az égiek megmutatták, hogy közülünk sokan át fogják élni az üldöztetés megpróbáltatásait. De nem szabad félnünk, mert a Szűzanya mellettünk lesz, és segít nekünk abban, hogy bátran meg tudjuk vallani hitünket az emberek előtt. Éneklés alatt a Szentlélek Isten azt mondta: „Gyermekeim, ha mindig ilyen nyitott szívvel, lélekkel fogadtok minket, akkor megígérem nektek, hogy látni fogjátok eljövetelemkor a Mennyországot. Emeljétek fel szíveteket egészen hozzánk! Így tudunk benneteket gazdagon megajándékozni kegyelmeinkkel.”
Csilik atya elmondta nekünk, hogy mennyire fontos elrendezni rendezetlen ügyeinket, mert ha nem tesszük meg, akkor Isten felelősségre fog vonni minket rendezetlen tetteinkért. Ilyen, pl. az abortusz. Jézus nevében meg kell keresztelnünk az elvetélt és az abortált gyermekeket. Mialatt Csilik atya megkeresztelte őket, látomásban a megfogant, de meg nem született gyermekeket egy semleges helyen láttam. Az abortusszal megölt gyermekek látták szétszabdalt véres testüket. Más gyermekek azt látták, hogy testüket a kukába, szemétbe dobják. Ezek a gyermekek kimondhatatlanul szenvedtek e látvány miatt. Velük együtt szenvedett a Szűzanya is. A keresztelés után a Szűzanya elvitte ezeket a lelkeket egy misztikus szentmisére, ahol Jézus lélekben megáldoztatta őket misztikus Szent Testével és Vérével. Mert csakis Krisztus által nyerhették el az üdvösséget. A Szűzanya elmondta azt is, hogy a mai napon sokan kerültek be a Mennyországba imáinknak és áldozatainknak köszönhetően. Az engesztelés végén a Szűzanya mindnyájunkat meghintett Jézus Szent Vérével, hogy lelkünk a bűnbánat által egészen megtisztulhasson és a Szent Vér védelmezzen minket a gonosztól.
Éva asszony– halálának perceiben, 15: 50 és16: 00 óra között — boldogan és türelmesen meghallgatta kéréseinket, melyeket egyenesen továbbított a Szűzanyához. Az égiek megmutatták, hogy azoknak az embereknek a halála óráján, aki kapcsolatba kerültek Nagyfaluval, nemcsak a Szűzanya lesz jelen, hanem vele együtt Éva asszony is, aki imájával segíteni fogja őket abban, hogy elnyerhessék az üdvösséget.
A Szentmise elején Jézus egy egyszerű ruhában jött el közénk, majd így szólt hozzánk: „Legyetek egyszerűek, miképpen a szentek is egyszerűek voltak.” Jézus Szent Édesanyjával együtt végig vonult köztünk és áldásukat adták ránk. Jézus elmondta nekem, hogy míg elhaladt mellettünk, nem szenvedett, hanem feltámadott állapotban volt jelen.
Az evangélium alatt azt láttam, hogy a Nagy Figyelmeztetés után hamis próféták látogatták meg Nagyfalut, akik úgy állítottak be az emberekhez, mintha vendégek lennének és érdekelné őket a kegyhely. Papok is voltak köztük. Az volt a szándékuk, hogy mindent ellenőrizzenek és a kegyhelyről szerzett információt átadják az Antikrisztusnak. Jézus ezt mondta: „Legyetek résen gyermekeim! Ne bízzatok meg senkiben!”
Evangélium után azt láttam, hogy Szent István és Szent László király két jelen lévő atyához lépett, és rájuk bízták Magyarország lélekben való vezetését. Mi engesztelők imáinkkal úgy sorakoztunk fel országunk határain, mint az égő lámpások, akik törekednek felkészülni a Szentlélek kiáradására. A Szűzanya mindnyájunkat megkínált az élet vizével, mely megerősített minket lélekben. Az Égiek elmondták, hogy 2012 a Szentháromság éve, 2013 pedig a Szűzanyáé lesz. Az Újvilággal kapcsolatban egy titkot is megosztottak velem, mely azt mutatta, hogy Isten megadja azt a különleges kegyelmet teremtményeinek, hogy meg fogják érteni egymást, bármilyen nyelven is beszélnek. Az Újvilág olyan lesz az embereke számára, mint a földi Mennyország. A Nagy Figyelmeztetéssel kapcsolatban azt mutatta a Szentlélek, hogy a pohár már betelőben van. De minden ilyen összejövetel után, mint ez a mai, a Mennyei Atya mindig ad nekünk egy pici haladékot. Mert boldoggá tesszük az égieket azzal, hogy segítünk nekik a lélekmentésben. Ezután Jézus úgy állt előttünk, mint a mi pásztorunk. A szentek, angyalok, pedig úgy tereltek minket az Úrhoz, mint a juhokat. Assisi Szent Ferenc is köztünk volt, aki szeretettel így szólt hozzánk: „Szeretett Testvéreim! Isten lélek, ezért láthatatlan. A természetfölötti világot emberi érzékszervvel nem érzékelhetitek. Ezért is mondjuk másvilágnak. Ezért mondja a Szentírás: „Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” Akinek látomásai vannak, az is csak áttételesen látja a másvilági jelenséget. Lourdes-ban több százan voltak jelen, amikor Szent Bernadett látta a Szűzanyát, de csak ő egyedül látta. Azt viszont sose tudják elmondani a látnokok, hogy mitől oly boldogítóan szép a látomás, mert a Földön nincs olyan, amihez hasonlíthatnátok.”
Szentáldozás alatt Jézus azt mondta: „Őrizzetek engem szüntelenül a szívetekben, és akkor én is megőrzöm számotokra az örök üdvösség ajándékát.” A Szentlélek az életkönyvünkben minden megbánt és meggyónt vétkünket eltörölte a teljes búcsú kegyelmével.
Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/elsszombat-nagyf

Első péntek


2016.09.02.
Jézus megmutatta, hogy milyen nagy kegyelmekben részesülnek azok, akik minden hónap első péntekén szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulnak kilencedet végezve. Láttam azokat a lelkeket, akik világban meghaltak és közülük néhányan az életük folyamán elvégezték a kilencedet. Ott voltak összeroskadva a pokol szakadéka előtt, hogy lássák mitől menekültek meg. Mélységes hálájukban összerogytak és köszönetet mondtak az Úr hatalmas kegyelméért. Jézus: „A hívő lelkek között többen elvégzik ezt a kilencedet, mert tudják, hogy milyen nagy kegyelemmel jár. Vannak, akik úgy gondolják elég a kilenced lelkük megmentésére, de nem változtatnak az életükön. Ezt szomorúan nézem. Én a kilenced által segítséget adok nektek abban, hogy kegyelemben éljetek. Bizony sokan elszakadnak Tőlem, ám haláluk óráján gondoskodok arról, hogy a szentségekben részesedjenek. Terjesszétek Szentséges Szívem tiszteletét és annak minden ígéretét. Bizony mondom nektek, még a hívők körében is kevesen tudnak az első pénteki kilenced ígéreteiről.”
Ezután az Úr megmutatta a purgatórium három fokozatát és láttam a tisztítótűzben szenvedő lelkek sokaságát. Felfigyeltem arra, hogy vannak köztük olyan lelkek, akiknek fényben van a lelkük. Ezek a lelkek is tisztultak, vezekeltek, de másképpen, mint a többi lélek. Láttam, hogy megnyílik a Mennyország és a Szűzanya lement a fényes lelkekért, akik rövid ideig tartózkodtak a tisztítóhelyen. Jézus: „Azokat a lelkeket láttad, akik az életük folyamán elvégezték kilenc hónapon keresztül a két szent szív kilencedet (9 első péntek, első szombat) és teljesítették annak minden feltételét. Őket Én és Édesanyám lepecsételtük magunknak. Rövid ideig tartózkodtak a tisztítóhelyen a kilenced kegyelme által. Bizony nekik is tisztulni kellett, hogy méltón lépjenek be Atyám házába. Nagyon ritka az a lélek, amely egyenesen üdvözülni tud úgy, hogy elkerüli a purgatóriumot.”
A szentáldozás előtt az Úr szemléltette velem szentséges szívének szeretetét, és azt mondta: „Mindazok, akik kilencedet végeznek, Szentséges Szívem iránti tiszteletből lepecsételem őket szeretetem tüzével, amely örök nyomot hagy lelkükön. Azok számára, akik mindvégig kitartanak mellettem, gondoskodni fogok arról, hogy azonnal vagy minél hamarabb üdvözüljenek.”

Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1130-elso-pentek

2014. szeptember 2. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő itt van. Készüljetek! Esdjétek le magatokra és a világra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy megkapjátok Tőle a tisztánlátást.

Így kérjétek:

Szentlélek Úristen kérünk, jöjj, szállj le közénk, vedd birtokba lelkünket, testünket! Vezess minket! Te cselekedj általunk! Te imádkozz bennünk! Te esdd le számunkra az üdvösségünkhöz szükséges kegyelmet kimondhatatlan szavakkal! Te ismered bensőnket, hiányosságainkat. Te Isten vagy. Te tökéletessé és szentté tudsz formálni bennünket. Kérlek, alakíts minket a Te tetszésed szerint! Átadjuk Neked lelkünket, testünket, szabad akaratunkat, egész életünket.

Szentlélek Isten jöjj! Lépj be a mi életünkbe! Szentlélek jöjj! Te működj, Te cselekedj, Te szólj általunk! Te irányítsd gondolatainkat! Tisztíts meg bennünket minden hiábavaló és bűnös gondolattól! Szabadíts meg minket bűneink béklyójától! Indíts bennünket, hogy megbánjuk és meggyónjuk minden bűnünket! A Te szereteted járja át lelkünket! Te szeresd, Te imádd bennünk a mindenkor dicsőséges Szentháromságot! Te engedelmeskedj bennünk Isten akaratának! Te szeresd általunk felebarátainkat, és mindazokat, akiket elénk hozol! Te bocsáss meg általunk minden ellenségünknek, és Te imádkozz bennünk égig érő könyörgéssel, hogy megtérjenek, és velünk együtt szentek legyenek!

Szentlélek Isten jöjj! Áraszd ki fényedet az egész világra! Világosítsd meg minden ember lelkét, még azokat is, akik nem ismernek, és ezért elvetnek Téged! Szentlélek, Te egyetlen pillanat alatt mindent meg tudsz tanítani nekünk. Add meg nekünk az Isten ismeretet, és azt, hogy teljes szívünkből szeressük és imádjuk a Legszentebb Szentháromságot, Benne Isten megtestesült Igéjét, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, Aki Tőled fogant a Szűz méhében, Akit megszentelt, Aki megismertette velünk az Atyát, az Ő Igéjét, amely az Ő végtelen, kimondhatatlan szeretete irántunk. Aki úgy szeretett bennünket, hogy a keresztfán kiontott drága Szent Vérével mosta le a mi bűneinket, Ő, Aki soha bűnt nem követett el, hogy kiengesztelje értünk Atyánk jogos haragját. Az Ő Vére van a mi lelkünkön letörölhetetlen örök jelül. A Mennyei Atya, amikor ránk tekint, látja Szent Fiának drága Szent értünk kiontott Vérét rajtunk, és megenyhül jogos haragja. Ó, Jézus, Aki ily nagy árat fizettél értünk a keresztfán! Légy irgalmas hozzánk! Hajolj le a bűnösökhöz, ne hagyj elveszni minket, egyetlen lelket sem! Drága Szent Véredre kérünk! Ments meg minket az örök kárhozattól! Add kegyelmedet, hogy Irántad való szeretetből megbánjuk minden bűnünket! Meggyónjuk azokat, és elnyerjük bocsánatodat.

Szentlélek jöjj! Világosíts meg bennünket ezekben a zavaros időkben, amikor a sátán ezerféle módon kísért, és el akar veszíteni. Szentlélek jöjj! Légy a mi biztos pajzsunk! Te vívd meg általunk harcainkat a sátánnal!

Szentlélek jöjj, maradj mindig velünk! Vezess Jézushoz, az Ő keresztje alá, hogy drága Szent Vére borítson be minket! E Szent Vér legyen a mi védelmünk, megváltásunk záloga! Szentlélek, így vigyél fel minket az örök hazába, ahol vég nélkül fogjuk dicsőíteni és magasztalni Veled és Általad az Atyát, a teljes Szentháromságot, Aki azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Erre áldj meg minket Szentlélek Úristen az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Derű

Kedveseim, merüljetek el abban a szeretetben, mely élteti lelketeket! Ragaszkodjatok ahhoz a derűhöz, amelyet a Szentháromság személyeitől kaptok. A derű átsegít minden nehéz helyzeten, amikor kilátástalannak ítélitek életeteket. A derű ilyenkor olyan ajándék számotokra, mely elfeledtet minden gondot, mert felemel Isten magaslataiba és nem engedi, hogy a mélybe tekintsetek. Derűsen látni csak az tud, aki megpróbál közelíteni ahhoz a magassághoz, melyben nincs már semmi abból a nyomasztó félelemből, mely idelent olyan könnyen éri az embert. Tekintsetek tehát az ég felé és felderül szívetek, lelketeket pedig elárasztja a fény!

2013. 09. 02. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/der

Az Eucharisztia, mint létünk forrása

2018. 09. 01, Szombat

Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? A zűrzavar és az események beteljedése során alig marad hívő ember a világban. A Sátán nemcsak az ember szívét támadja, hanem az értelmét is. Atyám legnagyobb ajándéka a lélek után az értelem, melyet az ember számára adott. Ám a hitnek meg kell előznie az észt, és nem pedig fordítva. Apostolaim hittek Bennem, mert láttak és hallottak Engem, míg ti csupán a hitetekre hagyatkozhattok. Gyermekeim, őrizzétek meg tisztán a hiteteket! Vannak, akik szívüket megnyitják az okkultizmus különböző formáira, ami mögött valójában démoni erők működnek. A világ és a média megfertőződött ezekkel az erőkkel, ezért ne csodálkozzatok azon, hogy az ember miért veszi már oly könnyedén a bűnt. Az emberekből elveszett az istenfélelem és már nem gondolnak bele abba, hogy az elkövetett bűnök nem maradnak következmények nélkül. Mindazok, akik valaha gyakorolták a New Age bármelyik ágazatát, azok hosszú idő után szabadulhatnak csak fel a démonok befolyása alól, akik erősen ragaszkodnak a lelkekhez. Gyermekeim, akiknek nincs hite, azok elvesznek a reménytelenségben. Csak azok élhetik túl a most elkövetkezendő ítéletidőt, akik a Szentháromság személyeibe és édesanyámba kapaszkodnak. A ti egyetlen menedéketek az Eucharisztia legyen, amely nemcsak az Egyházat élteti, hanem az egész világot is. Szentséges jelenlétem tart fenn mindent, mert Atyám értem teremtette a világot és az embert (Kol 1, 16-17). Ahol az emberek elutasítják ezt a szentséget, mint utolsó mentőövüket, ott nem marad kő kövön semmi. Az ördög ott tud igazán kibontakozni, ahol nem talál ellenfelet. Az Én szeretetem a legnagyobb fegyver a gonoszság megállítására. Jelenlétem által oltalmat és védelmet adok azoknak, akik Bennem bíznak.

Mária Magdolna

ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 1.
Szűzanya: A hatodik parancs 1. (A tisztaság fogalma és formái)

Szűzanya:Drága Gyermekeim! A tökéletes tisztaság szimbólumaként hófehér ruhába öltöztem. Habkönnyű égi selyemből készítették az angyalok nekem, és fehér fátyollal borított fejemre fehér rózsakoszorút fontak. Kezemben Jézus égi kertjéből egy szál liliomot tartok. Égi fény vesz körül és rózsaillat árad lényemből. Mivel szeplőtelenül fogantattam és nem hordoztam magamban az eredendő bűnt, az ebből származó bűnös hajlamok csírája sem élt bennem. Természetesen a gonosz megpróbált engem is csábítani tisztátalanságra, de a Mennyei Atyától kapott szabadakaratom segítségével mindig legyőztem. Még gondolatban sem vétettem soha a hatodik parancs ellen, mely így szól: „Ne paráználkodjál.”

Mit is jelent a tisztaság? Tágabb értelemben tisztán éli az életét az a gyermekünk, aki minden erejével arra törekszik, hogy ne sértse meg a tízparancsolatot, nem követ el súlyos, halálos bűnöket és félelemmel szívében óvakodik a legenyhébb bocsánatos bűnöktől is. A hatodik parancs szűkebb megfogalmazásban szól a tisztaság megsértéséről. Itt arról a tisztaságról beszélünk, mely a férfi és nő egymás közötti kapcsolatában, a szexualitás helyes mederben tartásában nyilvánul meg. A tiszta életet élő ember megőrzi a belső egységet a maga testi és lelki valóságában. Azt tanítja a Katekizmus, hogy a „szexualitás, amelyben az embernek anyagi és biológiai világhoz tartozása jut kifejezésre, akkor válik személyessé és valóban emberivé, amikor beépül a személytől személyhez irányuló kapcsolatba, a férfi és a nő kölcsönös, teljes és időben korlátlan odaadásába. A tisztaság erénye tehát őrzi a személy épségét és az odaadás teljességét.”

Erre élő példa Laci és Enikő három hónapja tartó kapcsolata. Enikő 23 éves bölcsődei gondozó, katolikus vallását gyakorló leány, aki szüleivel él, Laci szakközépiskolát végzett villanyszerelő. 5 hónapja járnak együtt. Nincs köztük testi kapcsolat, a fiú a kislány családjához jár udvarolni és minden este hazamegy. Nem törődnek a mai divattal, a korai összeköltözés szokásával. Nagyon szeretik egymást és ezzel a várakozással tiszteletben tartják egymás személyét, tisztaságát. Boldogan tervezgetik közeli eljegyzésüket és egy életre szóló egyházi és polgári házasságukat.

Nézzétek egy másik, tipikusan mai pár gondolkodását. Máté és Anita harmadéves és elsőéves orvostanhallgatók. Egy egyetemi bálon ismerkedtek meg. Néhány hét után elhatározták, hogy bizonytalan időre összeköltöznek. Ha unalmassá válik az együttlét valamelyiküknek, azonnal jelzik egymásnak és különválnak. Hol van itt a teljes és korlátlan odaadás egymásnak? Már az elején sincs szó hűségről, hogy mindig szeretni fogják egymást és együtt maradnak. Ez nem szerelem, csak az érzéki vágyak ideiglenes kielégítése, a „szerelem” állati szintre süllyesztése.

Drágáim! Szeretnék még tovább beszélni nektek a tisztaságról, mint egyik legfontosabb erényről. A tisztaság megköveteli az önuralmat. Akiből ez hiányzik, azt leigázzák szenvedélyei, lesüllyed a bűnök mocsarába, aki viszont uralkodik szenvedélyein, békére lel a szívében, legyőzi a kísértéseket és nem követ el meggondolatlan lépéseket. Ezzel kapcsolatban is megszólal a Katolikus Egyház Katekizmusa: „Az ember méltósága megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön, vagy külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg.”

Eszközünket, Évát egy mélyen hívő, szomorú édesanya hívta fel, hogy 26 éves leánya beleszeretett egy négygyermekes nős emberbe, és mindent és mindenkit itt hagyva Angliába mentek a férfi egy barátjához. Őnála laknak, már állást is szerzett nekik. Az elhagyott feleség sír és szűkölködik. Szent Fiam a bánkódó anyát nagy szeretettel vigasztalta, sok imát, önmegtagadást, böjtöt javasolt bűnbe esett leányáért és a házasságtörő férfiért. Biztosította arról, hogy ő, mint szülő figyelmeztette, óvta e helytelen lépéstől, az ő anyai lelke tiszta ebben. A leánya már felnőtt, egy másik lélek, ő maga felelős a tetteiért. Ezért ne vegye a szívére annyira, hogy idegzetét megviselje. Imádkozzon és bízza Isten irgalmára.

Látjátok, Gyermekeim? Ezt a lányt és a többgyermekes családapát a szenvedélyek, a vak ösztön elcsábították. Nem mérlegeltek semmit, meggondolatlanul és embertelenül cselekedtek. Hiányzott az önuralom belőlük. Olyan erős volt bennük az érzéki vágy egymás iránt, hogy nem tudták legyőzni.

A múltból állítok elétek egy ellenpéldát erre. Egy 48 éves ötgyermekes asszony, Erzsike, nyugodt, kiegyensúlyozott házasságban él férjével, aki nagyon szerette. Történt egyszer, hogy a feleség infarktussal kórházba került és utána rehabilitációra a füredi szív-szanatóriumba. Ahogy sétálgatott a kórház parkjában arra jött egy beteg férfi, aki kedvesen megszólította és szóba elegyedtek. Meg kell jegyeznem, hogy ez az ember nagyon vonzó és kedves volt. Nap mint nap találkoztak. Erzsikét annyira lenyűgözte ez a férfi, hogy férje elhomályosult mögötte, és egészen beleszeretett. Attilának hívták. Elvált ember volt és szép ígéretekkel csábította az asszonyt: nagy lakással, autóval, és mind az öt gyermekét odahozhatja hozzá. Nem történ köztük semmi egy-két csókon kívül. Mikor letelt a két hét, sírva búcsúztak el egymástól. Nagy fájdalommal a szívében tért haza családjához. A csábítást nagyon nehezen, de legyőzte. Hetekig sírdogált otthon, míg végre megnyílt legnagyobb gyermeke a 17 éves Esztike előtt. Elmondta neki, hogy mekkora kísértésben volt, de a józan ész döntött, nem hagyja el a családot. A kislány megértette, egy pillanatra se ítélte el, megölelte és letörölte a könnyeit. Még aznap este elkísérte a szentmisére egy kiadós szentgyónásra. Lelke hamar megnyugodott. Ez az asszony erős volt, és bátran szembeszállt a gonosz kísértésével. Önuralma győzött a szenvedélyeken.

Gyermekeim! Az önuralom – melyről ez a két eset szól hosszú állhatatosság műve. Sosem hihetitek, hogy véglegesen megszereztétek. Mindig újra és újra harcolni kell érte. Az érzékek és a szenvedélyek nagyon erősek, még a kor sem számít. Hányszor lehet hallani, hogy békés házasságok idős korban tönkremennek egy harmadik miatt. A tisztaságban növekedés nem olyan egyszerű és zökkenőmentes. A tiszta és erényekre törekvő ember fokozatokon keresztül halad előre, és közben jönnek a kisebb nagyobb tévedések, bűnök, amelyek lassítják a tisztaság felé haladást. Halljátok csak, Kicsinyeim, mire képes a Sátán! Egy rendkívül sok karizmával megáldott pap fiamat, aki csak úgy vonzotta a tömegeket maga után, egy újonnan odakerült szép fiatal lány hatalmába kerítette. Elhagyta hivatását, kivetkőzött. Istennek nem tetszett ez a kapcsolat. Fél év múlva, miután összeköltöztek, autóval külföldi útra mentek, a leány vezetett. Egy részeg autóssal frontálisan összeütköztek. A leány a helyszínen meghalt, a pap súlyosan megsérült. Egy év múlva, mikor egészen rendbejött, az esetet az Úr ujjának látta és visszatért a hívatásába. Pap fiamnak a gonosz félévvel lelassította a tökéletes tisztaság felé haladását. Ez komoly lecke volt neki, hogy uralkodnia kell a szenvedélyeken, mert nem csak testi épségét, hanem lelkét is kockára teheti.

Azt hirdeti a Katekizmus, hogy „a tisztaság erkölcsi erény. Isten ajándéka is, kegyelem, lelki tevékenység gyümölcse”.

Minden megkeresztelt ember meghívást kapott a tisztaságra. A tisztaságnak különböző formái vannak. Minden ember életállapotától függően teljesítheti a tisztaság erényét. Az egyik formája a tisztaságnak a szüzesség. Erre hivatottak a szerzetesek és szerzetesnők, mert fogadalmat tettek. E fogadalom megszegése számukra nagyon súlyos bűn Isten és a szerzetesrend előtt. Ők ezzel a botlással nagy tőrt szúrnak Szent Fiam, a tisztaság és szüzesség példaképének Szívébe és az Én Szívembe. A papok, Jézus felszentelt szolgái acölibátusban gyakorolják a tisztaságot. Áldottak legyenek azok, akik ezt komolyan veszik. Mélyen elszomorít bennünket, Égieket, hogy akik reformokat akarnak az Egyházban, tervezgetik a papi nőtlenség eltörlését is. Vajon mire vezetne, ha felszentelt szolgáink szíve megoszlana Isten szolgálata és a saját családja között?

Vannak a laikusok között, akik életállapotuknál fogva önmegtartoztatásban, szüzességbenélnek. Áldottak legyenek, mert nagy áldozatot hoznak. A Mennyben különösen nagy dicsőségbe lesz részük ezért a lemondásért.

A házasemberek arra kaptak meghívást, hogy a házassági tisztaságot éljék. Vannak ilyen szentségi házasságban lévő párok, akik hűségesek egymáshoz, esküjűket nem szegik meg. Ők is ezért a Mennyben nagy elismerésben részesülnek, ragyogni fognak a tisztaságtól.

A jegyesek arra hivatottak, hogy a tisztaságot az önmegtartóztatásban éljék meg. Segítsék egymást ebben. A mai romlott, erkölcstelen világban csak elvétve akad ilyen tiszta jegyes pár. Általában gúny tárgyai, kinevetik őket.

Drága Kincseim! Az igaz, hogy ti nem vagytok mentesek az áteredő bűntől és a belőle származó hajlamoktól, de ismerlek benneteket és tudom, hogy minden akaratotokkal törekedtek a tökéletes tisztaságra. Kiirtottátok magatokból a régi súlyos bűnöket és még a bocsánatos bűnök legenyhébb fajtáit se engeditek elburjánzani a lelketekben. Ha valamit elkövettek, azonnal megbánjátok és mentek gyónni. Vannak köztetek, akik már egészen közel vannak a tökéletes tisztasághoz.

Mindannyiotokat, akik itt hallgattok Engem, egy misztikus látvánnyal ajándékozlak meg. Csukjátok be földi szemeteket és lelki szemeteket emeljétek a Menny felé. Eltűnik e helyiség mennyezete és látható a kék égbolt. Az is egy nagy kör alakjában kitárul és betekinthettek a Mennyországba. A középpontjában 3 díszes aranytrónon székel a Szentháromság: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Közvetlenül körülöttük a Szeráfok kara. Mellettük széles körben a vértanúk és a szüzek. Ott térdelnek, a már üdvözült, fogadalmukat mindig betartó szerzetesek és szerzetesnők és a hívek közül azok az elhunyt leányok és férfiak, akik gyermekkori szüzességüket halálukig megtartották. Ők, a szüzek, a tisztaság példaképei egészen közelről szemlélhetik, dicsőíthetik és imádhatják a Szentháromság egy Istent. Körülöttük térdelnek, nagyon közel a 3 trónhoz felszentelt gyermekeink, a papok, akik halálukig önmegtartóztató, tiszta életükkel példát mutattak nyájuknak. Ezek a szűzi életet élő mennyei seregek fehér mirtuszkoszorúval, hófehér ruhában ragyognak és nagy fény veszik körül őket. A mellettük lévő vértanúk fehér ruhája fölött drágakövekkel díszített piros palást van, fejükön fénytől áradó piros rózsakoszorú. Ezután következik a többi üdvözült szent különböző mértékű ragyogásban, és angyalok milliói.

Most pedig lezárul a mennyezet, megszűnik a csodálatos látvány, és itt állok előttetek Én, Édesanyátok. Kezemben még mindig ott van a liliomszál. Ez egy csodálatos, el nem fogyó virág. Idehívom magamhoz mindegyiketek őrangyalát, hogy ajándékomat tegye a szívetekbe.

Az első kezébe átadom a liliomot, és mikor átveszi, új liliomszál van az ujjaim között. Így van ez a harmadiknál, negyediknél, huszadiknál… stb. Már mindegyiketek szívében ott virít a tisztaság jelképe. Őrizzétek, el ne veszítsétek! Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 8.
Jézus: Ahatodik parancs 2. (A tisztaság elleni bűnök)

Jézus:Drága Engesztelő Gyermekeim! Nekem, Jézus Uratoknak, a tisztaság és abszolút szüzesség megtestesítőjének nehéz beszélni a tisztaság elleni bűnökről. Én is, mint Édesanyám az áteredő bűn nélkül születtem, így nem voltak lelkemben bűnre való hajlamok. De azért nehogy azt gondoljátok, hogy kísértésben nem volt részem! A gonosz engem is próbált csábítani a tisztaság ellen, de sikertelenül, mert azonnal felismertem és legyőztem. Különösen serdülő-korban és ifjúkoromban kerülgetett, de az első kísértő gondolatnál elzavartam. Így sikerült megőriznem szüzességemet életem utolsó pillanatáig. Drága, Kincseim! Ha nemcsak a szeretetben és szenvedésben akartok követni Engem, hanem a tisztaságban is, vegyetek példát Rólam. Ha a televízióban elkezdtek nézni egy ártatlannak látszó filmet és váratlanul egy ágyjelenet következik, gyorsan kapcsoljátok ki a készüléket, ugyanis a gonosz ezekkel a képekkel megzavarja tiszta lelketeket, erotikus gondolatokat ébreszt, amivel a gondolati paráznaság bűnébe sodor. Az ő szemében nem számít, hogy ki hány éves, bármikor képes rendetlen vágyakat kelteni. Ha az utcán szembe jön veletek valaki hiányos, kihívó öltözékben, fordítsátok el tekinteteteket, mert csak így tudjátok elkerülni a kísértést. Ha valahol trágár, izgató beszédet hallotok, ne figyeljetek oda, nehogy megfertőzzön benneteket.

A katolikus Egyház Katekizmusa komoly alapossággal foglalkozik a hatodik parancs ellen elkövetet bűnökkel.

Az első ilyen a tisztátalanság. „A tisztátalanság a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a szeretetre rendeltségen kívül keresik.”

Hogy ezt a katekizmusi megfogalmazást közérthetővé tegyem, egy példát mutatok be az életből. Nikolett 16 éves fiatal leány. Ő a legszebb az osztályban, ledérül, kihívóan öltözködik. Indulás előtt órákig sminkeli az arcát. A fiúk hemzsegnek körülötte. Minden héten diszkóba jár, és gyakran látogatja a rock-koncerteket. Születi elfoglalt társaságbeli, anyagilag jólszituált emberek, akik nem törődnek vele, mikor ér haza, hol alszik. Már néhány éve rövid lejáratú, egy-két hetes kapcsolatai vannak a legrámenősebb fiúkkal és férfiakkal. Itt szerelemről egyáltalán nincs szó, csak érzéki vágyak kielégítéséről. Féktelenül élvezi a számára változatos gyönyört. Rendszeresen szedi a tablettákat, nehogy baj legyen. Ez a szegény kislány nagy lépésekkel halad a pokol felé.

Gyermekeim! Ugye nem gondolnátok, hogy szentségi házasságon belül is lehet tisztátalanul élni? Sándor 40 éves, Juli 34. 10 éves házasok, békében, szeretetben folyik az életük, gyermeket viszont nem akarnak. Szeretik a kényelmet, a rendet maguk körül, a hobbijukat, és mindkettőjüknek felelősségteljes munkakörük van. Többféleképpen: fogamzásgátló eszközökkel és szerekkel, 1-1 abortusszal védekeznek a gyermekáldás ellen. Ugyanolyan erkölcstelenek, mint a kis Nikolett, mert annak ellenére, hogy templomban esküdtek és hűségesek egymáshoz, Istennek tett ígéretüket nem teljesítik, nem vállalnak gyermeket, és ezzel Isten teremtő szándékát megakadályozzák. Halálos bűnben élnek. Egész más a helyzet az olyan gyermektelen házaspároknál, akik terméketlenek. Nekik áldozatként kell felajánlani állapotukat.

A tisztaság elleni másik bűn az önfertőzés vagy masturbatio. Hallgassátok, mit mond erről a Katekizmus! Mi is az önfertőzés? Saját testetek izgatása örömszerzés céljából. „Az önfertőzés súlyosan rendetlen cselekedet. A szexuális képesség szándékos használata a normális házassági kapcsolaton kívül lényegében mond ellent rendeltetésének. Ugyanis a szexuális képességnek az igaz szerelem, a teljes kölcsönös odaadás és az emberi élet továbbadása összefüggésében kell megvalósulnia.” Itt szó sincs szerelemről, kölcsönös odaadásról, hiszen az ilyen ember önmagát szereti, saját magának akar örömet szerezni és kizárja az élet folytatását. Az ilyen önfertőzést folytató teremtményeim nem egyforma súllyal kerülnek ítéletem alá. Figyelembe veszem náluk az érzelmi éretlenséget, a szerzett szokások erejét, a szorongásos állapotot és egyéb pszichikai vagy társadalmi tényezőt, amelyek enyhíthetik, talán a minimumra is csökkenhetik az erkölcsi bűnösséget. A Katekizmus is lefekteti ezzel kapcsolatban az Én toleranciámat, amit a fentiekben kifejtettem. Mindenesetre ne hallgassatok arra, aki meg akar győzni benneteket, hogy masturbáció nem bűn, csak rossz szokás. Önuralommal meg kell szabadulni tőle, meg kell bánni és meg kell gyónni, hogy az ember a kegyelem állapotába kerüljön.

A hatodik parancs elleni következő bűn a paráználkodás, mely egy szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése. A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt úgy magyarázza, hogy a „paráználkodás súlyosan ellenkezik a személyek méltóságával és az emberi szexualitással, amely természete szerint a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett. Ezen kívül súlyos botrány, amikor fiatalokat ront meg.”

Ma már az a divat, hogy a férfiak és nők nagy része nem házasodik össze se polgárilag, se egyházilag, hanem összeköltöznek. A házasságot formaságnak tartják. Nem akarják lekötni magukat egy életre. Csak addig maradnak együtt, amíg jólesik. Ha ráunnak egymásra, nincs hivatalos válás, csak szétköltöznek. Hogyan ellenkezik az ilyen laza kapcsolat a személyek méltóságával? A következő eset szemlélteti ezt.

Iván egy jól működő erdészeti cég vezetője. 40 éves szabad ember. Marika most 32 éves. Már 10 éve a könyvelői feladatokat látja el mellette. Egyre erősebb vonzalom kerítette hatalmába őket. Iván, aki egy tágas lakásban édesanyjával él, kérte Marikát költözzön hozzá. A leány, mivel vallásos nevelésben részesült, összeházasodásról kezdett beszélni. De a fiú különböző kifogásokat hozott fel, végül is Marikánál győzött a szíve, és engedett. Ettől kezdve úgy éltek, mintha házasok lennének. Egyszerre két gyermekük született, egy ikerpár, gyönyörű kislányok. Boldogságuk nem volt felhőtlen. Igaz, hogy kollégáik és barátaik is így éltek, „vadházasságban”, de Marika egyre nyugtalanabb lett. Tudta, hogy a párjával együtt halálos bűnben élt, nincs a kegyelem állapotában, nem részesülhet szentségekben. Újra és újra felhozta Iván előtt a házasság fontosságát. A válasz: „Szó se lehet róla, az csak egy papír!” Mit jelent ez? A férfi nem tisztelte személyiségét, nem törődött bánatával, vallásos meggyőződésével, nem akarta lekötni magát, féltette függetlenségét. Hol van itt a szerelem? A másik megértése? Egy életre való kitartás a párja mellett? Iván részéről csak testi vonzalom van. Ó, Gyermekeim! Hány és hány ilyen értéktelen, laza, emberi méltóság nélküli, érzéki, állati szintre lesüllyedt, Isten áldása nélküli kapcsolat van a mai világban! Ők a paráznák, akiket orruknál fogva vezet a sátán, és ha nem rendezik bűnös életformájukat, örökkön-örökké a pokol tüzében fognak élni. Ha van ilyen parázna a családotokban, rokonaitok között, barátok és ismerőseitek között, csak imádkozzatok értük fáradhatatlanul és név szerint, hogy imáitokat Atyám kegyelemmé alakítva kioszthassa közöttük, és megmeneküljenek a kárhozattól.

A paráznaság nagyon súlyos, botrányos formája a kiskorúak megrontása. A kis Jutka 13 éves ártatlan, mint a liliomszál. Édesanyja az idén, a nyári szünetben elengedte nyaralni a húgához, akinek volt egy nagyon jóképű, nőcsábász férje. Naponta hármasban mentek fürödni a Balatonra. Közel volt a tó a villájukhoz. Volt, mikor a feleség otthon maradt főzni és Jutka a nagybácsival ment le a partra. Ez a kicsapongó hírű férj, Zoltán, alig tudott betelni a kislány bájaival. Egymás mellett napoztak a parton, közben mézédes szavakkal csábítgatta, dicsérte a szépségét, megsimogatta a kezét. Jutka egyre jobban elvesztette a fejét. Tudta, hogy ez nem helyes, de nem tudott uralkodni érzelmein. Zoltán rábeszélte, hogy aznap éjszaka 1 órakor szökjön ki a házból és egy megbeszélt helyen találkozzanak. Úgy is történt. Meleg éjszaka volt, fürdőruhában lementek a partra, és ott Zoltán akarata szerint minden teljesült. Az eddig ártatlan kislány belekóstolt a paráznaság bűnébe. Ezzel elindult a lejtőn. Hazautazása után züllött társaságba keveredett, váltogatni kezdte a barátokat. Édesanyja elől mindent titkolt, össze-vissza hazudozott. Zoltán, a sógor a legnagyobb aljasságot követte el, még annál is nagyobbat, mintha megölte volna a gyermeket, mert lelkét a sátánnak adta.

Gyermekeim! Ma a tisztátalanságról, az önfertőzésről és a paráznaságról tanítottalak benneteket, mint a hatodik parancs elleni bűnökről. Most ezek következményeiről lesz szó.

Drága Követőim! Egy misztikus útra, különítéletre invitállak benneteket. Jöjjetek velem! Egy város közelében áll egy hosszú vonat és a mozdony előtt, a síneken fekszik szétroncsolva egy fiatal leány. Szőke haja csupa vér, kék szemei meredten, rémülten néznek, lábai tőből levágva hevernek kissé távolabb tőle. Már nem lélegzik. Álljatok körém, Gyermekeim! Elmondom mit látok. Még meg sem érkeztek a mentők, és a lány lelke a fején keresztül elhagyta holttestét. Lelke teste formáját veszi fel, de egészen ép, ahogy áll előttem. Telis-tele van szürke, fekete, barna foltokkal. Ezek a bűnök jelei. Tőle balra ellenségem egy szép, vonzó, fiatal fiú alakjában, mint csábító átkarolja. Jobboldalán az őrangyala áll nagyon szomorúan. A lány nem tudja, hogy került ide, és hogy Én ki vagyok. Így szólok hozzá:

– Gyermekem! Én vagyok Jézus Krisztus, a te Megváltód.

-Te csak a mesében vagy. Egy hittanos osztálytársam szokott beszélni rólad. Most bizonyára álmodok.

-Leányom, meghaltál és Én meg akarom menteni a lelkedet. Évek óta bűnös kapcsolatban élsz, és most megengedem, hogy megbánd bűneidet. Ha bocsánatot kérsz, elkerülheted a poklot. Erre így szól a fiatalembernek álcázott gonosz:

-Ne higgy neki, Ő csak egy álomkép, nincs semmiféle Megváltó, nincs Isten. Én vagyok a te legjobb barátod. Valóban meghaltál, és én most megjutalmazlak, mert évek óta engedelmeskedtél nekem. Olyan boldoggá teszlek, amilyen még soha nem voltál.

Ó, drága Engesztelőim! Segítenétek? …Hívjátok Édesanyámat a „Most segíts meg Mária” kezdetű imával. Ma éppen Kisboldogasszony ünnepe van. Nézzétek, mi történik! A kék ég fölöttünk megnyílik, és nagy fényben, angyalok kíséretében megérkezik közénk a kicsi 5 éves Szűz Mária. Rózsaszín ruhácska van rajta, aranyövvel, feje körül glória, és fehér rózsakoszorú szőke, göndör haján. Ó, de szép! Hálásan mosolyog rátok, odajön hozzám, átöleli térdemet, majd megérinti ellenségem kezét, amivel fogva tartja a bűnös lelket. A gonosz azon nyomban átváltozik igazi sátánformává. Dühtől reszketve elengedi a leányt és eliszkol. Édesanyám kebléből előveszi kicsi Szívét, melyen Szeretetlángja lobog. E tüzes lángból egy csóvát helyez a dacos lélek szívébe, aki ettől megszelidül, bűnbánat fogja el, letérdel és könyörögve kér bocsánatot Tőlem. Felemelem, homlokon csókolom és őrangyalával a tisztítóhely legmélyebb fokozatára küldöm. Megengedem nektek, Engesztelőim, hogy innen az ítélet színhelyéről lelássatok a tisztítótűz mélyére. Nézzétek! Lángoló tűzzel ég a testrésze, amivel olyan sokat vétkezett. Majd lelki szenvedésben részesül: Kínzó vágyak gyötrik egyre erősebben, de számára nincs kielégülés. Hosszú ideig fog ez tartani, majd újra következik a lánggal égetés. Enyhülésben csak akkor lesz része, ha imáitok által átkerül a középső fokozatba. Ma estétől kezdve névszerin imádkozzatok e parázna leányért, Krisztinának hívják. Megáldalak benneteket a tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


ÉGI ÜZENETEK2015.Szeptember 15.
Szentlélek: A hatodik parancs 3. (További bűnök a tisztaság ellen)

Szentlélek: Drága Engesztelő Gyermekeim! Én, a 3. Isteni Személy, a Szentlélek Isten állok előttetek, láthatatlanul. Ragyogó fényem betölti az egész helyiséget. Én vagyok az, aki lelketek kertjében elültettem az erényeket, így a tisztaság erényét is. A szentségek által ápoltuk, öntöztük bennetek ezt a szép és fontos lelki tulajdonságot a bűnbánat szentségével, a szentáldozás szentségével és a bérmálkozás szentségével. Mi Égiek lelki fegyvereket adtunk kezetekbe, mint az önuralom, az önmegtartoztatás, az ima, a böjt és önmegtagadások, lemondások fegyverét, melyek segítenek nektek legyőzni a tisztaság elleni kísértéseket.

Ma Én folytatom a hatodik parancs elleni további bűnök ismertetését. A múlt héten a tisztátalanságról, az önfertőzésről és paráznaságról volt szó. A következő halálos bűn, amely sérti ezt a parancsot: a pornográfia. Ellenségem, a gonosz behálózta vele az egész világot. Virágkorát éli a szex, széles körben reklámozzák és még a legbűnösebb formáját is erényként dicsőítik. Az ördög műve ez. Azért teszi, hogy megkaparintsa azok lelkét, akik ezekbe belemerülnek, és a kárhozatba taszítsa őket, ahol véget nem érő szenvedés vár rájuk. A Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmazza meg a pornográfia lényegét: „A pornográfia kivonja a tényleges vagy tettetett szexuális aktust a partnerek bizalmas szférájából, hogy azt szándékosan harmadik személynek bemutassa. Sérti a tisztaságot, mert eltorzítja a házastársi aktust, mely a házastársak egymásnak nyújtott intim játéka. Súlyosan károsítja mindazok méltóságát, akik részt vesznek benne (színészek, kereskedők, nézők), mert egymás számára primitív élvezeti cikké, és a meg nem engedett profit forrásává válnak. A pornográfia mindnyájukat egy nem létező világ illúziójába ringatja. Súlyos bűn. A polgári hatóságoknak meg kell akadályozniuk a pornográf anyagok előállítását és terjesztését.” Ennyit mond a Katekizmus róla.

A legdurvább megjelenési formája ennek a bűnnek a pornográf film, melyben a színészek egy erkölcstelen, lesüllyedt rétege vállalja az eltorzított, leállatiasított szex bemutatását. A finomabb lelkületű gyermekeink ezt könnyen elkerülik, mert egyszerűen nem veszik meg az ilyen témájú videofilmeket, DVD és CD lemezeket, kikerülik az internet idevágó oldalait. De a sátán a filmiparon keresztül próbál behálózni benneteket is, akik irtóztok az ilyesmitől. A televízió filmkínálatába, fordulatos, érdekes filmek közepébe váratlanul beiktat izgató szexjeleneteket, melyek felkavarják a lelketeket. Észre se veszitek a kísértést, csak azt tapasztaljátok, hogy bűnös vágyak, gondolatok lepik el értelmeteket és fantáziátokat. Gyermekeim! Ahogy ilyet észrevesztek, azonnal kapcsoljátok ki a készüléket, mert akkor még nem követtek el bűnt, csak a kísértés történt meg, melyet legyőztetek. Már sok engesztelő gyermekem van, aki egészen lemondott a filmek nézéséről. Egyrészt, hogy elkerülje az esetleges bűnre vezető alkalmakat, másrészt, hogy inkább a TV helyett lélekmentő imára fordítsa drága idejét. Ha tudnátok, hogy hamarosan milyen megpróbáltatások várnak az emberiségre és ezek milyen közel vannak, ha komolyan vennétek üzeneteimet, hátat fordítanátok a filmeknek, és minden perceteket buzgó imával töltenétek.

Nemcsak a filmek végeznek erkölcstelen rombolást a lelkekben, hanem a pornográfkönyvek is, melyek romantikus csomagolásban tárják az olvasók elé a legközönségesebb jeleneteket, felzaklatva, bűnre csábítva őket. Vannak művészi aktfotókkal telezsúfoltfolyóiratok, melyeket nagy sikerrel árul a kereskedelem. Aki a szerényebb anyagi lehetőségei miatt nem tud hozzájutni a méregdrága könyvekhez, képeslapokhoz, annak marad a pornó-kártya, mely felkavarja és eltorzítja érzelmeit. Ó, milyen nagy kárt okoznak a gyermekek lelkében ezek az ízléstelen kártyák! Együtt nézegetik egymás között és érdeklődésüket a szex felé fordítva elterelik a tanulásról, a sportról és a vallásgyakorlatokról, mindenről ami fontos, tiszta és nemes.

Egyes házastársak vagy más rendetlen kapcsolatban élők elhidegülnek egymástól, érzelmeik kihűlnek és gyógyírt látnak a pornográf eszközökben. Az ilyen párok azért távolodnak el egymástól, mert csak a testi vonzódás, az érzéki vágyak tartották őket össze, hiányzott belőlük a szeretet, az odaadás, az alkalmazkodás, a lelküket összekötő harmónia. Az ilyenek hiába próbálják felrázni magukat és egymást pornó-filmekkel, a hatás csak ideig-óráig tart, és a vége a megcsömörlés.

A másik súlyos bűn, amely a hatodik parancs: a „Ne paráználkodj!” ellen vét: a prostitúció. Erről a következőket írja a Katekizmus: „A prostitúció a prostituált személy méltóságát támadja, melyet a tőle nyert nemi gyönyörre redukálnak. Aki ezért fizet, súlyosan vét maga ellen: megsérti a tisztaságot, melyre kötelezi a keresztség, és beszennyezi a testét, mely a Szentlélek temploma. A prostitúció a társadalom fekélye. Rendes körülmények között a nőket sújtja, de nem kíméli a férfiakat, a gyermekeket és a fiatalkorúakat sem. Az embernek önmagát prostituálnia mindig súlyos bűn, de a bűn beszámíthatóságát csökkentheti a nyomor, a zsarolás és a társadalmi nyomás.”

Lívia vallását gyakorló, jó katolikus családból származott. Mindig szótfogadó, engedelmes gyermeke volt szüleinek. Minden vasárnap szentáldozáshoz járult és Mi, Égiek gyönyörködtünk tiszta, önmegtartóztató lelkében. Gimnazista korában voltak bűnre csábító alkalmak, de ő visszautasította a fiúkat. A legjobb tanulók közé tartozott, különösen a nyelvérzéke volt kimagasló. Az érettségi után a műszaki egyetemet választotta. Tanárai és szülei tanácsára Münchenbe ment továbbtanulni. Ott az idegenben senki sem gondolkodott hasonlóan hozzá. Néhányszor még elment vasárnaponként szentmisére, de valahogy eltávolodott a hittől. A csoporttársnői rossz útra vitték. Megismertették vele a discók és rock-koncertek világát. Összehozták egy ismert énekessel, aki nagy hatással volt rá és egészen levette a lábáról. Először lelkileg tette tönkre. Megmagyarázta neki, hogy milyen ostobaság lemondani az élet örömeiről. Használja ki, hogy szép és fiatal. Látván, hogy vallásos nevelése miatt gátlásos, elhitette vele, hogy Isten nem sanyargatni akarja őt, hanem boldognak szeretné látni. Lívia egészen el volt ragadtatva, hogy egy ilyen híres énekes éppen őt választja ki magának. Néhány unszolás után kötélnek állt, és elvesztette tisztaságát. De a művész ráunt, szerette a változatosságot és elege lett a tapasztalatlan kislányból. Elvitte egy barátjához, aki jól fizető éjszakai munkát ajánlott fel neki, mellyel biztosíthatja magának az anyagi alapot az egyetem éveihez. Egy asszony címét adta meg neki. Az otthagyatottság fájdalmának érzésével kopogott be az idegen nő lakásán. Az elégedetten nézett végig rajta, és mézes-mázas szavakkal elmondta neki, hogy könnyű munkával sok pénzt szerezhet. Az ide belépő idegen férfiakat kell szórakoztatni, kiszolgálni, válogatás nélkül. Lívia azonnal belátta miről van szó, felállt és hazament a kollégiumba. Sírva panaszolta a szobatársainak, hogy mire akarták rávenni. Ők csak mosolyogtak és vigasztalták, hogy nem olyan rossz az, ők már kipróbálták ezt a pénzszerzési lehetőséget, mikor nehezebb anyagi helyzetben voltak. Telt, múlt az idő és nagyon fogytán volt a pénz, amit hazulról hozott. Már az albérleti díj ráeső részét sem tudta kifizetni. Zenész barátjához nem mehetett vissza. A nélkülözés miatt újra felkereste a piros lámpás ház tulajdonosát. Az asszony örömmel fogadta és kitanította a feladatára. Valóban ömlött a sok pénz, melynek felét leszámolta a munkáltatójának. Folytatta a tanulmányait, megszűntek az anyagi gondjai, de lelke végtelenül nyugtalan volt. Tudta, hogy a pokol felé halad. Betért egy templomba, ahol épen szentségimádást tartottak. Elborította a bűnbánat. Az egyik gyóntatószékben égett a villany. Belépett a német paphoz, és hulló könnyek között meggyónt. Utána visszament a padjába, elmondta a penitenciát és tekintete rátapadt az Oltáriszentségre. Szíve megtelt hálával Jézus iránt, aki Vérével megtisztította. Hirtelen szinte elállt a lélegzete, mert a Szentségtartóból kilépett az Oltáriszentségi Jézus. Először kicsinek látta, és ahogy közeledett mindig nagyobb lett, majd megállt előtte életnagyságban, hófehér ruhában, mezítláb, dicsősége fényében és így szólt:

-Bűnbánó Kislányom! Paráznaságoddal, tested árulásával mély tövist szúrtál Szent Szívembe, de őszinte bűnbánatod könnyeivel meghatottál Engem. Nézd, mit hozok neked! Egy kis Szentostyát. Nyisd ki a kicsi szád, lelki áldozásban részesítelek. A Szentgyónásban történt feloldozással és ezzel az Eucharisztiával hófehérre mosom lelkedet. Újra Isten gyermeke lettél. Vigyázz, el ne ess többé! Ezután kitárt karokkal várlak a szentmisékre.

Lívia megmenekült, mert visszatért elhagyott Istenéhez. Bárcsak minden prostituált követné példáját. Engesztelőim! Imádkozzatok a lelkükért, hogy megmenekülhessenek az örök haláltól.

Drága, tisztaszívű Engesztelőim! Most én a Szentlélek Isten karjaimba veszlek benneteket és elviszlek titeket a Golgotára, a szenvedő Jézus Krisztushoz. A hegy tetején vagyunk, Üdvözítőtöktől elveszik a keresztet és durván a lába elé dobják. Nézzétek lelki szemetekkel, ahogy a ruháját kíméletlenül kitépik sebeiből és a fején keresztül próbálják leráncigálni róla, de a töviskoronába beleakad. Ezért nagy fájdalmat okozva letépik a fejéről a koszorút, minek a következtében felszakadnak fejsebeit. Miután megfosztották véres ruhájától, újra fejébe vágják a töviskoronát és Ő ott áll kiszolgáltatva, meztelenül, megszégyenítve kínzói előtt, a kíváncsi tömeg szeme láttára. A ti mai nemzedéketekből előtűnik egy hiányosan, ledéren felöltözött, szőkére festett, vöröskörmű prostituált. A közelébe megy, felkínálja neki magát és gúnyosan, nevetve mutogat rá. Mellette áll egy szintén testét áruló serdülő fiú, követ ragad és megdobja vele a sebekkel teli, levetkőztetett Jézust. Példáját követi egy 11 éves kislány, akit szintén prostitúcióra használnak. Egy férfi szemérmetlen pornóképekkel hajigálja meg. Jézus szeméből patakokban hull a könny és végigcsorog arcán, meztelen mellkasán. Imádkozik: „Atyám bocsáss meg e nagy bűnösöknek, akik megszegik hatodik parancsodat és ezzel bemocskolják testüket, a Szentlélek templomát! Felajánlom értük lemeztelenítésem szégyenét és a fájdalmat, amit bűneikkel okoznak nekem.”

Én, a Szentlélek így folytatom:-Együttérző Gyermekeim! Egyre többen közelednek Jézushoz a mai romlott erkölcsű emberek, a pornó filmek készítői, színészei, élvezői. Kezükben kifeszített nyilak, lándzsák, kérlek titeket, segítsetek! Vegyétek körül szoros gyűrűben ártatlan, megszégyenített testét-lelkét. Inkább titeket találjanak el ezek az ádáz fegyverek, hiszen ti inkább megérdemlitek, mert ti már belekóstoltatok a bűnbe. Ő teljesen ártatlan. Ó, köszönöm, hogy engedelmeskedtek Nekem és megvéditek Őt. Közben védelmetek gyűrűje csodálatos változást eredményez. Eltűnik a 2000 évvel ezelőtti környezet, eltakarodnak a támadók, itt vagyunk az engesztelés helyén, és ölelő, védő karjaitok közül kiemelkedik a feltámadt, megdicsőült, fényben tündöklő Megváltó. Mosolyogva, örömkönnyek között köszöni meg, hogy megvédtétek.

Drágáim! Csak azért mutattam be nektek ezt a misztikus jelenetet, hogy mélyebben át tudjátok érezni üdvözítőtök fájdalmát, amit a pornográfia és prostitúció okoz neki. Őrizzétek a liliomot, a tisztaság szimbólumát, amit a múlt héten kaptatok Mennyei Édesanyátoktól. Soha egy halvány foltot se ejtsetek lelketek tisztaságán még gondolatban sem. Megáldalak benneteket a tökéletes tisztaság erényének kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK 2015.Szeptember 22.
Mennyei Atya: Ahatodik parancs 4. (A nemi erőszak és a homoszexualitás)

Mennyei Atya:Drága Engesztelő Gyermekeim! Már vártam, hogy elérkezzen ez a nap, mikor atyai könnyeimet elétek hullajthatom, tisztalelkű, buzgó Gyermekeim. Az égből szálltam alá isteni dicsőségemben lobogó fehér hajammal, szakállammal, hófehér ruhámban, melynek redői körüllengik testemet. Árad belőlem a vakító fény, mely egészen betölti ezt a helyiséget. Egyik kezemben vérző Szent Szívemet tartom, mely teremtésem bűnei miatt szenved ennyire, a másik kezemet ökölbe zárva magasra emelem és megrázom szent haragomban. Ó, hová süllyedt a világ! Teremtményeim sokasága a legmocskosabb bűnök mocsarában fúldoklik és nem akar felállni. Mennyei Édesanyátok és megváltó Jézusotok térdenállva könyörög Hozzám, hogy várjak még a büntetéssel.

Ma olyan bűnökről kell beszélnem nektek, melyek Szememben a legtaszítóbbak közé tartoznak: a nemi erőszakról és a homoszexualitásról. Mindkettő a hatodik parancs ellen elkövetett halálos bűnnek minősül, és ha nem követi bűnbánat, következménye az örök kárhozat.

Hallgassátok mit mond ezekről a Katolikus Egyház Katekizmusa:

A nemi erőszak a személy szexuális intim szférájába való erőszakos behatolás. Sérti az igazságosságot és a szeretetet. A nemi erőszak súlyosan megsérti a másik tisztelethez, szabadsághoz, testi és erkölcsi épséghez való jogát.” Súlyos kárt okoz, mely az áldozatban egész életére kiható nyomot hagyhat. Még súlyosabb, ha rokonok vagy nevelők követik el a rájuk bízott gyermekeken.

Eszközömet, Évát egy óvónő hívta fel Budapest külvárosából. Szinte sírva mesélte, hogy csoportjába járó egyik 5 éves kislány félrevonta őt és félve panaszkodott, hogy mi történik a családjukban. Van két nővére, egy 10 éves és egy 12 éves. Édesapjuk munkanélküli, és minden délután – mikor hazamennek az óvodából és iskolából – ő vigyáz rájuk, ugyanis édesanyjuk dolgozik. Ez a férfi nem elégszik meg a házasélet örömeivel, hanem beteges pedofil hajlamait saját gyermekein éli ki. A kicsi óvodás lány sírva mondja, hogy egyenként beviszi őket a hálószobába, rájuk parancsol, hogy vetkőzzenek le és feküdjenek az ágyra. Ezután azt tesz velük, amit csak akar. Megfenyegeti őket, hogy ha elmondják bárkinek, az anyjuknak, a szomszédjuknak vagy barátnőjüknek, megöli őket. Meg is mutatta nekik a pisztolyt, amit hangtompítós és élesre van töltve, hogy így végez az árulóval. Az apuka rendőr, és fegyvertartási engedélye van. Szent Fiam Éva hangján keresztül így szólt az óvónőhöz:

-Kedves Gyermekem! Helyesen tetted, hogy senkinek nem szóltál, hanem először Hozzám fordultál. Sürgősen hívd be az óvodába az édesanyát, mondd el neki, amit a kicsitől hallottál, és javasold, hogy a három kislányt helyezze biztonságba valahol, míg a férje ügyét a bíróságon kivizsgálják. A gyermeknek igaza van, Előttem nincs titok.

Drága Kincseim! Szent Fiam is, Én is mélyen elítélem az ilyen bűnt, mely egyúttal vérfertőzés. Ez az apa azóta börtönben van, meg se bánta, amit tett. Ha ez így megy tovább, a pokol legmélyebb fokozata vár rá. A három kis ártatlan áldozat teste és lelke megsérült. Lehetséges, hogy felnőtt korukban a rossz emlék miatt viszolyogni fognak férjük közeledésétől, sőt már a kapcsolatteremtés a másik nemmel lelki traumát fog okozni nekik.

A nemi erőszak nagyon elterjedt az egész földön. A nők és leányok tisztelete már kihalt. Nem csoda, mert a többség viselkedése olyan léha, kihívó, hogy már csak birtokolni való tárgynak tekintik őket. Már nem kell udvarolni, mint régen, önmegtartóztatásban kivárni az esküvő napját, hiszen a mai nő kapható mindenre egy pohár italért vagy egy táncért. Így aztán a fiúk általánosítanak és azokat se kímélik, akik tisztán és ártatlanul élnek. Ahogy hazafelé mennek a munkahelyükről egy kihalt utcán vagy parkon keresztül, letámadják őket. Hiába sikoltoznak, senki nem mer segítségükre sietni. Az ilyesmi szinte mindennapos eset, és csak azért nem hallhattok többről a TV-ben, rádióban, mert az áldozatok szemérmesek, szégyellik, ami velük történt és nem panaszkodnak senkinek. Még élnek néhányan azok közül a nők közül, akiket a 2. Világháború alatt a győztes ország katonái megerőszakoltak. A mi eszközünk, Éva a háború alatt 6 éves kislány volt. Óbudán az ő pincéjükben kért menedéket egy 73 éves, idős asszony. Betörtek hozzájuk a részeg szovjet katonák. Éva édesanyja ott feküdt a gyermekágyban 1 napos újszülöttjével, mint fiatalasszony. Így ő nem felelt meg nekik. Rátámadtak szegény reszkető öregasszonyra és a megdöbbent család szemeláttára egymásután hatan elintézték. Ez régen volt. De most nemrég mit hallhattatok a televízióban? A migránsok közül többen Skandináviában 1300-nál is több nőt erőszakoltak meg. Ezeket a felháborító, aljas cselekedeteket számon fogom kérni az elkövetőktől és súlyos bűneikért kemény büntetést kapnak Tőlem. Van, akit már itt a földi életében elér igazságosságom, van, akit a túlvilágon.

A hatodik parancs ellen elkövetett másik bűn, melyről beszélni szeretnék nektek, ahomoszexualitás. A Katekizmus alaposan kifejti ezt a fogalmat és utal arra is, hogyan bánjon velük a társadalom.

„A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat.

A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva – mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedést – mindig vallotta, hogy a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendeltetnek. Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. …Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatóak lennének. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatételt jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket… A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást.” Ennyit mond erről a katekizmus.

Engesztelőim! Az emberek gondolkodása megoszlik annak tekintetében, hogy a homoszexualitás bűn-e vagy sem. Van aki, azt hangoztatja, hogy amiről nem tehet az ember, az nem bűn, nem az akaratától függ, hogy milyen hajlamokkal születik. Másnak az a véleménye, hogy minden bűn gyökere a rossz hajlam és aki ezt önuralommal nem győzi le, az vétkezik. Ez a második felfogás az igazságot képviseli. Az a homoszexuális gyermekem, aki nem harcol a veleszületettt vagy szerzett ferde hajlamok ellen és nem törekszik a tisztaságra, bizony vét a hatodik parancs ellen.

Most Én, Atyátok azt fogom elmagyarázni nektek, hogy mi okozza az emberben a homoszexualitást. Két formája van ennek a természetes törvénytől eltérő emberi viselkedésnek:

1.)Az egyik a genetikai adottság, ami tulajdonképpen egy génhiba, ami veleszületik az egyénnel. Már a fogantatásnál történhet, mint kromszómaszám rendellenesség. Azután a terhesség alatt valami hormonális hatás érheti a magzatot. Ha az anya áldott állapotban stressz hatás alá kerül, lehet, hogy gyermeke homoszexuális hajlamokkal születik. Az ilyen génrendellenességgel született emberek külsejükben és viselkedésükben magukon hordozzák a homoszexualitás jegyeit. A nőkön férfias vonások látszanak és keményebb a természetük. Az ilyen férfiak arca, alakja lágy, nőies, hangjuk szelíd, simogató, viselkedésük is nőies.

2.)E ferdeségnek másik formája a szerzett homoszexualitás. Ennek többféle oka van. Egyik a családi nevelés. Például egy agresszív, uralkodó anyának fiúgyermeke hajlamossá válik a homoszexualitásra. A másik ok, hogy zárt térben azonos nemű emberek együtt élnek (pl. nevelőintézetek, börtönök, szerzetesrendek). Ez nem azt jelenti, hogy ott minden együttélő olyanná válik, csak az, aki vonzódik ehhez a bűnös állapothoz. Harmadszor oka lehet annak, hogy valaki homoszexuálissá válik, hogy eltanulja az arra genetikailag hajlamos barátoktól.

A homoszexualitás kettős veszélyt rejt magában. Az ilyen gyermekem súlyosan vét lelke ellen és a pokol felé vezető úton halad, de egészségét is kockáztatja, mert ez az életmód belesodorhatja az Aids-be és egyéb nem betegségekbe.

Kicsinyeim! Tudnotok kell, hogy a génhibából származó, ilyen hajlammal született teremtményeim ellenségem, a gonosz áldozatai. Ó ülteti beléjük fogantatáskor a genetikai elérést.Az ő bűnük szememben kisebbek azokénál, akik kíváncsiságból eltanulják másoktól. Mindenesetre minden homoszexuális próbára van téve. Mint ahogy az egészséges, normális génekkel született keresztények közül sokan képesek rendetlen hajlamaikat, kísértéseiket legyőzni – gondoljatok a tisztalelkű szerzetesekre, szerzetesnőkre és más szüzességben élő világi férfiakra és nőkre – úgy a homoszexuálisoknak sem jelent nagyobb problémát érzéki vágyaikat elnyomni. Az orvostudomány szerint a homoszexualitás nem betegség. Ezt Én, Istenetek is állítom. Míg a betegségekből elkövetett rossz cselekedetek – pl. az elmebeteg gyilkossága vagy öngyilkossága – a szememben nem számít bűnnek, addig a homoszexuális gyakorlatokat súlyos vétségként kezelem és a másvilágon vezekelni kell miatta, vagy a tisztítótűzben vagy a pokolban.

Gyermekeim! Még mindig itt tartom fájdalmas vérző szívemet. A megerőszakolt és meggyilkolt lányok, asszonyok és gyermekek lelke kiált Hozzám igazságtételért. Az ő fájdalmukat mélyen átérzem és Szentséges Szívem sebeiből – amit az erőszakos, bűnös teremtményeim okoztak – bőségesen hullanak a vércseppek. Elégtételt akarok az áldozatokért!!!

Itt az idő! Már nem várok tovább. Elkezdtem küldeni a világnak a jeleket. Teremtésem! Még mindig nem hiszed, hogy a természetfeletti katasztrófák a rád váró büntetés előhírnökei? Hát akkor kézzel foghatóan bizonyítom a Nagy Figyelmeztetés előtti káoszt a rád zúduló és fojtogató keleti népáradattal, mely magába hordozza büntetésem csíráit: a keresztényüldözést, a járványokat, forradalmakat, háborút. Még mindig azt hiszed hitetlen, hálátlan nemzedék, hogy nincs semmi baj? Készülj, te bűnökben elmerült, alvó Teremtés, mert öklömet nem tudom tovább tartani.

Kicsi, buzgó, lélekmentő, tisztaságra törekvő Nyájam! Titeket a tenyeremen hordozlak családtagjaitokkal és mindazokkal együtt, akikért naponta imádkoztok. Most pedig földi szemeteket csukjátok be és nyíljanak meg lelki szemeitek. Vércseppekkel borított atyai Szívemet felétek nyújtom. Gondolatban jöjjetek Körém! Emeljétek fel kebletekből bátortalan szíveteket. Véremet könnycseppekké alakítom és ráhullatom Hozzám, Atyátokhoz emelt szívetekre. Lemosom vele róluk a jövőtől való félelmeteket és erőssé, elszánttá teszlek benneteket. Mosolyogjatok, bízzatok Bennem, hamarosan küldöm Szentlelkemet, Édesanyátokat és Szent Fiamat. Minden nagyon gyorsan fog lezajlani. Veletek vagyok és megáldalak benneteket a tisztaság és szeretet lelkületével: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Migránsok


2015.09.01.
Kedveseim, maradjatok meg állhatatosan Krisztus szeretetében! Ma különösen is aktuális az ellenségszeretet gyakorlása. Imádkozzatok a migránsokért, hogy nyissa meg az Úr a szívüket és megtérjenek! Ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Tisztuljatok meg, el gonosz tetteitekkel és gyűlölködéseitekkel. Fogadjatok el mindent Jézus kezéből és ne akarjatok kitérni a megpróbáltatások elől! Tartsatok őszinte bűnbánatot! Vegyétek sorra, kikre nehezteltek és őket helyezzétek a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át Jézus Szent Szívébe! Imádkozzatok, hogy képesek legyetek szívből megbocsátani azoknak, akiket nem szerettek! Tanuljatok Jézus példájából, elmélkedjetek, hogyan tudott Jézus megbocsátani ellenségeinek, vagyis nekünk, akik bűnben éltünk!
2015.09.06. Jézus
Imádkozzatok a migránsokért, akik átvonulnak országotokon, és akik tömegesen érkeznek Európába, és beláthatatlan nyomokat hagynak maguk után. Eddig nem igen jutott eszetekbe, hogy értük imádkozzatok, de most, hogy tömegesen érkeznek közétek nem hanyagolhatjátok el az értük végzett engesztelést. Ők elképesztő áldozatra vállalkoznak, amikor elhagyják hazájukat és gyökértelenül vándorolnak. Kérjétek számukra azt a kegyelmet, hogy Én mutassam meg számukra az utat, melyen járniuk kell. Tanulják meg, hogy eme viszontagságos földi élet nem oldja meg a problémájukat. Ezek a szerencsétlenek áldozatai azoknak a manipulációknak, amikkel befolyásolni akarják őket az elvándorlásra egy jobb jövő érdekében. De nem jön más számukra, csak megpróbáltatás és halál. Mert az új paradicsomi élet csak Bennem található meg. Ezért az európai keresztényekre most óriási felelősség hárul, hogy egységesen imádkozzanak a bevándorlók megtéréséért. Nem humanitárius program által oldódnak meg problémáik, hanem csak akkor, ha képesek lesznek Rám bízni életüket. Sajnos, egyre jobban elterelődik a figyelem Rólam. Mindenki rájuk összpontosít, ezért megfeledkeznek isteni gondviselésemről. Azonban mindezeknek a megpróbáltatásoknak be kell következniük, hogy az írások beigazolódjanak. Jönnek napok, sőt már itt is vannak, amikor nemzet nemzet ellen lázad, ország-ország ellen és háború bontakozik ki itt is ott is. Ne csodálkozzatok ezen, hiszen mindezeknek be kell teljesednie. A háború éhínséget, járványt hoz magával és nem kímél senkit, aki útjába kerül. Drága engesztelők, nagyon komoly feladat elé állítottalak titeket. Nem futamodhattok meg gyáván, hanem tegyetek meg mindent, amire indítalak benneteket. Sok lesz a fájdalom és a szenvedés mindenhol. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Figyeljetek Rám és Édesanyámra, aki már összegyűjtötte gyermekeit, azokat, akik hűségesen küzdenek a szent ügyért, hogy engesztelésükkel megmentsék a világot. Jézusotok.
2015.09.09.
Kedveseim, ne bátortalanítson el benneteket a jelen kaotikus állapota. Senki nem gondolt bele, hogy mivel fog járni és milyen messzemenő következményei lesznek ennek a bevándorló népáradatnak. Ti ne ezzel foglakozzatok elsősorban, hanem imádkozzatok megkettőzött erővel, hogy Isten irgalma áradjon ki minden átvonulóra, és megtérjenek. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, de lelketekben nem tudnak kárt tenni, mert ti már a Szentháromsághoz tartoztok! Az Úr békéjét ne veszítsétek el, mert akkor nem lesz, aki segíteni fog a kétségbeesetteken. Az Úr fel akarja rázni Európa államait és csak az fog megmenekülni, aki kitart keresztényi küldetésében. Mert bizony, nem hátrálhattok meg keresztény identitásotok megvallásában még akkor sem, ha ez életetekbe kerülne. Imában erősödjetek és fogjatok össze. Ne engedjetek a széthúzás erőinek, hanem tartsatok össze egységben és Krisztus szeretetében.
2015.09.10.
Kedveseim, soha ne féljetek azoktól, akik bántanak titeket gondolattal, szóval vagy tettekkel, mert ilyenkor saját magukra vonnak ítéletet. Azért imádkozzatok, hogy Isten bocsássa meg bűneiket és térjenek meg. Ha így imádkoztok ellenségeitekért, akkor lelketeknek nem fog semmi sem ártani. Ha a félelem és a gyűlölet fog eluralkodni szívetekben, mert nem tudtok megbocsátani nekik, akkor ti sem fogtok bocsánatot nyerni, amikor Isten ítélőszéke előtt álltok. Tanuljatok azoktól is, akik előttetek jártak, a szentektől, akikben magas szinten megvolt a megbocsátás és a teljes kiengesztelődés kegyelme azokkal szemben, akik bántották őket. Nincs más út az üdvösségre, csak a teljes szívből való megbocsátás azoknak, akik ellenségeinkké válnak. Bízzatok az ima rendíthetetlen erejében és álljatok őrt lelketek bástyáján!

Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/986-migransok

2010. szeptember 1. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: „Drága jó Jézusom! Teljes szívembõl imádlak Téged! Szívem csak Érted lángol. Jó nekem itt lenni a tabernákulum elõtt, a szentéj csöndjében. Kérlek, vonzzál Magadhoz minden keresztényt, minden embert, hogy mindenki megtapasztalja a nagy élményt, és kimondja Péter apostollal együtt: „Uram, jó nekünk itt lenni.” Köszönöm, hogy ez az örök élet, a Veled való együttlét örök boldogsága. Uram, jó nekünk itt lenni. Köszönöm, hogy a szívünkbe térsz, és bennünk élsz. Hazavihetünk otthonainkba, ki a világba, és Te velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Uram, jó nekünk Veled lenni, mert Te védõpajzs vagy a sátán ellen. Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az örök élet forrása. Te vagy a szõlõtõ, a Megváltó, Aki elvezetsz az örök életre. Te vagy az Isten Báránya, Aki feláldoztad értünk Magadat ártatlanul a keresztfán, hogy megszerezd számunkra az örök életet. Te minket is meghívtál, hogy kövessünk Téged a keresztúton. Kérlek, tégy minket Neked szentelt örök áldozattá, amint ezt minden Szentmisében imádkozzuk. Tégy minket szentekké, hogy méltók lehessünk Hozzád, és elnyerjük az örök életet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.”


2011. szeptember 1. Szentmisén Jézus: „Minden körülményt Én formálok. Mindent a javadra fordítok. Minden mögött Én állok. Így tekints mindenre! Csak az örök távlatot lásd! Itt minden elmúlik. Hamarosan felviszlek Atyám dicsőségébe. Örülj, és ujjongj! Így készülj az örök hazába!”


2015. szeptember 1. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem. Jól jegyezzétek meg: aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. Tartsatok ki mindhalálig! Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Örüljetek, és ujjongjatok, ha ártatlanul mindenféle rosszat fognak rátok Énmiattam! Nagy lesz jutalmatok a mennyben.

Gyermekeim! Már nem sokáig fogok beszélni hozzátok. Már élitek az üzeneteket, amelyek folyamatosan teljesülnek. Hamarosan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Erre készüljetek! Az idő rövid. Térjetek meg, és minél több lelket mentsetek meg az örök életre! Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi egyebet nem tudnak tenni. A bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem! Mondom nektek: egyetlen veréb sem esik le Atyátok tudta nélkül. Atyám gondoskodik rólatok. Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Ha hűségesek maradtok Hozzám mindhalálig, halálotok pillanatában feljöttök Hozzám a mennybe, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik. Készüljetek, és készítsetek fel másokat is! Az idő közel. Hamar beteljesülnek szavaim. Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 24-25. „Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.” 1 Korintus 7, 29. „Az idő rövid.”

2015. szept. 1. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az Óra eljött. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Most még többet imádkozzatok! Még a legkisebb gyarlóságot se kövessétek el! Éljetek annak tudatában, hogy Előttem minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek nyitott könyv, és mindenről számot adtok ítélőszékem előtt.

Gyermekeim! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok! Senki se károsítsa meg a másikat! Úgy cselekedjetek, ahogy szeretnétek, ha veletek is tennének. Éljetek mindenkivel kölcsönös szeretetben! Aki visszautasít benneteket, azért imádkozzatok!

Gyermekeim! Gondoljatok arra, hogy ti mindnyájan egy Atya gyermekei, tehát testvérek vagytok. Atyátok végtelen szeretetéből létezhettek. Atyám nagyon bánkódik azért, ha vétkeztek a szeretet parancsa ellen. A gyűlölet, és minden ellenségeskedés a gonosz műve. Atyám arra teremtett benneteket, hogy szeressétek és imádjátok Őt, a teljes Szentháromságot, Akire szomjazik a lelketek. Istenben szeressétek egymást úgy, ahogy Én erre a keresztfán példát adtam nektek. Akkor boldogok lesztek, mert már itt a Földön a Mennyországban éltek. Odaát pedig elnyeritek az örök életet. Fogadjátok meg szavamat! Megáldalak titeket az örök boldogság elnyerésére, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az engesztelők jelszava

Kedveseim, ne gondolkozzatok azon, miért és hogyan engeszteljetek! Azt bízzátok a Szentlélek bennetek való működésére! A ti feladatotok mindenkor az legyen, hogy a lehető legjobban használjátok fel az időt az engesztelésre! Amikor mindent felajánlotok, imádsággá alakulnak át azok, amiket így a Szentháromságnak átadtok. Ez létfontosságú cselekedet legyen bennetek, így egyetlen percet sem vesztegettek el haszontalanul. Jelszavatok ez legyen: mindent imává alakítva felajánlani Istennek, Égi Édesanyánk által, a lelkek megmentéséért! Így virrasszatok, imádkozzatok, böjtöljetek és dolgozzatok, akkor nem múlik el az idő dolgavégezetlenül!

2012.08. 31. Anna Terézia

A küzdelmek megerősítenek

Kedveseim, álljatok készenlétben, újra csak ezt mondom nektek. Egyre fokozódik körülöttetek a szellemi harc, de soha ne essetek kétségbe. Harcoljatok és tanuljatok meg az árral szembe úszni, hogy megizmosodjatok! Meg kell erősödnötök, mire a nagy Szentlélek-kiáradás bekövetkezik. Akkor már nem lesz időtök készülni, illetve eldönteni, hogy mit és hogyan kéne tennetek. Ne féljetek a jelen küzdelmektől, melyek minden nap elérnek benneteket, legtöbbször váratlanul. Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, hogyan reagáltok egy-egy veszélyes helyzetben. Ha nem edzene benneteket a Szentháromság, akkor elpuhulnátok, és nem állnátok készen megoldani a rátok váró testreszabott feladatokat. Bízzatok, mert a küzdelem határtalan erőket szabadít fel bennetek, hogy képesek legyetek megállni a Szentháromság előtt. Bátorság, ne féljetek, bízzatok!

2013. 07. 31. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-08-27-08-46-50

2008. augusztus 31.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Elérkezett az óra. Az idő lejárt. Nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Mindazok, akik hallgattak szavamra, örüljenek, mert nagy békét fognak érezni a lelkükben. De jaj azoknak, akik ellene mondtak hívásomnak. Ők sokat fognak szenvedni. Lesznek, akik Felém fordulnak, és megtérnek, és az életszentség útjára lépnek. De lesznek megátalkodottak, akik felháborodnak a figyelmeztetés miatt, és ezek ellenetek fognak fordulni, titeket okolva az égi eseményekért. Magyarország meg fog térni. Édesanyám szüntelenül térden állva kéri Atyámat és Engem ezért az országért. Véres könnyeket hullat értetek. De nagyon elégedett az imádkozó kis sereggel, akik naponta imádkozzák a rózsafüzért. A ti imáitokat mutatja be a Szentháromságnak az Övéivel együtt, és kérése meghallgatásra talált. Magyarország az Ő tulajdona, és közbenjárására országotok lelki nagyhatalom lesz. Ez azt jelenti, hogy sok lesz a szent köztetek. Minél több szent van egy országban, annál több bűnös menekül meg ott, mert az életszentségben élők imádkoznak értük. Köszönd meg égi Édesanyádnak, hogy Mária Julianna lehetsz, aki református vallásból katolikussá lettél, napi áldozó vagy, és hallod szavamat. Ezeket a nagy kegyelmeket Ő esdette ki a számodra, azért, mert szeretted és tisztelted Őt, jóllehet senki sem tanított erre. Azóta még jobban ismered Őt, és ez arra indít, hogy még jobban tiszteld és szeresd. Az Ő közbenjárására kaptad szervita lelkivezetődet, és lettél te is szervita világi nővér. Ezek olyan nagy kegyelmek, amelyeket csak a mennyben fogsz tudni felfogni. Addig is adj hálát szüntelen mindazért, amit kaptál, mert minden az Én kegyelmem, és annak adom, akinek akarom. Jóllehet rengeteget szenvedtél a környezetedtől Miattam, de erről ismered fel, hogy jó úton haladsz a Krisztuskövetésben. Mindaz, aki buzgón akar követni Engem, üldözést szenved. De a lelki örömök, amelyeket Tőlem kapsz – hisz Én egy vagyok veled a gyakori szentáldozások által – kárpótolnak minden keserűségért, sőt feledtetik azokat.
Imádkozzatok egymásért! Ma megtapasztalhattad, milyen gyors segítséget jelent, ha többen imádkoznak érted. Az imának hatalmas értéke van, amely a végtelenbe nyúlik. Hatása a végtelenre, az örökkévalóra irányul. A hittel teli ima le tudja esdeni a bűnösök megtérését, és ki tudja könyörögni mindazt, ami a lelketek javára válik. Ti tehát így imádkozzatok: bízzátok a megoldást az Atyára! Csak ennyit kérjetek: Atyám, Te látsz és tudsz mindent, legyen meg a Te akaratod. Bízom Benned. Hiszem, hogy tudsz segíteni, ha akarsz. De ha mást akarsz is, meghajlok akaratod előtt, mert Te jobban tudod, mi válik a javamra. Szeretlek Téged, bármit is teszel. Hiszem, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hálát adok Neked mindenért, és dicsőítem a Te Nevedet. Ámen. Ha ilyen önátadottan imádkoztok, Atyám ezt nagy tetszéssel hallgatja meg, és szentekké tesz titeket, mert Atyám mindig a legnagyobb kegyelmet akarja adni, mert Ő tökéletes.
Az idő lejárt. A világ felbolydul, mint valami méhkas. Ami most jön a földre, ehhez hasonló még nem volt a világtörténelem folyamán. Visszajövetelem a küszöbön van. Nagyon véres események fogják megelőzni. Nagyon jó, hogy itt vagy. Szívem szeretete átölel. Olyan magányos vagyok, különösen éjszaka. Kiválasztottalak Magamnak, hogy légy az Én szószólóm, ceruzám, rozsdás vízcsapom. Fel nem foghatod, mily nagy kitüntetés az Istent szolgálni. Ha csak egy kicsit is felfognád, egyfolytában hálát adnál érte. Jöjj Hozzám mindig, amikor csak teheted! Hamarosan feldúlják templomaimat, és kidobnak Engem a tabernákulumokból. Szentmise csak rejtekben lesz bemutatva. Tilos lesz Engem imádni, és a szentáldozásban a szívetekbe fogadni. Csak egy vallás lesz, a fenevad imádása. A sátán tudja, hogy nagyon kevés az ideje. Ezért megfoszt titeket Tőlem, az Oltáriszentségtől, mert tudja, hogy Én vagyok a ti erőforrásotok. De lesznek hősök, szentek, akik vérük kiontása, életük feláldozása árán is részt vesznek a szentmisén, és járulnak a szentáldozáshoz. Papjaimat, akik a tiltás ellenére bemutatják a szentmisét, kivégzik. De az igaz papok nem rettennek vissza, és az életüket fogják adni Értem, és a rájuk bízott nyájért. Nagyon szomorú idők jönnek. De ti a végcélt lássátok. Az örök jutalmat, amit megígértem, ha mindhalálig ki fogtok tartani. Jó lenne felkészülni rá. Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még nyitva vannak a templomok, és vannak papok, akik kiszolgáltatják. Mondom nektek: az idő rövid. Beteljesülnek szavaim, de akkor már késő lesz.”

2010. augusztus 31. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem:

„Drága imádott Jézusom! Köszönöm, hogy jóságos, irgalmas Megváltónk vagy. Köszönöm, hogy figyelmeztetsz, intesz a jóra. Köszönöm, hogy szeretsz. Úgy szerettél, hogy a Véredet ontottad értünk. Köszönöm, hogy türelmes vagy, és sokáig vársz a megtérésünkre. Köszönöm, hogy adtál papokat, akik tanítanak minket, és kiszolgáltatják nekünk szentségeidet. Köszönöm, hogy adtad az Egyházat, ami elkísér bennünket a bölcsõtõl a sírig. Köszönöm, hogy adsz testvéreket, akik önzetlen, tiszta szeretettel szeretnek bennünket Tebenned, és köszönöm, hogy viszontszerethetjük õket. Köszönöm, hogy arra tanítottál, és arra adtál példát, hogy szeressük az Istent, Aki a mi jóságos mennyei Édesatyánk, Téged, Aki a mi végtelenül szeretõ Megváltó Jézusunk vagy, és a Szentlelket, Aki a mi vezetõnk, tanítónk és vigaszunk a mennyországba vezetõ úton.
Köszönöm, hogy beszélsz hozzám a legméltóságosabb Oltáriszentségbõl, hogy tanítasz, figyelmeztetsz és vezetsz. Köszönöm, hogy velünk maradtál a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és a szívünkbe térsz. Te vagy a szívünk Királya, öröme, békéje, örök üdvössége. Köszönöm, hogy szeretsz minket, és úgy szerettél, hogy az életedet adtad értünk, és ezt kéred tõ lünk is, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Te szerettél minket. Imádott édes jó Jézusom! Kérlek, vezess továbbra is bennünket! Taníts, figyelmeztess, és járd velünk a rögös keresztutat, amelyre minden Téged követõt meghívtál. Kérlek, segíts, hogy Rólad vegyünk példát, amikor önmegtagadást kell gyakorolnunk! Te légy a mi fényünk, örök napunk, Aki megvilágosítja elménket, és megérteti velünk, hogy a szenvedésnek értelme van! Egyrészt saját bûneink levezekelésére, másrészt mások lelkének megmentésére. Te adtál erre is példát. Ártatlanul szenvedtél, és kínhalált haltál értünk a keresztfán. A mi bûneinket hordoztad azért, hogy megments minket az örök kárhozattól. Kérlek Jézusom, adj nekünk a végsõkig való állhatatosságot, hûséget Tehozzád, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való szeretetben! Szeressünk Téged akkor is, ha ártatlanul és igazságtalanul szenvedünk Miattad! Ilyenkor nézzünk fel Rád a keresztre, és Belõled merítsünk erõt! Ó, imádott Urunk, és Mesterünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy mindannyian maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindent a Te nagyobb dicsõségedre tegyünk! Ámen.”

2013. augusztus 31. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ne higgyetek azoknak, akik hazugoknak nevezik prófétáimat, és elvetik üzeneteimet! Az Isten Én vagyok. Én bármikor és bárkihez szólhatok, akkor, amikor akarok, és annak, akinek akarok. Ha nem így volna, akkor már nem állna fenn ez a világ. Az igaz, hogy apostolaimnak mindent elmondtam, amikor a földön éltem. De ti olyan tudatlanok vagytok, hogy újra meg újra figyelmeztetnem kell benneteket. Ezért választok ki Magamnak látnokokat, akik által vezetlek benneteket. Mindezt azért teszem, hogy felkészítselek titeket az elközelgő nagyon nehéz időkre, hogy éljetek szüntelen készenlétben, és ne érjenek váratlanul az események.

Gyermekeim! Az igaz, hogy sok a hamis próféta, a csaló. Ti csak azokat az üzeneteket fogadjátok el, amelyeknek a tartalma megegyezik a Szentírással! Ami ettől eltér, az nem Tőlem való. Mindazt, amit eddig mondtam nektek, alátámasztottam Szentírási idézetekkel. Ezért hitelesek üzeneteim.

Gyermekeim! Hamarosan visszajövök dicsőségemben. Erre készüljetek! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok, hogy megtisztult lélekkel fogadjatok Engem, az élet Urát a szívetekbe!

Gyermekeim! Egyre közelebb vagytok a próféciák beteljesüléséhez. Nem az számít, hogy mikor lesz, hanem az, hogy ti készenlétben várjátok. Az idő rövid. Már mindent tudtul adtam nektek. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 56. „Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.”

Jézus: „Beteljesül minden szavam, amit mondtam neked.”

« Újabb bejegyzések - Régebbi bejegyzések »