Feedek:
Bejegyzések
Hozzászólások

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Krisztus feltámadt, alleluja!

2020. 04. 12, Húsvétvasárnap
Jézus, mint feltámadt és megdicsőült Urunk megjelent előttem győzelmi zászlóval a kezében, és így szólt:
„Kereszthalálom és feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált. Atyám megígérte nektek a Megváltást, és Én beteljesítettem. A sátán elbukott és a pokol ereje meggyengült. Egyházamat erős kősziklára építettem. Igen nagy ára volt az első emberpár vétkének. Ám szeretetem és önként vállalt áldozatom megtörte a bűn átkát. Atyám Általam hidat épített az ég és a föld között. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz Bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindazokat, akik Előttem meghaltak, a sötétség és a homály vette körül. A pokol tornácán voltak, ahol a lelkek sóvárogtak és vágyódtak. Halálom után alászálltam a poklokra, és Magammal vittem mindazokat, akik hittek Bennem. Megnyitottam a Menny kapuit és hatalmas ünnepségtől zengett az Ég. Ez a pillanat örökké emlékezetes marad, mert Atyám kezdettől fogva ezt akarta nektek ajándékozni. Győzelem, győzelem és győzelem! Az élet legyőzte a halált. A Legfőbb Jó pedig győzött a gonosz fölött.
Gyermekeim, ilyen húsvétot még nem éltetek át az elmúlt évtizedekben. Azonban, az örömhír most is eljutott hozzátok. Papjaim a hívek személyes jelenléte nélkül (csak virtuálisan) imádkoztak és tartottak szentmisét. E nap emlékezete mélyen belevésődik a szívükbe, mint ahogyan a ti szívetekbe is. Azt akarom, hogy Egyházam ismét felelevenítse maga előtt, hogy mit is jelent a misztérium. Az emberek elfeledkeztek a láthatatlan világról, és az istenfélelem kiveszett a szívükből. Sokan abban a hitben élnek, hogy tetteik után nincs számonkérés. Jelen korotokban minden a láthatóra irányul a láthatatlan helyett. Ám az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Én az Eucharisztiában valóságosan jelen vagyok, mint Isten és ember. Kevesen hisznek Bennem, és kevesen hisznek a túlvilág létezésében. Az életet ajándékba adtam. Az élet egy lehetőség az érdemszerzésre, ugyanis a Mennyországot ki kell érdemelni. Csak, aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Mária Magdolna

Hozzászólások RSS

Szólj hozzá

Hozzászólás beküldéséhez be kell jelentkezni.