Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

A szeretet lépcsőfokai

2019. 07. 10, Szerda

Nagy mennyei ünnepséget láttam a Mennyben, mert Isten Országa újabb üdvözültekkel bővült. Láttam egy hosszú asztalt, amelyen szebbnél szebb koronák ékeskedtek. Egyik sem hasonlított a másikra. Mindegyik korona egyedi volt. Az Úr mindenkinek az egyéni érdemei szerint osztotta ki a koronát. Láttam, hogy e lelkek az erényekben kimagaslottak. Nagy alázattal fogadták a koronát, mert tudták a szívük mélyén, hogy érdemeiket Isten kegyelmének segítségével érték el. Miután a lelkek megkapták koronáikat, őrangyalaik elvezették őket méltó helyükre. Láttam a Menny hierarchiáját. Láttam a szeretet fokozatait, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett közel a Szentháromság személyeihez. A lelkek a Földön elért szeretetük által jutnak abba a fokozatba, amely hozzájuk méltó. Láttam, hogy természetfeletti boldogságuk különleges módon növekedett és attól függött, hogy ki-ki a szeretet mely lépcsőfokát foglalhatta el. Minél magasabb fokozatba került egy lélek, annál boldogabb volt, mert így kerülnek még közelebb Istenhez. Mindenki olyan mértékben lehet Isten közelében, amilyen mértékben szerették Őt a földön. Láttam, hogy Isten boldog színről-színre látásának is fokozatai vannak. Az Eucharisztia iránti tiszteletünk, szeretetünk és hódolatunk fogja meghatározni, hogy odaát a Mennyben milyen fokban fogjuk látni Istent. A szeretetnek különböző fokozatai vannak: istenszeretet, önszeretet, felebaráti szeretet, hazaszeretet, ellenségszeretet. A legmagasabb fokozatra azok kerülnek, akik életüket adják Krisztusért és felebarátaikért és azok, akik ellenségeiket is tudják szeretni. Ez a szeretet legmagasabb lépcsőfokai.

Jézus: „A boldogságnak fokozatai vannak a Mennyben. Istent mindenki látni fogja színről-színre, de más-más mértékben. Minden embernek megadatik a földön, hogy eljusson az életszentségre. Az életszentség nem más, mint a megszentelő kegyelem állapota. Ebben az állapotban tudjátok igazán az erényeket tisztán gyakorolni. A szeretet magasabb fokozatára eljutni az tud, aki egészen megnyitja a szívét Előttem és engedi, hogy Én vezessem és formáljam. A Mennyben is van hierarchia, egy rend, amely harmóniában működik örökkön-örökké. Az angyalok és az üdvözültek közel vannak egymáshoz a hierarchiában. Isten szeretett teremtményeit alkotják az angyalok és az emberek. Mindkét teremtmény arra van hívva, hogy a Szentháromságot szolgálja. Őrangyalaitok mindig mellettetek vannak, és segítenek nektek, amint kéritek őket. Ne hanyagoljátok el a velük való kapcsolatot, hiszen ők értetek vannak!”

Mária Magdolna

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.