Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Lesz-e valaha engesztelő kápolna?

2020. 02. 15, Szombat
Amikor az ördög kísért minket, akkor gyakran elbukunk. Ma Jézus ezt mondta:
„Miért nem hívtok Engem a kísértés idején? Sokan azért buknak el, mert megfeledkeznek Rólam. A magatok erejéből sosem fogjátok legyőzni a gonoszt. Nélkülem nem tudjátok a kísértéseket elhárítani. Csakis az Én erőmmel – amely a nevemben is jelen van – lesztek képesek a kísértéseken felülemelkedni.”
Kútvölgyi kápolna, engesztelés
Láttam a Szűzanyát, ahogyan letérdelt az Eucharisztia előtt és mély imádságba merült. Jobb oldalról megjelent Natália nővér, aki Édesanyánk mellé térdelt, bal oldalról pedig Regőczi István atya csatlakozott. Gyönyörű és megható pillanat volt, ahogyan ők együtt imádkoztak a Szűzanya oldalán. Az Úr, mint a Királyok Királya mutatkozott előttünk és kezében tartotta a Földet, amely aranyban fénylett. Jézus így szólt:
„Az Én királyi uralmam ideje közel van. Királyságom mindenekfölött való, tehát mindennél elsődlegesebb. A Föld meg fog újulni az eljövetelem során.”
A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője mély szeretettel így szólt:
„Szívem minden kívánsága az, hogy az emberek szívében Jézus legyen a király. Eljön az az idő, amikor Ő fog uralkodni az emberek szívében. Akkor az emberek osztatlan szívvel fogják viszonozni szeretetüket Fiam iránt. Jézus a Mennyben már uralkodik, de uralma a Földön is meg fog valósulni.”
A szívemben szomorúan feltettem a kérdést, hogy lesz-e engesztelő kápolnánk valaha is a Normafánál úgy, ahogyan a Szűzanya kérte annak idején Natália nővéren keresztül. Mennyei Édesanyám arcán fájdalom volt, de ugyanakkor a szeretet sugárzott rajta, miközben azt mondta:
„Az engesztelő kápolnára nem nekem van szükségem, hanem nektek. Isten értetek és az emberiség megmentéséért nyilatkoztatta ki ezt a kérést általam. Bárhol engesztelhettek: a munkahelyeteken, az iskolában, utazás közben, egy szerzetesrendben vagy az otthonotokban is. Az engesztelés lelkisége akkor tud tovább bontakozni, ha van egy hely, egy templom, ahol ez a lelkület középpontban van és ahol a gyermekeim összegyűlhetnek. Magyarországnak égetően szüksége lenne saját alapítású szerzetesrendre! Egy szerzetesrend képes felemelni egy egész országot. Jelenleg az én magyar népem nem fogad el engem királynőjének, sőt gyűlölettel beszélnek rólam. Magyarország még nem alkalmas arra, hogy királynői mivoltom előtt meghajoljon. Tisztulás vár hazátokra. Imádkozzatok, mert a tisztulásnak több fázisa is van és nem mindegy, hogy hogyan fog a tisztulás végbemenni. Ne féljetek, mert Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyenek engesztelő gyermekei a Földön, akik különösen a rejtekben élnek!”
(A pálos rendet jelenleg a lengyelek tartják fenn. A Szűzanya elfogadja az Egyház többi szerzetesrendjét is, de egy magyar alapítású rend különleges kegyelmet jelent hazánknak, amit annak idején a pálosok be is töltöttek.)

Mária Magdolna

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.